AZIJN ^oorGoed 369, IMMy oy nü chemisch reinigen 895.- 189.- 129, 125. 298. 249.- 895, MAYONAISE LEERLING SNIJDERS 225.- 198.- 49.50 54.50 795, 470, Dus naar F. DE ROIJ-FRANKEN Van Gent en Co. N.V. jeugdige medewerker(ster) FANTASTISCH!*»! f» 20%KORTING J* SNOKPFEEST DEZE WEEK NOOTMUSKAAT 1 s™s d'ORANGE 'n tip voor een betere werkkring V^AARD- BEIENJAM i U HARING ZAK ZOETE STENGELS UUct ^FRUIT- CARAMELS TUct veG^JUS- LIEBFRAUMILCH BOERENMET WORST 100 GRAM Kris kras door on zo 4000 m2 toonzalon BANKSTEL 398.- BANKSTEL 495.- JONGENS, MEISJES EN OUDERE KRACHTEN Holland Heating Ventilating Comp. DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN MAANDAG 19 JULI 1965 weer geopend DE BIEB Weningruil BiuEp in de huishouding een werkster zit-slaapkamer bromfiets RAP 1961 NIEUWE OOGST tu VRÜCHTEN- I IN TOMATENSAUS 50 GRAM Wandmeubel, hoekmodel 4 stoelen, 2 fauteuils Bergmeubel, moet weg 4 stoelen en tafel (eethoek) Oud-Hollandse kast 4 Oud-Holl. stoelen en tafel Klassiek bankstel 3 Queen Anne bankstellen Oud-Holl. eetkamer TUBE Modern bankstel EETHOEK 1001 coupons en diverse karpetten aan spotprijzen BANKSTEL Cocktail fauteuils Import bankstel EETKAMER SLAAPKAMER Voor Uw rijles een meisje een werkster voor hele dagen Missie in nood!! Speldjes te koop een jeugdige mannelijke of vrouwelijke kracht Bureau Jan Tuerlings Huurtenten J. MAYBURG 8 Bij vonnis van de Arrondis- sements-Rechtbank te Den Bosch d.d. 10 juni 1965, is in staat van faillissement ver klaard G. M. M. van Lier, grossier in schoenen, Bolde rikstraat 22 te Waalwijk, met benoeming van Mr. L. M. Overberg tot rechter-com- missaris en van ondergete kende tot curator. De indiening der schuldvor deringen moet plaats hebben vóór 1 oktober 1965. De verificatie-vergadering is bepaald op 20 oktober 1965 des voormiddags 10.45 uur. Mr. J. L. H. Hoek Forestierlaan 11 Waalwijk Curator. WOENSDAG 21 JULI A.S zijn wij terug en is onze zaak Boek- en Kantoorboekhandel Markt 11 Waalwijk Heb flat ipet centrale ver warming. Wil ruilen tegen eengezins woning. Adres: Noordstraat 124, Waalwijk Mevrouw Schretlen Burg. Verwielstraat 7 Waalwijk vraagt per 16 aug. a.s. een voor hele of halve dagen Ofwel voor enige dagen. BUITENLANDER zoekt met prima volledig pension, bij rustige familie. Wil goed betalen. r I-. Brieven onder nr. 5273 aan het bureau van dit blad. TE KOOP met swing-arm. Ziet er keurig uit. Redelijke prijs. Poolsestraat 22, Waalwijk »WWWBWHWMJyy.<r- pwruiiimi",w" fW* BIJ VéHé KOFFIE VéGé THEE- EN VjGj MARGARINE •fï',..: 0/ KORTING I IN GRATIS 0' GELD- ZEGELS 14 GRATIS GELD ZEGELS ZAK 10 GRATIS GELDZEGELS 100 GRAM r BUK V .M I A 10 GRATIS GELDZEGELS 3/i LITERFLES 0PRUIMG MEUBELEN SLECHTS 1 STUK 245.- 1295.- NU THANS 535.- THANS 389.— NU 2 STUKS 995.— NU 795.— THANS 645.