FREDERIKS' WONING-INRICHTING KAATSHEUVEL Hoofdstraat 50 - Tel. 2554 twybï 7 Icelz Jpoxt i i i i i i paren verkoop Slassar au Kleding kopen is een kwestie van vertrouwen Jos van de Ven SPECIALE PINKSTERRECLAME de Iboiiaallgevericlip öiöüi^ic- i.bjtj^cicik \«ui bliiIëii SLidplidiucis 111 clc l,ciiij*str«icit (omp|r Slaapkamers -• )pklapbecl<len Diva nbeclden ^tapcll)cdclrn enz. Waalwijk HOEN DERVANGERS w. s. c. KOEL EN KOMFORTABEL HET HUIS VOOR GOEDE KLEDING ling en nodigde de Riantas uit om op te treden in het Springplank- programma op 1 juni a.s. Die deelname aan het Oister- wijkse songfestival was overi gens maar op het nippertje, want de inschrijving van het Waal wij kse 4-tal kwam net voor slui tingstijd binnen. Nog nooit heb ben de Riantas van een telefoon tje zoveel plezier gehad als van dit en wie weet vormt dit het he in van nog meer successen, die an bovendien nog wat geld in 't laadje brengen. Nee, het viertal laat zich door dit succes niet het hoofd op hol brengen. Ze zijn er zich zeer wel van bewust dat dit nog maar het heel bescheiden begin is van een eventuele carrière. Ze houden zich nog helemaal niet bezig met het woord „beroemdheid", want ze weten heel goed wat er voor komt kijken om de top te berei ken in de wereld van de amuse mentsmuziek. Bij al hun vreugde over het behaalde succes blijven ze toch nog voldoende nuchter om te zien (lat de meeste sterren uit de amusementsmuziek slechts eendagsvliegen zijn en daarom blijft Jan Remie als schoenma ker bij zijn leest en studeert even als Berry van Hoof die magazijn bediende is, hard voor het eind examen van de Handelsavond school. De beide meisjes Riet en Janny, resp. winkeljuffrouw en leerlinge van de ulo-school, zien de zaak al even eenvoudig en zien de muziekbeoefening als 'n pret tige en goede vrijetijdsbesteding. De ouders denken er niet anders over. Natuurlijk hopen de Riantas dat het eerste plaatje en het op treden in het Springplankpro gramma zal leiden tot nog meer successen met hun reeds 25 num mers omvattend repertoire. Daarvoor zijn te ten slotte jon ge en gezond eerzuchtige mensen die voor het eerst bij de Instuif Jong Waalwijk voor 't voetlicht kwamen en die door hun be kwaamheid plotseling nieuwe kansen hebben gekregen. Dat zij deze kansen aangrijpen, is alleen maar begrijpelijk en wij wensen hun hierbij dan ook gaarne alle succes. Vlijmen Waspik ZONNEBRILLEN 0 polaroid 0 optisch geslepen voor iedereen. 0 op eigen sterkte geslepen. De algemene wereldsituatie mag er dan dank zij het boerse optreden van baas Kroestsjef niet feestelijker op geworden zijn, wij gaan rustig door met het vieren van onze jubilea. En ik geloof dat we daar heel goed aan doen, want met al die snorrende neus- kegels om ons heen wordt het halen van een zoveel-jarig jubileum een steeds dubieuzer kwestie. Wanneer namelijk op een kwade dag de neuzen van al die kegels verkouden gaan worden, dan krijgt er niemand meer een kapstok, een schemerlampje, een envelopje met centjes en een bron zen of gouden plakje. Laten we ons dus wat haasten met onze jubilea. Als de politiek tot en met zondag zo blijft als ze nu is, dan gaat de liedertafel „Oefening en Vermaak" haar 100-jarig jubileum halen. Bij een dergelijk indrukwekkend jaarcij fer moet ik overigens altijd aan heel oude dingen denken, aan oudtesta mentische baarden, lieve zachte rim pelgezichtjes en naar kamfer rie kende documenten en kledingstuk ken. Telkens echter ook moet ik daar bij dan ervaren dat ik de jeugd van de ouderdom nog niet ken, want op de receptie bij een eeuwfeest komt mij immer een charmant 'en koket joffer- ke tegemoetmet om haar kersenrode mond