VROOM DREESMANN woeEBsdStSf-prijzen worden VAKLIEDEN gevraagd Waalwijkse Stoomdrukkerij Antoon Tielen W'&um betere drukwerk DE ECHO VAN HET ZHJIDEN VAN DINSDAG 19 MEI 1959 DEN BOSCH TILBURG - HELMOND Uit de Provincie N-V. Nederlandsche Schoenenunie Bloch Stibbe - Hollandia Ook voor ongeschooiden tot 30 jaar Voor het naar ,991 met 5 KOFFIE DESSERT koffie groen per p. KOFFIE ROODr P.' ^|8B 169 K0V110 OPLOSKOFHt I Prima ALLEEN GELDIG WOENSDAG 20 MEI t Kleine cakes, echt banketbakkerswerk. Heerlijk vers in cellofaan verpakt. n jj"c 7 stuks ^3 Sperziebonen, pracht kwaliteit. Literblik tot de rand gevuld. r Qc Per blik DV Per 5 blikken 2.85 GEEN SCHRIFTELIJKE OF TELEFONISCHE BESTELLINGEN. Onze bekende, prachtige basketLalschoe- nen, met extra stootrand en verende binnen zool. In blauw/wit en zwart/wit. Maten 45 43-46 4.85 35-42 4.45 29-34 3.95 26-28 3 Partij witte lingeriekatoen. Speciaal ge schikt voor petticoats, lakentjes, sloopjes en vele andere doeleinden. QAc 90 cm. breed, per meter O/ wekker, in groot en klein model, duidelijke wijzerplaat, met lichtgevende wij zers en cijfers. In di verse kleuren verkrijg baar. Eén jaar £90 schrift, gar. 3 Nu een vlug drogende theedoek, die zonder wassen direct prettig droogt. Ruitdessins, in moderne kleuren, flin ke maat. AQc Slechts J? O Stoelbed „Palma", rubbercanvas, 5-baans met verhoogde buiten banen. Warm gevulca- niseerd, dus gegaran deerd luchtdicht. Af meting 50 200 x72 cm. jL5 Extra breed 6-baans, 210x75 cm. 27.50 Mousse-nylon dames handschoenen, uit sluitend in de zware kwaliteit, geschikt voor iedere hand. Leuk bij Uw zomerpakje of jurkje. In wit, beige, berken en andere modekleuren A 45 „No-iron" popelin raffia en structuurstc - fen, in één groot kleur- assortiment. U maakt zó voordelig blouses, rokken en japonnen. 90 cm. breed. 50 Per meter Ons succes plakboek, formaat 22 x 32 cm., met 72 pagina's stevig papier en geplastifi ceerde omslag, in ste vige roestvrije spiraal. Voor verzamelaars van suikerzakjes, sigaren bandjes, 4 20 knipsels enz. U kunt zeker keuze maken uit deze partij nylon damesonder jurken, met diverse aparte kantgarneringen, langs bustevorm en on derkant. Maten 40-48. In wit, bleu en zalm. Extra lage 95 prijs 3 Onmisbaar in de keu ken is een aluminium steelpan, hoogglans gepolijst met schenk- rand en koudblijvende zwart bakelieten hand greep. Licht en voor delig in ge- QCc bruik. NU Overalls, van prima blauwe voorgekrom- pen keper. Versterkte zakken, 3 naalds ge stikt. Goede Q90 pasvorm O Deze prima gebleekte breikatoen, is zeer ge schikt om zelf baby hemdjes, broekjes enz. te breien of te haken. Per knot DRIE ARRESTEN VERNIETIGD Processieverbod Geertruidenberg De Hoge Raad heeft vrijdag drie arresten van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch vernietigd, krachtens welke drie r.k. geeste lijken werden vrijgesproken van te hebben deelgenomen aan een niet geoorloofde processie te Geertruidenberg. l)e betrokenen zijn pater C. Helsdingen te 'beteringen, kape laan A. C. M. van Loon te Made en pater A. P. de Rijk, thans mis sionaris in Argentinië. De grond wet staat processies in het open baar toe op plaatsen, waar die ook gebruikelijk waren voor 1848 in welk jaar de toenmalige grond wet tot stand kwam. De procu reur-generaal in Den Rosch had cassatie aangetekend. De Hoge Raad heeft nu overwogen, dat het hof de gerequireerden heeft vrijgesproken van iets anders dan was ten laste gelegd. Het cassa- ticmiddel werd gegrond geacht, omdat niet bewezen is, dat het gebruik te Geertruidenberg steun vond in het besluit van 28 april 