RECLAME CAMPAGNE f De Gruyter CHAUFFEUR BEDRIJFSSCHOOL ATELIERS Confectiebedrijf „COWA" n.v. - Loeffstraat 93 -101 Waalwijk P. van GELOVEN's HEURTER NECCHI E GRUYTER ZIJN BEST TEVRED Q PEERLESS Schoenfabriek te Waalwijk FLINKE WERKKRACHT meisjes van 15 jaar en jonger Ui I meisjes van 15 jaar en ouder TOT PINKSTEREN DEZE GEWELDIGE HEREN KOSTUUM SPORTCOLBERT een PANTALON CADEAU Colberts vanaf 29.75 REGENJAS een REGENJASSEN OVERHEMD CADEAU vanaf 29.75 PANTALONS in alle maten en kleuren vanaf Manchester werkbroeken 13.75 19.75 HEUVEL 18 Telefoon TILBURG 04250 21256 KLEDINGBEDRIJF DAMES-, HEREN- en KINDERKLEDING Fa. A. A. FARO MULDERS' Rijwielhandel Fa. C. A. v. d. SCHANS 12 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN VRIJDAG 27 MEI 1960 12 „DE TOEKOMST" 'm 2 overhemden en 2 dassen CADEAU Herenkostuums vanaf 49.75 TILBURG Het huis voor botero kleding naaimachines P. J. Geerts Zn. Van de vete voordelen, die aan een werkkring bij De Gruyter verbonden zijn, noemen wij nog Moderne vlotte bedrijfskleding Volledige reiskostenvergoeding Prachtige spaarregeling Huishoudelijke- en schoonheidscursussen in bedrijfstijd Vrije vakantie-keuze met mogelijkheid deelname aan eigen vakantiekamp ORTHENSTRAAT 14 's-HERTOGE PEERLESS PEERLESS PEERLESS Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van mijn geliefde man en onze zorg zame vader, behuwd- en grootvader De Heer HENRICUS CORNELIUS ROCHUS DE RUIJTER echtgenoot van Mevrouw Adriana Maria Moonen betuigen wij U onze hartelijke dank. Mevrouw A. M. de Ruijter-Moonen en kinderen Waalwijk, mei 1960 Markt 9 vraagt tevens genegen om diverse voorkomende werkzaamheden in de fabriek mede te ver richten. Brieven onder no. 1580 aan het bureau van dit blad. Gevraagd voor onze fabriek Aanmelden aan het kantoor van de Coöperatieve zuivelfabriek en melkinrichting Vrijhoeve-Capelle Als de schooltijd er binnenkort opzit, waarom zou je dan niet het mooie be roep van MODINETTE kiezen De Vakopleiding Confectie-Industrie heeft er een leuke opleiding voor. 1. In aanmerking komen: die aan hun leerplicht hebben voldaan. 2. Aanvang nieuwe cursus 1 september a.s. Duur 1 jaar. Wekelijks 32 uur praktijklessen op de bedrijfsschool en 8 uur les od de huishoudschool. 3. Reeds gedurende de opleiding ontvan gen de leerlingen loon volgens de C.A.O. voor de confectie-industrie. 4. Reiskosten worden volledig vergoed. 5. Tijdens de cursus zijn alle sociale voorzieningen van toepassing (uitke ringen bij ziekte, vacantietoelagen, gratificaties, vacantie- en snipperda gen, etc.) 6. Men is in de gelegenheid aan de be- drijfsspaarregeling deel te nemen. 7. Bij ons bedrijf geniet men tevens ver schillende voordelen bij aanschaffing van kleding. De inschrijving staat vanaf heden t/m 30 juni a.s. open. Komt U gerust eens pra ten, doch wacht niet te lang, daar slechts een beperkt aantal leerlingen kan worden geplaatst. Jc. Modinctte, een beroep waar bet meisje ook later in de huishouding plezier van heeft Ondanks de toenemende personeelssterkte is de vraag naar onze kwaliteitsproducten nog sterker toegenomen. Daarom hebben wij in onze ateliers nog steeds plaatsingsmogelijkheden voor Wij bieden U 1. Hoog loon met premiestelsel. 2. Prima sociale voorzieningen. 3. Deelneming aan de bedrijfs- spaarregeling. 4. Volledige reiskostenvergoeding. 5. Voordelen bij de aanschaffing van kleding. 6. Straks 45-urige werkweek, dus zaterdags vrij. Informeert U ook gerust bü de meisjes die reeds jaren bti ons in een prettige werkkring werkzaam zijn. Wij verstrekken zonder verplichtingen alle gewenste inlichtingen, of zendt ons even een briefkaart en wij komen U gaarne thuis bezoeken. (achter het Gemeenschapshuis te Baardwijk) BIJ AANKOOP VAN EEN EEN HERENMODEPAKKET BESTAANDE UIT TOT EN MET 139,- BIJ AANKOOP VAN EEN TOT EN MET 69.75 BIJ AANKOOP VAN EEN ALLE BETAALZEGELS WORDEN AANGENOMEN 'FSPfFi Leo Xlll-straat 53 Tel. 25507 Uitgebreide collecties: Desgewenst kunt U de betaling regelen. DAN NAAR VENKELSTRAAT 33 TEL. 3096 WAALW'JK SPECIAALZAAK Vnfhtera trast 141-14* Tel. THT - De» Boaeh Er worden goede lonen betaald en wie van aanpakken weet, gaat met een dikke premie naar huis. En een levensmiddelenbedrijf is altijd een leerschool voor later, als U zelf huisvrouw bent. Op verschillende afdelingen kunnen weer kwieke meisjesgeplaatstworden Inlichtingen dagelijks tijdens de werktijden van 8.15 - 17.30 uur en maandag - en woensdag avond van 19-20 uur bij de afdeling Personeelszaken 4002 iiiu.. wint door soliditeit 'y 'V'* wint door sierlijkheid wint door snelheid GROTESTRAAT 15, WAALWIJK ST. CRISPIJNSTRAAT 71, WAALWIJK HEISTRAAT 190, CAPELLE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1960 | | pagina 12