HST ruimt op Laatste week kijk bij OPRUIMING DE EFTELINGbS DE EFTELING GROOT CONCERT KINDERWAGENS CONCIERGE ADVERTEERT IN DIT DUID Uw vacantiegeld nuttig besteed colporteur-bezorger J.C.vanDUN KflnTOOR BEOQDICDHEDin J. COOLS I v. Leent Vermeer loeffstraat 5 ANDRÉ VAN HILST N.V. een bekwaam 10 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 31 JULI 1959 10 Kampeertent ideale VERF POLYDOR Fa. ZIJLMANS UITSLAG Mededeling geen vacantie H. Kleijn- Tummers te ku&t en Te KeuR Bu: BOEKHOUDER Accordeon SPANIELS Bruidsjurk boeken h.b.s. Zaterdag OPENING Bloemenhuis COEN RONDE AFWEZIG Dr. ALBERT L. DE VETTEN CHIRURG gesloten H. van Mil- van Sprang „The Norman Memorial Silver-Youth Band" Thé Dansant opruimingskoopjes D. GENNISSEN- BANK Weer nieuwe modellen in ST.ANTON/USSTR. 4 WAALW'JK Doet 't zelf HOUT, BOARD, TRIPLEX A. C. van der Voort een flinke knecht Vostendiverse restanten 14*99, 12*93 Blousesrestanten 6.93, 4*99 Pullovers restanten 9*994*99 Restanten dameshemden, en broekjes 1*791*49 Restanten nylon onderjurken 7*49 Mousse nylons slips alle kleuren van 3.75 nu 2*49 Waalwijk BENUT NU UW KANS VOOR DE VAKANTIE Heren sportcolberts HALVE PRIJS Kamgaren kostuums van 10 t/m 35°/0 korting Heren broeken extra koopjes Heren weekenders, Jongens broeken en blousen HALVE PRIJS Popeline jongens jacks en vele andere artikelen HALVE PRIJS B KOMT U KIJKEN BIJ: TILBURG vraagt voor haar winkels te Waalwijk Hoog Loon Gunstige voorwaarden ANDRÉ VAN HILST, Hoofdkantoor Grotestr. 107, Waalwijk en natuurlijk weer eens gauw naar peditiebegroting weggewerkt zal worden. Dhr. Verolme heeft zich woens dagmorgen in z'n villa „De Heul" te Ridderkerk door vicc-voor. prof'. Van Baren en penningmees ter Müller van het stichtingsbe stuur laten voorlichten over de opzet en 't doel van de expeditie. AANTAL MILJONAIRS RUIM VERDUBBELD. Op 1 januari 1956 telde Neder land 2243 miljonairs; dat was 1302 meer dan op 1 januari 1951. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een zojuist verschenen publicatie over de „vermogensverdeling 1956". Dit legioen van rijkaards heeft 24 van de totale belasting moeten opbrengen. Het totale bij de belastingdienst bekende vermogen in handen van natuurlijke personen bedroeg be gin 1956 welgeteld 32.7 rafijard (.32700.000.000) gulden tegen 21.2 miljard in 1951. Dit komt neer op een stijging van 54 percent. Het gemiddelde vermogen per belas tingplichtige kwam in 1956 op 77.448 gulden; per inwoner op 3025 gulden. Ten opzichte van 1951 betekent dit een stijging van resp. 50 en 45 percent. Per provincie en gemeente loopt het gemiddelde vermogen per inwoner sterk uiteen. Met 'n gemiddeld vermogen van 4104 gulden per inwoner gaat de pro vincie Groningen voorop; geheel achteraan komt Limburg met 1609 gulden. OVEREENSTEMMING INZAKE NIEUW LOONBELE1D. De regering en hel bestuur van de Stichting van de Arbeid heb ben woensdag in beginsel ovcr- censteenming bereikt over de richtlijnen, welke het College van Rijksbemiddelaars zal krijgen voor zijn beleid bij de goedkeu ring van de collectieve arbeids contracten. il)t is het resultaat van een bespreking, die de minis ter-president prof. dr. de Quay, de ministers van Rooy (Sociale Zaken), De Pous (Economische Zaken) en Marijncn (Landbouw) en de staatssecretarissen Rool- vink (Sociale Zaken) en Schmelt- zcr (PBO en bezitsvorming) heb ben gevoerd met het bestuur van de Stichting van de Arbeid. De voorzitter van het College van Rijksbemiddelaars, mr. J. Berger, heeft deze conferentie bijge woond. Prachtige TE KOOP o.m. zeer geschikt voor gezin. 4.50 x 2.80 mtr., met luifel IJZERSTERK Aantrekkelijke aanbieding. Tel. K 4167—2464. Schilder zelf uw huis met HOE Neem een kijkje op de ten toonstelling HART VAN BRA BANT en op stand 8 in het Paviljoenpaleis voor de vrouw worden u alle inlichtingen gegeven. LEO XIII 5TR.85 KAATSHEUVEL Alle onderdelen uit voorraad te leveren. Grotestr. 