1822, met andere woorden, dat deze soort plechtigheden in die gemeente altijd zonder onderbre- King hebben plaats gehad. De Hoge Raad verwees de zaak naar het Gerechtshof te Arnhem. PROF. LOEFF HOOGLERAAR ECONOMIE IN TILBURG. Met ingang van 1 september 1959 is prof. mr. dr. J. J. Loeff, secre taris van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland, benoemd tot gewoon hoogleraad aan de katholieke econo mische hogeschool te Tilburg, met als leeropdracht wijsbegeerte van staat en gemeenschap en inleiding van de ethica. Prof. Loeff was tot dusver buitengewoon hoogleraar aan de economische hogeschool. Eveneens met ingang van 1 sept. is benoemd tot buitengewoon lector in de demografie en sociografie, dr. J. Godefroy te Amsterdam. KATHOLIEKE VERENIGING TETIEL WERKGEVERS BESTAAT 40 JAAR. Morgen viert de Nederlandse Ka tholieke Vereniging van Werkge vers in de Textielnijverheid haar 40-jarig bestaan, en tevens het 40- jarig jubileum van mr. dr. B. J. M. van Spaendonck, als secretaris van deze vereniging. De vereniging telt 111 aangesloten ondernemingen, waarin ruim een vijfde deel van de personeelbezetting van de hele Ne derlandse textielindustrie werkzaam is, en behoort tot de belangrijkste textiel werkgevers-organisatie in ons land. In de bedrijven in WAALWIJK, DEN BOSCH, GILZE en DRUNEN van de voor de Stik-ateliers en de Onderwerk-afdelingen. (mannen zowel als meisjes) hebben wij volop werk. Wij bieden voor goed werk: HOGE LONEN UITSTEKENDE SOCIALE VOORZIENINGEN Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan: de Personeelafdeling, Nieuwstraat 9 - WAALWIJK. Aan boord van H. Ms. kruiser „De Rujjter" vond de overdracht plaats van chef van de marine staf en bevelhebber der zeestrijd krachten. Vice-admiraal H. H. L. Pröpper gaf deze functies over aan zijn opvolger, vice-admiraal L. Brouwer. De afgetreden bevelhebber vice-admiraal Pröpper (1.), de nieuwe bevelhebber (midden) en de commandant zeemacht Nederland vice-admiraal G. B. Fortuyn (r.) inspecteuren de erewacht na af loop van de commando-overdracht. GEWESTELIJK ARBEIDS BUREAU WAALWIJK. _ElXi9 WORDEN GEVRAAGD: BOUWNIJVERHEID: Timmerlieden metselaars Schilders MEUBILERINGS-INDUSTRIE Woningstoffeerder KLEDING - REINIGING Stiksters Naaisters SCHOEN- EN LEDER: StikkersStiksters Overleersnijders Aanklopper Machinezwikkers Zoolleerstanzers Ophalers Div. geoefende krachten voor routine-werkzaamheden onder- werkafdeling Jeugdigen voor diverse afdelingen Schaver Slijpers Snoeiers Spuiters Looierij-sjouwers METAALNIJVERHEID Vrouwelijk personeel Metaalsmelters Mach incmon teu r Jeugdige metaalbewerkers Jeugdige montage-arbeiders CARTONNAGE Vrouwelijk personeel VOEDING- EN GENOTMIDD.- INDUSTRIE. L.l. of halfwas brood- en ban ketbakker. HANDEL Winkeljuffrouw 16 en 18 jaar VRIJE BEROEPEN Inpaksters Magazijnbediende Jongste bediende Vrouwel. kantoorbedienden HOTEL-RESTAURANT Hulp voor diverse werkzaam heden, ook serveren in- of ex tern. Meisje voor hotel- en keuken werk, in of extern. HUISH. DIENSTEN Dagmeisje (hele of halve dgn.) Werkster, hele of halve dagen Dagmeisje 82 uur. BIEDEN ZICH AAN: BOUWNIJVERHEID Opperlieden SCHOEN- EN LEDER Modeleurs Zwikmeester METAALNIJVERHEID Autog. lasser VERKEER Chauffeurs HOTEL-RESTAURANT 1.1. Kok VRIJE BEROEPEN Mannel. kantoorbedienden Deze opgave is geldig vanaf: dinsdag 19 mei tot en met zater dag 23 mei 1959. Goed Koffienieuws 2de blik révanHilst STENCIL WERK LICHTDRUKKEN FOTOCOPIEttN (DE ROOY) Door rijksinkoopbureeu erkend Laageinde 89/91 Telefoon 3118 WAALWIJK

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 3