lijst 5 Tilanus. IJsselsteen vogeleitjes or Grotestraat 17G Uitsluitend WOO^D^LEU 1 LIGSTOELKUSSENS 1. 1. 29.- 10. 3. 3. 5. 3. COCOSLOPER 3. 19. PIET KLERKX - WONINGTEXTIEL WAALWIJK STOKER-MACHINIST BEDRIJFSLEIDER Heren-Kamgaren Reid en Taylor Reid en Welsch Bannockburn Flanel Tropical AVEHA HUli 1ST wM. SPUTERWTEN Of) PUIKK°"»° 500 9ram£y TILBURG Koopt nü reeds voor de schoonmaak, wij bieden U alle soorten KOOPJES 1 Tijdelijk gevestigd GROTESTRAAT 176 VIVO J. C00LS 80 50 75 90 40 25 95 50 95 75 3 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 6 MAART 1959 3 Christelijk Historische Unie. Proiesianise Kiezers, STEMT DONDERDAG 12 MAART in 's lands belang Gemeente Waalwijk Middelgrote Schoenfabriek J. C. VAN VLIET Dzn. Weet U Henri Vrinten o. a. etc. door voordelige prijzen en dan nog gratis 1 spaarzegel op iedere bestede gulden. Een volle spaarkaart met 250 zegels is VIJF GULDEN waard. En er zijn veel Aveha artike len met vele extra zegels. APPEL - PRUIMEN P«r pot V°V d* boterham Sram ftterblllr voordelig snoepje 200 9 am jQ •sa;#**** ZOMERSTRAAT 15 Vrijblijvend zicMzending. te koop: VAN INGEN I f van 40 Ct. 4 Q Ct' bij aankoop van eenzijdige chenille spreien velours handweef- gordijnen vitrage-vallen keuken overgordijnen wollen tafelkleden moderne creton ne Terlenka- vitrage vaste vloerbedekking vitrage marquisette 3.25 r 2.20 li KU gang- en traploper cocos-karpetten TEL. 2512 TEL. 2512 Deze week: 1 blik inh. 240 gram ct. tl A Kl A C 16 KWART SCHIJFJES AN AN Ab OP ZWARE SIROOP voor met uw GRATIS VIVO-WAPENS OOK IN UW OMGEVING IS EEN VIVO-KWUI WILLEM VAN ORANJE COLLEGE TE WAALWIJK Christelijke II.B.S. A en B Christelijke Middelbare Meisjesschool Ouders of hoofden van scholen, die leerlingen wensen aan te geven voor de volgende cursus, worden verzocht dit vóór 1 april a.s. schriftelijk te doen aan de directeur der school, onder opgave: NAAM, ADRES, GEBOORTEDATUM en THANS BEZOCHTE SCHOOL. Het toelatings-examen voor de eerste klasse zal D.V. in de tweede helft van juni worden afgenomen. On- en minvermogende leerlingen kunnen in aanmerking komen voor hulp bij de aanschaffing der studieboeken. De directeur is te spreken in de school Floris V-laan 11a; telefoon 3069 (04160), of te zijnen huize. Mr. van Cooth- straat 54, Waalwijk, telefoon 2886 (04160). De Directeur, Drs. D. Schouten. Bij de Dienst van Gemeentewerken kan worden geplaatst een: voorlopig te benoemen op arbeidscontract. Sollicitanten moeten in het bezit zijn van het diploma L.T.S. machine-bankwerken en/of electrotechniek en op de hoogte zijn met electrische- en autogene lastechniek. De benoeming zal geschieden in de rang van Vakman in algemene dienst le kl. op een weekloon van minimum 69,83 bij 21-jarige leeftijd tot maximum 87,14 bij 26- jarige leeftijd. Vacantietoelage 4%. Rijwieltoelageverordening is van toepassing. Vrije dienst kleding. De te benoemen kracht zal worden belast met: het volledige onderhoud van de stookinstallaties van ver schillende gemeentelijke gebouwen; het assisteren en eventueel vervangen van de Opzichter- Machinist van het Rioolgemaal, Rioolwaterzuiverings installatie en Hevelinstallatie; het onderhoud en bedienen