177 Waalwijk TEL. 2405 Met EEN flacon wolwit van Echfa No-iron overhemden en blouses weer hagelwit en opnieuw kreukvrij. echfa WOL WIT trekking verloting TBC-vlucht 1-58; 2-2854; 3-91; 4-2914 5-263 6-2404; 7-1466; 8-1632 9-1042; 10-1211; 11-1703; 12 946; 13-766; 14-1212; 10-1566 16-1629; 17-627. Prijzen afhalen in café „De Sportwereld" in de Markt straat. Kaatsheuvel. A.s. week hebben wij ONZE ZAAK IS GEOPEND. U wordt er op attent gemaakt, dat er niet kan worden be zorgd aan huis, daar ons per soneel met vacantie is. STATIONSSTRAAT 18 Wegens verhuizing te koop aangeboden: prima blanke haard, te stoken met nootjes 4 eetkamertafel met 4 stoelen en 2 armstoelen; tafelkleed, machinaal smyrna; haardstoeltje en lectuurbankje mooie leeslamp; ouderwets, maar oerdegelijk slaapkamerameublement, mas sief eiken, met lits jumeaux; luxe gashaard. Tevens te koop eikenhouten toonbank en vitrine, een mar kies, 1 jaar oud. Te bevragen: GU v. HULTEN—PULLES Grotestraat 247. Op vrijdag 14 augustus hopen onze geliefde ouders HENRICUS PULLENS en JOHANNA PULLENS- VERHOEVEN hun zilveren huwelijksfeest te vieren. De H. Mis van dankbaarheid zal worden opgedragen in de parochie kerk van de H. Clemens te Waalwijk om 9.30 uur. Hun dankbare kinderen: Louis Kees Walther Hans Waalwijk, juli 1959 Harrie Mariëtte Laageinde 65 a René Erik Receptie van 1.002.30 uur. Na 6 uur in café-restau rant „De Steenbakker" te Kaatsheuvel. v/h W. Sikkers Markt 4, Waalwijk VOOR DIRECT GEVRAAGD: BEKWAAM voor 1 dag of 2 avonden per week. Goed op de. hoogte zijnde met loonad ministratie. Brieven onder nr. 1187 aan het bureau van dit blad. TE KOOP: Prima 80 bassen plus koffer en riemen. Brieven onder no. 1188 aan het bureau van dit blad. TE KOOP: 6 ORANJE Waar zegt de uitgever. TE KOOP: Pracht model, m. 40-42, na 6 uur, Vlijmensedijk 34, Vlijmen TE KOOP: bij M. v. d. Wiel Achterstraat 1, Vlijmen 2e t/m. 5e klas. 1 augustus 1959 te 3 uur van het DE AKKER 46 VLIJMEN Telefoon 04108—576 Verzorging van alle soor ten bloemwerk, bruids- bouquetten, versieringen, enz. Aanleg en onderhoud van tuinen. Voor spoedgevallen wordt waargenomen door D. de Moulin, chirurg. Deze zal iedere dinsdags in augustus van 9-10 uur spreek uur houden in het St. Nico- laasziekenhuis. Van 2 t/m. 9 augustus is onze zaak wegens vacantie BANKETBAKKERIJ Grotestraat 234 Waalwijk NATUURPARK KAATSHEUVEL Zaterdag 1 augustus van 1517 uui door BlackpoolEngeland de attractie van „Kerkrade" 1958. Toegang vrij voor Efteling-bezoekers. Zondag 2 augustus a.s. van 15.3018.30 uur in de Panoramazaal van 't Restaurant met medewerking van „LOS SOLTEROS". Slechts enkele dagen kunt u nog profiteren van onze Alle restanten moeten weg. 10% KORTING op alle artikelen, die buiten de opruiming vallen. Koop voordelig. Koop bij TEXTIELHANDEL Past. Kuijpersstraat 26 WAALWIJK Tel. 2249 HOUDT U BIJ HOUT Tegelboard in vijf verschillende kleuren. Hardboard 1.90 p. m2; Zachtboard 2.35 p. m2. Lijstwerk in verschillende profielen. Tapse poten. Hout-, board- en triplexhandel GROTESTRAAT 389 WAALWIJK De Stichting Gemeenschapshuis, Baardwijk roept solli citanten op voor de functie van Betrokkene moet in staat zijn een café (verlof A) met bijbehorende vergaderzalen te beheren. Woning op korte termijn beschikbaar. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen aan het Bestuur, p/a. Thorbeckelaan 28, Waalwijk. VOOR DIRECT GEVRAAGD: voor vast werk goed kunnende slopen en ijzer branden; voorts allerhande werk; 5 dagen per week. FIRMA GEBR. DE JONG Oud metaalhandel Besoijensestraat 46, Waalwijk Telefoon 2654 ZIET ONZE ETALAGES Geniet langer van uw vakantie. Leg de mooiste en leukste momenten vast met filmen of fotograferen. Nu het meest moderne apparatuur, waarbij Uzelf praktisch niets meer behoeft te doen. Wij hebben enorme keus in foto's, en film-appara- tuur, van de goedkoopste tot de meest geperfectio neerde camera's. HEUVEL 22 TEL. K 4250-26430 De Speciaalzaak met de fantastische lage prijzen en de prima voorlichting. ZIET ONZE ETALAGES voor bestaande uitbreng wijken Gegadigden kunnen zich persoonlijk of schriftelijk wenden tot

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 10