De Laatste Klap F Schoiten's Textiel 4 GOUDREPEN voor 50 cent r - - - - l i i i. I I S seizoenopruiming verlaagde prijzen IQ lot 5O°l0 KORTING 2 pakken ZS££ Pudding 1 rol Ruitjes biscuits voor 40 cent een aankomende Winkeljuffrouw Spotkoopjes in Alles moet weg F F samen 50 cent DE KOFFIE- EN THEEZAAK AUTOMONTEURS ZATERDAG 1 AUGUSTUS, laatste dag van onze JAPONNEN. BLOUSES, ROKKEN PYAMA'S Natuurlijk Waalwijk OP OVERIGE ARTIKELEN 10% KORTING Bij elke aankoop van 250 gram koffie of 50 gram Oploskoffie Geldig tot en met 4 augustus 1959 „HET HUIS VAN VERTROUWEN" Jan Veraa en Zoon Kosteloze inenting en her- inenting tegen pokken OPENBARE AANBESTEDING is steeds J. M. van Brunschot THUISWERKERS Garage Gebr. Schoonen, Vlijmen COR VAN DE WIEL VRL. KRACHT Onmisbaar met uw vacantie Iis 'n BIG BEN plasticjas a of mantel reeds vanaf 6-90 C/ V/AAL WUK HET HUIS VOOR GOEDE KLEDING extra voordeel Cinderella lakens overhemden en onderjurken MARKT 1 Tel. 2216 WAALWIJK y^XL'll|ll!I^N2!fll!i'^SÖII||l!li^^||ll!j^S!!IB!i^^U|-J|.|ii>NUl!|H!Ji^SUII||l!IJ^SUIIRI!!!^^ Profiteert nu nog van onze GLOEDNIEUWE zomerkollektie in Kostuums, Kolberts, Pantalons en Regenjassen tegen (ALLEEN NOG DEZE WEEK) BELANGRIJK: Voor de laatste dagen van onze opruiming hebben wij ALLE nog voorradige artikelen uit onze voorjaarskollektie nogmaals EXTRA in prijs verlaagd. Dit betekent dus een aantal bijzondere koopjes in Kostuums, Kolberts, Pantalons en regenjassen. In onze jongens-afdeling een aantal SPOTKOOPJES in JONGENSBLAZERS 3 tot 9 jaar v.a. f 9.75 10 tot 14 jaar v.a. f 19.75 LANGE PANTALONS 10 jaar f 12.90 stijging per maat f 1.- HOGE STEENWEG 14 's HERTOGENBOSCH HOGE STEENWEG 14 - VHERT0GENB0SCH MliiMiiiMillllMillliMi IIOTHÏM iVMiVïil! I deGruyter *907 29 VRAAGT om opgeleid te worden in het heren- en damesmodevak; goed loon; prettig werken. Persoonlijk te melden, iedere dag aan de zaken. Stationsstraat 13 - 13a -15, Waalwijk Telefoon 3103 Burgemeester en wethouders van Waspik brengen ter openbare kennis, dat op woensdag 5 augustus 1959, om half vier nam., in de lokaliteit van het Wit Gele Kruis gelegenheid bestaat tot kosteloze inenting en herinen ting tegen pokken. Belanghebbenden worden er op gewezen dat ingevolge art. 1 der Inentingswet 1939 een kind vóór het bereiken van de leeftijd van 1 jaar tegen pokken moet worden ingeënt. Indien inenting niet heeft plaats gehad moet een on dertekende verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt, waarom deze inenting achterwege is gebleven. Voorts worden belanghebbenden verzocht het trouw boekje alsmede het inentingsboekje of eventuele inen- tingskaart mede te brengen. Waspik, 29 juli 1959 Burgemeester en wethouders voornoemd, De Burgemeester: van Erp. De wethouder: L. Kuijsters. Burgemeester en Wethouders van Sprang-Capelle zijn voornemens op vrijdag, 7 augustus a.s., des voormid dags 11 uur, ten gemeentehuize aldaar, aan te besteden: het bouwen van vier woningwetwoningen (t.w.: 1 blokje van 2 woningen aan de Poolsestraat en 1 blokje van 2 woningen aan de Schrevelstraat). Bestek, voorwaarden en tekeningen zijn tegen betaling van f 10.— per stel van 1 augustus 1959 af ten gemeen tehuize verkrijgbaar of worden franco toegezonden na ontvangst van een bedrag ad f 10.50 per postwissel. Restitutie voor inlevering van ongeschonden exempla ren op de dag van aanbesteding f 5. DE sigarenwinkel met de grootste sortering SIGAREN, SIGARETTEN EN TABAK Grotestraat 199-201 Waalwijk LEDERWARENFABRIEK VRAAGT voor het vervaardigen van portemonnaies. Alleen zii die vakbekwaam zijn, stikmachine en gereed schap hebben, gelieven te solliciteren. Brieven onder B.P. 3867, Adv. Bur. De la Mar, A'dam. WORDEN GEVRAAGD: WEGENS VACANTIE GESLOTEN van maandag 10 t/m. zaterdag 15 augustus. Dameskap- en schoonheidsalons Grotestraat 174 Telefoon 2623 Waalwijk Bij industriële onderneming in het noordwesten van Brabant is plaats voor een voor de verpakkingsafdeling, die tevens toezicht moet houden op de al daar te verrichten werkzaamheden. Leeftijd niet beneden 35 jaar. Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens om trent vorige werkkring en opleiding worden onder no. B 524 gaarne ingewacht bij Adv.. bur. de la Mar, Mau- ritsweg 50, R'dam. Een geweldige collectie voor vader, moeder, zoon en dochter vindt u bü: NOG ENKELE DAGEN in 2 persoons NOG ENKELE K )AGE N MASSA's KOOPJES bij E

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 15