r VERKOOPSTER OPELS REKORD 1959 „DROOMEILAND" Theater „MUSIS SACRUM" NET MEISJE Hypotheken beschikbaar tot 85 a 90 °/0 J. Frederiks, Beëdigd Taxateur, Kaatsheuvel. EEN KANTINEJUFFROUW. Stem Lijst 2 ROMME in eigen huis vpiÊiii ÉBSBI I 1 Ernm „De vlucht uit het Vreemdelingen Legioen" N.V. WAVEEM - WAALWIJK AUTOVERHUUR zonder chauffeur VIM schuimt en kan niet krassen! GEVRAAGD TAXATIËN - HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN LIPS NAT. DRUNEfT "rat9i |jpp|S J Progressief sociaal beleid is Christenplicht! Daarom werden er zekerheden geschapen tegen de gevolgen van werkloosheid, ziekte en oude dag. Daarom ijverde de K.V.P. ook voor een weduwen- en wezenvoorziening en een algemene kinderbijslagverzekering. Daarom zal zij ijveren voor een betere invaliditeitswetgeving en pogen de studielasten van de jeugd in voortgaande mate te verlichten. Wij zijn echter niet blind voor het gevaar, dat tegelijk met deze sociale zekerheden de ambtelijke overheid als een officiële albedil ons huis binnendringt. Dus is onze politiek tegelijkertijd gericht op handhaving en bevordering van de persoonlijke vrijheid: Baas in eigen huis! De K.V.P. staat met haar hele wezen en macht borg voor de handhaving en uitbouw van christelijke en democratische vrijheden. Zij beschermt de vrijheden van het gezinsleven, door haar loon en kinderbijslag, door haar woningbouw, door haar vrijheid voor onderwijs en opvoeding. Zij voert een duidelijke politiek van ontvoogding van de arbeidende mens door haar medezeggenschap in het bedrijfsleven. Op het juiste moment zette zij haar koers uit in de richting van bezitsmogelijkheid voor iedereen. Zij bestrijdt zowel de staatsdwang als de loonslavernij in een keuze voor het enig juiste: een christelijke sociale politiek. U kiest dus veilig als U Uw stem uitbrengt op lijst 2. 5 I <s"/ - in DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 6 MAART 1959 AUTOMOBIELBEDRIJF OFFICIAL GENERAL MOTORS DEALER MARIJKESTRAAT 1 - Tel. K 4160 - 2171 GLOEDNIEUWE Tientallen keren per week zegt U: nu wat Vim! U wrijft of boent even en dan verdwijnt het moeilijkste vuil. Alles helder schoon! En... dubbelvlug. Dat doet Super Vim. Dubbelkrachtige Super Vim, in de nieuwe, fonkelgroene, vochtwerende bus. J. M. Peters W10«.i<t04t, WAALWIJK Telefopn 2274 voor dag of dag en nacht in klein gezin. Was buitenshuis. Prettige werkkring. Brieven onder no. 980 aan het bureau van dit blad. Binnenkort komen nieuwe plannen gereed voor diverse nieuwe woningen, nu reeds kunt U zich als gegadigde op de lijst laten plaatsen. Bemiddeling geven wij voor de aan en ver koop van huizen. Samen met de reeds aanwezige serveerster» zal zij behulpzaam moeten zijn met: het schenken van koffie en thee, het schoonhouden van de kantine, het verrichten van andere voorkomende werkzaamheden. Gegadigden kunnen zich mondeling of schriftelijk aanmelden bij de afdeling Personeelszaken. i - e q A presenteert a.s. Vrijdag en Zaterdag om 8 uur Zondag om 6 en 8.30 uur Romy Schneider, Herst Buchholz, Erich Ponto, Magda Schneider in: Een jong mel»je uit een kleine voorstad van Londen beleeft, zowel !n de Londense onderwereld als aan het Engelse Hof, de meest spannende en wonderlijke avonturen. Alle leeftijden. Maandag en Woensdag om 8 uur Hildegard Knef, Bernard Wicki, Heimud Schmid e.a. Vier legionairs en een vrouw ontvluchten de heksenketel van Noord-Afrika. jaar. VRAAGT beschaafde Leeftijd plm. 20 jaar Inlichtingen Stationsstraat 28, Waalwijk Telefoon 2909. Vraagt inlichtingen bij

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 4