Balamur IOO.QOO viersmaken-pakken van 1.60 voor KAAL?? HORPANTA HUWELIJK beschaafde leerling verkoopster Waalwijkse Kring voor Kunst en Wetenschap Administratieve kracht MEISJE gevraagd M. C. Smit Zoon hoogdrachtige stamboek VARKENS W<&um Wed. Frits v. Bladel Kwekerij achter mag. Volksbelang bij een pak AH-kofffe* het 2e pak I voor HALVE prijs Ruim 150 gezinnen verwierven reeds via ons een woning te Waalwijk PRACHTIGE MIDDENSTANDSWONING extra lilmvoorstelling YELD TO THE NIGHT J. de Gouw Zoon N.V. Schoenfabriek Kaatsheuvel WERKSTER BRUINZEEL BOENWAS POINTFIX HEEFT DE 4 LEKKERSTE KOFFIES In „BLOEMENOORD" ten Oosten van de Burg. Smeelelaan bouwen wij ook voor U een Benodigd EIGEN GELD slechts f 780 -f- kosten hyp. acten DUS NA 30 JAAR UW VOLLEDIG EN ONBEZWAARD EIGENDOM Inlichtingen: F. C. Smolders. St. Antoniusstraat 97, tel. K 4160 - 3165 Fa. Kramer Fa. v. d. Merwe, Parallelweg 49, tel. K 4160-2129 v. Berckenrodelaan 47, tel. K 4160-2462 HYPOTHEEK WORDT VERSTREKT DOOR DE GEMEENTE WAALWIJK VRUE VESTIGING" „NOOIT HUURVERHOGING" Firma CUNEN vraagt voor de afdeling MANUFACTUREN Aanbiedingen 's avonds na 7 uur Consciencestr 18 Waalwijk DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 6 APRIL 1959 POT GELD K indien u uw smaak reeds hebt bepaald goud-, groen-, rood- of paarsmerk van dezelfde smaak De vier lekkerste koffies in één pak - speciaal gemaakt om u te laten proeven welke smaak de juiste voor u is! U krijgt 4 x627a gram van de beste koffiesoorten voor een prijs waarvoor u anders nooit kwaliteitskoffie koopt (zelfs niet bij AH die toch altijd al per pak 17 tot 19 cent minder berekent). Proef goed, wat zal uw koffie keuze zijn: vol-aroma- tischy mild-krachtigy mild- geurig of pittig? Profiteer snel: we hebben maar 100.000 viersmaken-pakken Wekelijkse kosten aan rente -{- aflossing hyp. f 15.55 gedurende 10 jaar. Volgende 20 jaar slechts I 13.25 per week HAARUITVAL - ROOS Na een kuur met 's werelds nieuwste oestrogene haar groeimiddel bezit ook de heer Wieten, Enserweg 8, Ens, weer een gezonde haardos (zie foto). Proefflacons a f 2.35, f 4.60 en 7.50 verkrijgbaar bij drog., kappers, apoth. en parf.zaken. Voor de handel: Alvermij, Leeuwarden. Tel. 27533. Dinsdag 7 april om 8 uur in Musis Sacrum van (In de schaduw van het schavot) van J. Lee Thompson In de hoofdrol Diana Dors In het voorprogramma Henri Matisse Entree f 1.50 en f 1.— Toegang 18 jaar, Plaatsbespreken: maandag 5-6 aan de cassa. Wij zoeken voor indiensttreding op korte termijn Welke de capaciteiten bezit om na een Inwerkperlode en met behulp van enige assistenten, zelfstandig de volledige administratie van ons bedrijf te voeren. Voor deze functie is een gedegen vakkennis noodzakelijk (niveau M.B.A.), terwijl candidaten eveneens in staat moe ten zijn het schriftelijk contact met afnemer» te onderhou den. Een behoorlijk salaris wordt In het vooruitzicht gesteld. Schriftelijke sollicitaties (zeer uitvoerig) te richten aan postbus 26 te Kaatsheuvel, die zelfstandig is of Grotestraat 349 Waalwijk Geef uw muur een kuur met Verkrijgbaar in diverse mooie tegeldessins bij WONINGINRICHTING Aan de Markt, KAATSHEUVEL TE KOOP: een i. g. s. z. Eiken Slaapk. ameublement 2 persoons ledikant, matras, nachtkastje 2 stoelen en tafel 200 verb. Holl. dakpannen. Adres J. Hauwé, Wilhelmlnaplein 10 Kaatsheuvel. TE KOOP keuze uit 4, ouders met A. B. ingeschreven. C. PULLENS Laageinde 114Waalwijk WIJ HEBBEN alle soorten Drogisterij v. Amelsvoort, Aan de Markt, Tel. 228G Kaatsheuvel. WIJ HEBBEN met silicone voor mooier haar, dat beter zit a f. 2.95 per tube Drogisterij v. Amelsvoort Aan de Markt, tel. 2286 Kaatsheuvel. Credieten, uitsluitend groot 1600.— a 3%, zonder borg verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen. Gemakkelijke voorwaarden, wisselende wachttijd. Vraagt inlichtingen „Samen werking", Verstolkstraat 31, Leeuwarden. Kennismaking zoekenden van alle leeftijden en standen. Wendt U voor serieuze huwe lijksbemiddeling tot de afde ling van de 10 samenwerken de huwelijksbemiddelingskan toren. Talloze dankbetuigin gen ter inzage. Nederlands Bemiddelingscentrum. Hoofd Administratie postbus 6037 Amsterdam. Ontvangkantoor Nw. Bosscheweg 92 te Tilburg. Ontvangdagen dag. ook rat. en zond. v. 2-8 uur. Desgewenst huisbezoek. (DE ROOY) Door rijkjinkoopburtau erkend Laageinde 89/91 Telefoon 3118 WAALWIJK STENCIL WERK LICHTDRUKKEN FOTOCOPIEEN Biedt aan violen, madeliefjes, duizend schonen, primula veris, vergeet mij nietjes, struik en klimrozen, bloemheesters, rotsplanten ga zonzaad, dahliaknollen, tuin en gazonmest, tuinnetten, asbest- bloembakken, dahliastokken, slakken mieren en mollendood, zakjes bloemenaarde aquarium planten mest, gladiolen en anemonen Albert Heijn wr l^i.4. iu Iedere bezoekster in onze zaak kan niet meer dan één keer van een dezer beide aanbiedingen profiteren. PER PAK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 8