de glimlach van twintig len tes. En telkens weer opnieuw zijn dat de blijmoedigste ogenblikken uit mijn bestaan. Van onze liedertafel weet ik dat zij oud, maar ook piepjong is en daarom zal ik mij zaterdagmiddag ter receptie gaarne toevertrouwen aan de schalkse zorg van haar dames die van die 100 jaar er nog geen of amper 20 achter de mooie rug hebben. Ter gelegenheid van deze patriarchale verjaardag gaat „Oefening en Ver maak" ons een feestprogramma aan bieden dat er werkelijk zijn mag. Ik wens deze charmante vereniging bij haar jubileum vooral één ding toe mooi, heel mooi weer. Onze burgemeester heeft deze da gen ook een jubileum gevierd, een gouden jubileum; niet als vereni ging uiteraard, maar gewoon als mens. Ik hoop dat hij er in dit gou den jaar in zal slagen nog meer re liëf en uitbreiding te geven aan de gouden toekomst welke hij voor Waalwijk heeft geschapen. Veertig jaar - iets minder dus, maar toch altijd nog een respectabele hoeveelheid - mocht de heer C. J. van Roy terugzien op een met be kwaamheid en toewijding vervulde onderwijspraktijk. Wat mij echter nog het meest met respect vervult is het feit dat hij het 25 jaar als hoofd van een zo ondermaats en een zo krotach tig b.l.o.-schoolgebouw heeft uitge houden. Ook in het klooster van onze Broeders is het feest geweest, een in tiem feest chez nous", want met 40- jarige professiefeesten wordt nu een maal niet aan de weg getimmerd. Maar in ieder geval mijn gelukwensen voor Broeder Overste en Broeder Theo, die dit heugelijke en gezegende feit in goede gezondheid en in vreug de hebben mogen herdenken. Dan was er nog een goed vriend van mij die zijn 12Yi- jarig huwelijks feest had moeten vieren, maar we gens een ander feestelijk gebeuren in het „gezinsbedrijf" moest de viering hiervan worden uitgesteld. Daarmee ontsnapt hij overigens niet aan een receptie onder vier ogen. Melding wil ik toch ook even ma ken van een première in de parochie van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan gen, waar een middaghuwelijkis voltrokken. Een „avondhuwelijk heb ben we reeds in de St. Antoniuspa- rochie beleefdzodat de nieuwighe den op dit gebied uitgeput zijn. Ofschoon het komende weekeinde geheel in het teken staat van de Lie dertaf elf eesten, wil ik toch ook even uw aandacht vestigen op een sport- HERENMODE-, Waalwijk Fil.s M. v. d. Brand-Hens gebeuren dat voor Waalwijk geheel nieuw mag worden genoemd. De handbalvereniging Tachos gaat zon dagmiddag een nieuwe sport in onze gemeente introduceren, het z.g. ze venhandbal. Als ik goed ben inge licht, hebben we hier te maken met een sport welke voor de mannelijke beoefenaars verwoestend genoemd mag worden, hetgeen misschien wel de reden is dat de beoefening ervan niet algemeen is. Binnen een speel veld van 50 bij 15 meter zijn doods verachting, een vernietigend hoog tempo en keihard blokkeren gecom bineerd tot een van de snelste en meest spectaculaire balsporten. Voor al de keeper moet iemand zijn die van alles en iedereen afscheid heeft genomen. Bij de dames gaat het iets milder toe en hier zijn het vooral gratie en sierlijkheid welke het oog boeien. Nu zult u mischien zeggen - met reminiscenties aan het waalwijkse 3e klasvoetbal - het zal wel niet veel zijn wat die Tachos-dames en -heren daar op die griezelig harde vlakte van het Vredesplein te zien zullen geven. Maar dan moet ik u toch even uit de droom helpen. Tachos is nam- melijk de enige waalwijkse vereni ging die zich beweegt in de top van het vaderlandse sportleven. De beide seniorenteams komen uit in de le en hoogste klasse van het nederlandse zaalhandbal. Zij zullen a.s. zondag de strijd