- Kast, 4 stoelen, tafel Staat in de weg NU 595, véGi 200 gratis geldzegels -1 contante gulden F I5-19-74-7 VRAAGT voor haar kledingatelier Aanmelden aan de fabriek Elzenweg 17, Waalwijk. Eventueel ook 's avonds; behalve 's woensdags. IETS BESCHADIGD 498.— NU SPECIALE AANBIEDING NU Slechts 1 stuk SPOTGOEDKOOP in diverse kleuren vanaf 695.— NU bestaande uit bergmeubel, tafel, 4 stoelen, skai 945.— NU Iets beschadigd, 4-deurs, hoogglans 895.— NU 499. 495,- NU 595.- NU ENKELE KUSSENKASTEN aan sterk verlaagde prijzen 10 t/m 1 5°/0 KORTING Diverse OPRUIMINGS BERGMEUBELS VOOR HALVE PRIJZEN Nog slechts enkele 4-zits BANKSTELLLEN (modelkamers) aan STERK VERLAAGDE prijzen Alleen Koestraat 144, TILBURG Telefoon 04250-22975 Volop interessante plaatsingsmogelijkheden voor SCHUWER N.V. 1e Zeine 122, Waalwijk Kerkstraat 6, Wijk en Aalburg Langs deze weg betuigen wij de direktie van Holland Heating hartelijk dank voor de fabrieksreis op 9 juli Personeel van AUTORIJSCHOOL PRINS Pieter Vreedestraat 83 Waalwijk Telef. 4025 Mevr. Hoffmans-Zijlmans Bernhardstraat 4, Waalwijk vraagt per eind augustus voor halve dagen. Liefst in de voormiddag. MIDDELBARE VAKSCHOOL VOOR DE LEDER EN SCHOENINDUSTRIE I j -| vraagt voor spoedige indiensttreding goed loon en goede sociale voorzieningen. Aanmelden dagelijks van 912 en van 14.00—16.30 uur aan het adres: Mr. v. Coothstraat 55, Waalwijk Voor de Missie hebben wij 5 nieuwe speldjes uit gegeven tegen overmaking van 2,50. Ten name van gironummer 1136700, A. Kerkhof jr., v. Haexsbergenstraat 20, Deventer, zenden wij U per omgaande de 5 speldjes toe. Ook kunt U bestellen aan het adres van de voorzitter A. Kerkhof jr., v. Haexsbergenstraat 20, Deventer. Costuum Japon Mantel Demi- Topper vraagt voor haar verkoop-afdeling Hij of zij zal in hoofdzaak belast worden met lichte administratieve werkzaamheden. Aanmelden schriftelijk of mondeling aan haar adres, Dijkstraat 4 te Waalwijk. Voor advertenties en abon nementen blijft ons adres te Kaatsheuvel Dr. v. Beurdenstr. 8 tel. 2002 Kaatsheuvel Ook voor alle andere bladen worden advertenties tegen de geldende tarieven opge nomen. Klachten over bezorging en aanmelden nieuwe abonné's aan ons bureau: Zuid Ned. Dekkleden- en Tentenfabriek L. HOEBEN N.V. Korte Schijf straat 10 Tilburg Tel. 04250 - 34840 Mits gebracht en gehaald in onz SNEL REINIGING ^SKneSSg^XA^K: Stationsstraat 90, Tel. 2822, KAATSHEUVEL: Huygensstr. 4, teL 2564 INDUSTRIE- en HANDELSONDERNEMING n.v. Grotestraat 108, Waalwijk GEVRAAGD voor onze afdeling boekhouding die naast eenvoudige kantoorwerkzaamheden o.m. opgeleid wil worden voor de bediening van de Burroughs Boekhoudmachine. Leeftijd 16 jaar. Enige jaren M.U.L.O.-onderwijs gewenst. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan onze afdeling personeelszaken.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1965 | | pagina 3