t&et volk Voor h@@ Lijst 2 mm i m m •"•■Wr MHB-' 1 De K.V.P voert een politiek voor heel het volk. Zij is ook een partij van heel het volk. Alle bevolkingsgroepen zijn er ruim in vertegenwoordigd: arbeiders en ondernemers, boeren en middenstanders, werkers met de handen en werkers met het hoofd; zij telt onder haar leden en in 't bijzonder onder haar aktieve leden, wellicht meer vrouwen en zeker meer jongeren dan welke andere partij ook. Wat is het, dat al deze leden met hun dikwijls uiteenlopende persoonlijke belangen in de K.V.P. samenbindt? De K.V.P heeft voor de speciale belangen van iedere groep een open oog en zij komt krachtdadig voor die belangen op. maar hoe kan zij allen tevreden stellen? Dat kan zij slechts, omdat ieder van haar aanhangers, tot welke groep hij of zij ook behoort, beseft, dat er een algemeen belang is. waarmee geen groepsbelang in strijd kan zijn zonder dat het ophoudt werkelijk het belang van die groep te zijn. Jawel, heel mooi, maar wat is dan dat algemeen belang? Zeker niet het resultaat van loven en bieden tussen de groepen. Terwijl het algemeen belang de werkelijke belangen van de groepen insluit en dient, is het toch allereerst het belang van allen tezamen, als vormend één grote gemeenschap die tegenwoordig zelfs de staatsgrens verre overschrijdt. Wat mij zo lief is in de K V P is juist dit vaardige begrip, dat er een belang is boven de belangen een belang, dat voor de inhoud van de groepsbelangen tenslotte beslissend is De K V P is een partij, omdat er andere partijen zijn met andere inzichten en opvattingen Partij is zij beslist niet. omdat zij de belangen van een partij, van een deel van het volk. zou voorstaan. Zij strijdt vooi het boven alle partijen verheven belang van allen: het algemeen welzijn. Vooi heel het volk. Prot Mr P M. kummc 0 "V2* mm. "'TX;' - - **V..W. ^.WAVAVV.W... -.-VM,. $tt8S8B88ttftVfc :.y>; v~:&: V g ES i -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 18