aanbinden met het Tilburg- se Volt, terwijl de dames-junioren van Tachos het tegen WSC zullen opne men. U kunt dit spektakelstuk op sport gebied gaan zien op het Vredesplein van half drie tot half vijf. U zult er geboeid naar kijken, 't Kost niks. Het enige wat u dit weekeinde zelf moet meebrengen is mooi weer. Allemaal een handje vol zon, dan redden we het wel. UITSLAGEN VAN ZONDAG 22 MEI 1960 Reserve klasse amateurs. DESK 2—Baronie 3 3— 1 BSC 2—RAC 2 1—2 Vlissingen 4Hero 2 13 K.N.V.B. Afdeling Noord-Brabant Junioren hoofdklasse Groep B (Degradatie naar jeugdcomp.) TOP—RKC 4—3 4—0 0—0 4—2 MOCBrabantia LongaHelmond DoskoMulo Competitie 2e klas 210 Berkdijk 2Haarsteeg 2 08 Gudok 3-Oirschót Vooruit 3 13 3e klas 313 RWB 3—White Boys 2 3—2 3e klas 319 RKTVV 5—Sarto 6 8—8 U. Animo 4-Broekhoven 5 101 SET 6WSJ 4 0—8 Zaterdagmiddagcompetiti® 2e klas Good Luck 3HNC 2 2—0 SSC 2Smerdiek 2 50 Promotie naar 2e klas DEB 3—Roda '55 1-4 WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR ZONDAG 29 MEI 1960 BETAALD VOETBAL Ajax kampioen van Nederland. Blauw Wit, Volendam en Sittar- dia degraderen. Extra competitie 2e divisie UVS—Rheden ONAVelocitas Zwolse BoysBaronie ZwartemeerXerxes Kampioenschap van Nederland 3 2 0 1 4 9—5 2 10 12 5—3 3 1 0 2 2 1—7 Quick N. Gouda Wilhelmina '08 Promotie naar 2e klasse RWB—DVS SteenbergenBladella Steenbergen Bladella DVS RWB 5 4 1 0 9 14— 6 5 2 2 1 6 9—6 5 2 0 3 4 8—11 5 10 4 1 7—la Promotie naar 3e klas groep A BudelschootOJC WVVZ—Margriet OJC Budelschoot WVVZ Margriet 5 4 0 1 8 15— 3 5 2 2 1 6 11—10 5 2 1 2 5 S—15 5 0 14 1 7—18 Groep B GilzeKaaise Boys Hil variaBiervliet Bekerwedstrijden Groep 4: WSC—RKTVV Groep 5: Zwaluw VFC-Baardwijk K.N.V.B. Afdeling Noord-Brabant Junioren hoofdklasse Groep B MOC '17Wilhelmina Helmond—RKC DoskoTOP BrabantiaMulo le klas 104 Beslissingswedstrijd TuldaniaWit Zwart 3e klas 319 JPS 2Velocitas 4 (saterdag 28 mei) Waalwijk WSC—RKTVV Zondag a.s. speelt WSC weder om voor de voorronden van de KNVB-beker en wel in een nieu we pool, waarin WSC ingedeeld werd als winnaar van de eerste poule. RKTVV is een bekende te genstander voor WSC uit vorige competities en hoewel de Tilbur- genaren het WSC steeds zeer moeilijk wisten te maken, kwa men de Oranjezwarten bijna steeds als overwinnaars uit het strijdperk. Zulks wil geenszins zeggen dat WSC ook thans weer de winnende partij zal zijn, want zonder twijfel zullen de Tilburge- naren ook hun aspiraties voor de KNVB-beker koesteren en felle tegenstand bieden. Tijdens de eerste ronde van de ze bekerwedstrijden hebben de Oranje-zwarten zich beslist niet van hun beste zijde laten zien en slechts door de grote overwin ning op Nevelo, dat zeer zwak voor de dag kwam, kon de vol gende ronde bereikt worden. De WSC-ers zullen dus beslist flink moeten aanpakken, de bal snél moeten spelen en beter van de kansen gebruik moeten ma ken, om. na nog enige wedstrij den in aeze poule, wederom een volgende ronde te kunnen berei- Wij hebben een geweldige collectie Overhemden Weekenders Zelfbinders Sokken heeft U reeds jaren bewezen dit vertrouwen waard te zijn door 0 De beste stoffen 0 'n fantastische coupe 0 'n vormhoudend binnenwerk Costuums van 78.-t/m 118.- Superklasse Costuums van 1 28.- t/m 1 98.