van de nog in aanbouw zijnde diverse electrische pompinstallaties en het bedienen en controleren en onderhouden van de diverse schuiven in rioleringen en overstortputten met alle daarbij voorko mende werkzaamheden. Op het gedeeltelijk verrichten van arbeid op zondag moet worden gerekend. Uitvoerige, eigenhandig geschreven sollicitaties onder op gave van leeftijd, opleiding, ervaring, huidige werkkring en referenties, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de Directeur van Gemeentewer ken, Raadhuisplein 2, Waalwijk. De Directeur Gemeentewerken. (zwaarder soort werk) in het zuiden van het land, vraagt voor spoedige in diensttreding Vereisten: vakbekwaamheid, organisatorisch inzicht, tact t.o.v. personeel, zelfstandig kunnende werken, plichtsbesef. Leeftijd ca 35 jaar. Godsdienst r.k. Sollicitaties met curriculum vitae, opgave van referenties en verlangd' salaris, alsmede recente pasfoto te richten onder nr. 983 aan het bureau van dit blad. IJsselsteenfabriek - Gouderak (Hollandse IJssel) (waaldikte) 5% x 7% x 17% form. 4% x 7% x 17% en dat IJSSELSTEEN van de HOLLANDSE IJSSEL het vocht absorbeert en in de loop der jaren verhardt? Corresp.-adres: VOORBURG, Zwartelaan 9 - TeL 728613 Tel. Steenfabriek Moordrecht K 1827 - 380 (Nieuw asbestcement) GOLFPLATEN: 153 cm. ƒ5.90; 183 cm. 6.90; 213 cm. 7.90; 244 cm. f 8.90; 274 cm. 10.90; 305 cm. f 11.90. HARDBOARD (alle maten) 2.— per m\ ZACHTBOARD (alle maten) 2.15 per m'. Vlakke Asbestcementplaten (speciaal geschikt voor betimmering van vochtige muren) 2.20 per mJ. Wij maken alle HOENDERHOKKEN en andere houten GEBOUWTJES op maat tegen ongekend lage prijs. Verder leveren wij zowel nieuwe als gebruikte balken, planken, deuren, ramen, latten, spijkers, sloten, klinken, schroeven, gaas, draad, gereedschappen, enz. enz. Aanbevelend. Gasthuisstraat 89 KAATSHEUVEL Tel. 2584 LIMIATUREM FORMATE v/h W. Sikkers Markt 4 Waalwijk X, V'* -f"' -, 59 65 351 Alle maten KIPPENKOOIEN. Gegalvaniseerde en asbest golfplaten, granieten varkens- bakken en aanrechten, plan ken, ribben, stroken, latten, hardboard, enz. Hardboard v.a. f 1.60 de meter I HOUTHANDEL - VLIJMEN V0°' 1 "Meung» Aveha 25°^- TOT 15 MAART iiihi'ihbi iiiiiuiMni iiipihiwisv^ zware kwaliteit bleu - rose - goud 120 breed p. mtr. slechts was- en kleurecht pracht dessins m 95 40.50 - 36.95 Q O I U 33.50 - 29.80 Lm O moderne kleuren zware stoffen qq 5.30 - 4.85 Q yö 4.45 - 3.75 Lm% mooie kant sterke vitrage 15.95 - 8.90 - 7.95 6.95 - 4.80 - 3.50 80 en 120 cm. br. frisse kleuren 4.45 - 3.98 - 2.75 modern en klassiek pracht kwaliteiten 59.50 - 49.50 - 44.50 39.50 - 33.50 - 19.95 met prima binnenvering per stel 37.50 - 33.50 voor huis- en slaapkamer 11.75 - 9.75 - 8 98 6.25 - 5.50 - 4.40 een aparte kwaliteit per meter slechts 3.85 - alle soorten en kleuren 17.50 - 16.95 - 10.50 90 cm. breed zeer sterk mm mm 1.80 - 1.45 - 98 ct. O met linnen rug per meter slechts 70 cm. en 50 cm. breed mooie kwaliteiten 30.50 - 22.90 - 16.90 10.90 - 6.20 - 4.98 - 2.20 per meter 7.95 - 6.50 - 5.75 - 4.95 - 4.50 200 x 300 37.50 160 x 230 33.50 140 x 180 24.95 120 x 170

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 3