De Gruyter betaalt! en magazijnpersoneel ADVERTEREN IS BEKEND BLIJVEN prima Overleersnijders DE ZILVERVOS HET SNOEPJE VAN DE WEEK MEUBELEN en WONINGTEXTIEL STIKKERS Theater „MUSIS SACRUM" „GOD'S KLEINE AKKER" „DE SLAAP DES DOODS" .JOHNNY CONCHO" w zo n bij De Gruyter koopt, kan zich extraatje best veroorloven* In drie maanden had ik die f* 15,- van het naaigarnituur met kassabons voor 10% kor ting verdiend* Van Wagenberg - Festen's ADMINISTRATIEVE KRACHT I. C. MORTIER N.V. te Waalwijk Hypotheken beschikbaar tot 85 a 90 °/0 J. Frederiks, Beëdigd Taxateur, Kaatsheuvel. Dekkleden Kampeertenten Nieuwe schrijfmachines DE ROOIJ's Schoenfabriek J. Rouwmaat Henri Vrinten TRUUS VAN DE VEN 4 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 1 MEI 1959 inargarine van I3 ankoop TAXATIËN - HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN SCHOENFABRIEK „MARTINO" KAATSHEUVEL Markt 12 Ho 't stadhuis DEN BOSCH 4 margarine (Extra Voor de kinderen WAALWIJK Telefoon 2274 presenteert a.s. Vrijdag en Zaterdag om 8 uur Zondag om 6 en 8.30 uur Robert Ryan, Aldo Ray, Tina Louise, Buddy Hackott e.a. naar de wereldberoemde roman van Erskine Caldwell. Een prachtige speelfilm. 18 jaar. Maandag en Woensdag om 8 uur Basil Rathbone, Akim Tamiroff, Lon Chaney, Bela Lugosi Als U van griezelen houdt, dan moet U deze film zeker gaan zien. 1 8 jaar. Donderdag (Hemelvaartsdag) om Óen 8.30 uur Frank Sinatra, William Conrad, Philis Kirk en Keeman Wynn U mag Frank Sinatra niet missen In een rol en een film die anders is dan anders. 14 jaar. Een handig naaigarnituur v ie Tien procent korting op alle artikelen slechts met uitzondering van roomboter, suiker, zout en soda. steeds een andere lekkernij met elke week een nieuwe verrassing erbij. Conservenfabrieken te HEUSDEN vraagt voor onmiddellijke indiensttreding (mnl. of vr.) Prettige werkkring en goede sociale voor zieningen. Busdiensten sluiten aan op onze werktijden. Soil citaties te richten aan bovenstaand adres. vraagt Bezit van'rijbewijs strekt tot aanbeveling. Binnenkort komen nieuwe plannen gereed voor diverse nieuwe woningen, nu reeds kunt U zich als gegadigde op de lijst laten plaatsen. Bemiddeling geven wij voor de aan en ver koop van huizen. op zeer gemakkelijke betalingsconditie 6-, 9-, 12- en 18-maandelijkse termijnen; ook wekelijkse betalingen zijn mogelijk. VRAAGT INLICHTINGEN OVER ONS SPAARSYSTEEM Vraagt vertegenwoordigersbezoek, die u volledig op de hoogte stellen. Brieven onder nr. 1038 aan het bureau van dit blad. Fa. VAN WAGENBERG en Zonen Past. van Akenstraat 30 Vlijmen Tel. 336 REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en.... goedkoper. H. KOLSTER, Loeffstraat 20 Waalwijk - Tel. 2541 vanaf 137.50 per stuk Kantoormachinehandel Laageinde 89-91, Waalwijk Tel. 3118 ELZENWEG 15 WAALWIJK vraagt VOOR OP DE FABRIEK Prettige werkkring Hoog loon Aanmelden: dagelijks aan de fabriek, na 7 uur: Prinses Marijkestraat 1, Kaatsheuvel St. Antoniusstraat 10, Waalwijk. vraagt (Nieuw asbestcement) GOLFPLATEN: 153 cm. f 5.90; 183 cm. /6.90; 213 cm. 7.90; 244 cm. ƒ8.90; 274 cm. 10.90; 305 cm. f 11.90. HARDBOARD (alle maten) 2.— per m\ ZACHTBOARD (alle maten) ƒ2.15 per m\ Vlakke Asbestcementplaten (speciaal geschikt voor betimmering van vochtige muren) ƒ2.20 per m'. Wij maken alle HOENDERHOKKEN en andere houten GEBOUWTJES op maat tegen ongekend lage prijs. Verder leveren wij zowel nieuwe als gebruikte balken, planken, deuren, ramen, latten, spijkers, sloten, klinken, schroeven, gaas, draad, gereedschappen, enz. enz. Aanbevelend. Gasthuisstraat 89 KAATSHEUVEL Tel. 2584 Nu is het tijd om uw BONTMANTEL te laten REPAREREN, MODERNISEREN en MOT VRIJ MAKEN. Laat ons uw bontwerken in onze kluis BEWAREN gedurende de zomermaanden. Tol. K 4WO - 7421

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 4