- Sportcolberts van 37.50 t/m 82.50 Pantalons voor Vader en Zoon vanaf 12.75 Grotestraat 178 WAALWIJK ken. ITet doelgemiddelde is bij deze wedstrijden steeds een fac tor van belang, zodat dus zowel voor de voorhoede als de achter hoede de grootst mogelijk aan dacht vereist is. Deze wedstrijd, welke om half drie aanvangt, zal worden geleid door de heer G. C. v. Ommeren. Sprang N. E. O. De heer en mevrouw Vloe mans-de Kort en hun doch tertje Sonja geven met vreugde kennis van de ge boorte van hun zoon au broertje KEES Kaatsheuvel, 27 mei 1069 Prinses Irenestraat 24 NYLONS ERNA wo, *150 LOCARNO BIARRITZ Pech met «en Gelukkig heeft U een tweede paar dat voor „aanvulling" kan zorgen. Het zusje van de „pech-kous" blijft dienst doen! Vroom en Dreesmann geeft U een duide lijk voordeel wanneer U van dezelfde Kilte nylons die U keept nog een tweede paar neemt! CANNES ILLUSOIR PLAIN ILLUSOIR MICRO DEN BOSCH - EINDHOVEN - TILBURG - HELMOND WEDVLUCHT DE ZWALUW. De wedvlucht van de Postduivenvereni-. ging De Zwaluw vanuit Pont St. Maxcense is als volgt: eer6te duif 5-59-03, laatste prijswinnende duif maandagmorgen 6-10-35. J Kiviets 1; J v d Heuvel 2, 20, 31, 40; W v Vugt 3, 6, 10, 28, 38, 39, 42; M Nicols 3; M Libregts 5, 50; C Diepstraten 7, 21, 24, 36, 45; L v Esch 8; J v Engelen 9; Th v Overdijk 11, 25, 35; C v Helvoirt 12, 41; Th v Bokhoven 13, 27; P Vermeu len 14, 32, 51; M. Herman 15, 48; J v Stokkum 16, 26, 39; H de Laat-Parijs 17; L de Laat 18; H de Vaan 19; R de Laat 22 Jos Kuijs 23, 46 M v Dal 29, 43; A v Helvoirt 30; G Treuren 33; L v d Wiel 34; J v d Dungen 37; B v Esdonk 44; J v d Wiel 47. DAUWTRAPPEN. Het jaarlijkse dauwtrappen van de har monie, dat de vorige week moest worden uitgesteld, zal nu a.s. zondag plaats hebben. Aangezien Volksvlijt en Volksvermaak in gevolge de Zondagswet van de gemeente Waalwijk geen vergunning kon verkrijgen deze gemeente te bezoeken, zal men nu een bezoek brengen aan Raamsdonk. Vertrek 5.15 uur. De Raamsdonkse harmonie St. Bavo zal op haar beurt de gemeente Was pik bezoeken. EERSTE H. COMMUNIE. In onze gemeente hebben gisteren in to taal 80 kinderen de Eerste H. Communie ontvangen. zijn de weekenders an sportshirts waarin onza kaus nu groots Is kleurige ruiten an strapan, moderne unltlnten, de nieuw ste modellen El-Mlor, Fablo, Cojo, Kerko, Trenco 12.90, 13.90, 15.90, 17.90, 19.75, 24.75 GROTESTRAAT 155 TEL. 2417 r ook In T®rl®nka on Trevlra JOS VAN DE YEN NEO - VVN. A.s. zaterdag speelt NEO haar tweeda wedstrijd voor de nacompetitie. Als tegen stander zal ditmaal VVN fungeren, 'n ploeg die voor ons elftal niet onbekend is. Voor eigen publiek is deze ploeg tot grote pres taties in staat, doch uit laat zij nogal eens een steek vallen. Voor de thuisclub is hier ©en mooie kans aanwezig om revanche te nemen Yoor de in Klundert geleden neder laag. In elk geval belooft het een spannen de strijd te worden, daar de thuisclub ge brand is op de overwinning, om een zo goed mogelijke figuur te slaan in deze sterk be zette nacompetitie. Wij achten hen dan ook in staat om het tot deen beslissingswedstrijd tegen Koz. Boys te brengen. Aanvang kwart over vier. van Nederlands mooiste Enkalongarens, 30 denier - 51 gauge. Een nylon met perfecte pasvorm. In alle modetinten. per 2 paar rer paar van de allerfijnste Enkalongarens, S0 denier 60 gauge. Een extra mooie, maar toch uiterst sterke nylon. In alle nieuwe tinten. Jt25 Per paar 3.50, per 2 paar Q van ragfl|ne garens, 15 denier-51 gaiige. Een prachtige, gedistingeerde avond nylon met volmaakte pasvorm. In alle modetinten. >flSO Per paar 2,50, per 2 paar ftge speciaal gemaakt voor avond- en cock tailtoiletten, 15 denier - 54 gauge. Ver krijgbaar In dlv. modetinten. JP2S Per paer 2.95, per 2 peer een aeer modieuze naadloze nylon ,15 denier. Verkrljgbeer In eJle modecleten. Pm- paar 240, per t pear Jg 25 een naadloze Enkalon ven geraffineerd fijn micro-weefsel, 15 denier. Jg 9f Per peer 2.75, per 2 peer

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1960 | | pagina 6