de Gruyter VacantietijdRijwieltijd zooeeê £a&t èêouee, de Gruyter „THIS HAPPY FEELING" „MEISJES OP HET SLECHTE PAD,, L WERKSTERS IJsselsteen JE HOEFT JE NIET TE SCHAMEN als ze vragenat ben je Theater „MUSIS SACRUM" P. DE GRUYTER EN ZOON N.V. J. C. VAN VLIET Dzn. Weet U HET BESTE EN VOORDELIGSTE ADRES Fa. C. Brok-v. Helvoirt v. Mierlo's Brood- en Banketbakkerij wegens vacantie gesloten VOLKSWAGENS TE HUUR DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 31 JULI 1959 Fa. C. A. VAN DER SCHANS, Heistraat 190, Capelle Fa. A. A. FARO, Grotestraat 15, Waalwijk MULDERS' Rijwielhandel, St. Crispijnstraat 71, Waalwijk Kinderachtig? O, nee! Daarvoor is het ver schil té groot. Alleen Radion wast zo fris, helder, wérkelijk wit. Alleen Radion neemt zó afdoende al het vuil op. Dikschuimend sop - om te pakken zo stevig, om te strelen zo zacht! Geen zorgen over Uw goed. Geen zorgen over Uw wasmachine. Radion is wel dadig zacht, veilig als geen ander. Abonneert U op „DE ECHO" wint door soliditeit wint door sierlijkheid wint door snelheid WAALWIJK Telefoon 2274 presenteert a.s. vrijdag: en zaterdag: om 8 uur en zondag: om 6 en 8.30 uur Curt Jurgens Debbie Reynolds John Saxon Een geestige geschiedenis vol dwaze momenten en gekke situaties. 14 jaar. Maandag en woensdag om 8 uur Mary Murphy Norma Eberhardt Michael Connors in Jong, brutaal en roekelooszo gingen zij door het leven! 18 jaar te 's-Hertogenbosch vraagt voor het onderhoud van haar kantoren en fabrieken. Sollicitaties aan Afdeling Arbeid. Orthenstraat 14, 's-Hertogenbosch IJsselsteenfabriek - Gouderak (Hollandse IJssel) (waaldikte) 5% x 7% x 17% form. 4% x 7% x 17% en dat de IJSSELSTEEN van de HOLLANDSE IJSSEL door de tijd verhardt en dus niet verpoedert Corresp.-adres: VOORBURG, Zwartelaan 9 - TeL 728613 TeL Steenfabriek Moordrecht K 1827 - 380 Stationsstraat 17 Waalwijk ONDERDELEN REPARATIE van 2 tot en met 9 augustus Putstraat 68 Waalwijk Tel. 2855 Luxe-, busjes en bestelwagens 1958. Solex, Bromfietsen en Bandtransporteurs. ÜFKES, ZUIDENDUK 196, DORDRECHT TeL K 1850- 6027. M faxt U&& Atuêest REPARATIES KUNSTGEBITTEN Sneller, beter en.... goedkoper. H. KOLSTER, Loeffstraat 20 Waalwijk - Tel. 2541 Want De Gruyter's fabrieken behoren tot de mooiste en helderste fabrieken van Nederland. Gezellige cantines en een prettige sfeer zorgen er voor, dat je je direct thuis voelt. Je verdient er een goed loon. Door je werk leer je de levensmiddelen goed kennen en door het onder bedrijfstijd volgen van cursussen op huis houdelijk gebied heb je de kans een uitstekende huisvrouw te worden. De mannen weten dit heel goed te waarderen, getuige het grote aantal meisjes uit onze fabrieken, dat in het huwelijk treedt. Gratis bedrijfskleding en volledige reiskosten vergoeding. INLICHTINGEN dagelijks van 9-12 uur en van 14-18 uur en op maandag- en woensdagavond van 1 9-20 uur bij de afdeling Arbeid. Orthenstraat 14. 's-Hertogenbosch.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1959 | | pagina 4