PROGNOSES VAN DE CLUBS roei- ant jp<» WSC-veteranen spelen zaterdag interlandwedstrijd s.s.c. Aktiegroep Waalwijk start binnenkort met hulpverlenende werkzaamheden w.s.c. JONGEREN WILLEN TUOEN ZIEKENHUISbezoek OVERBRUGGEN bouwman brillen R.K.C, R.W.B. Een JPC groei-briljantring... waardevol geschenk! Een ring met een prachtige, grote briljant-nu bereikbaar! Want u kunt beginnen met een kleine - maar daarom niet minder echte - briljant Met JPC-Garantie voor kwaliteit, hoogwitte kleuren waardevastheid bij inniL Beginprijs reeds vanaf 126,-. Onder overlegging van het JPC-Certificaat dat u bij uw eerste aankoop hebt ontvangen, kunt u deze ring later inruilen voor een ring met grotere briljant U ontvangt voor uw ingeleverde ring het volle aankoopbedrag terug en hoeft u dus alleen het prijsverschil bij te betalen. Enzovoort., zo-groeit uw bezit! Wij tonen u graag onze kollektie en verstrekken u gaarne - vrijblijvend - alle inlichtingen. groci-briljant ïiw /uMte/ier met 't fc/M&ispe-C N.E.O. Hockey Wit Zwart H.N.C. PRISMA- HORLOG ES ECGBitakten met ^ortmundse club SeBZoeRafsluIting Bij grete Ammo volgt uatbiresding van socëaEe hulp Start 15 september Overbrugging grotestraat 231 waalwijk Verrekijkers Bijdrage Vlijmen Sprang-Capelle i 2 DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAGAVOND 3 SEPTEMBER 1970 2 RKC—HELMOND Na een geslaagd oefenprogramma waarin de Waalwij kers enkele op merkelijke successen behaalden af gewisseld met minder goede presta ties staan we thans aan het begin van de nieuwe competitie. Zondag a s. begint de dans om de punten. Voor RKC betekend dat meteen 'n thuiswedstrijd en wel tegen een ge renommeerde tegenstander want zondag is Helmond te gast op het Olympia Sportpark. We kennen de Geel-Zwarte Helmondenaren als 'n stevige ploeg die niet opgeeft voor dat de negentig minuten ten volle gestreden zijn. Daar Helmond enke le spelers kwijtraakte maar ook ver schillende nieuwe gezichten zag verschijnen valt er van de huidige kracht van Helmond niet veel te voorspellen. RKC is met een blik op de opstelling ongeveer van de zelfde kracht gebleven terwijl men aan hogogeniteit wel iets heeft ge wonnen. A.s. zondag zal blijken of dit vermoeden zich ook in competi tiewedstrijden tot uitdrukking brengt. RKC-ers vecht in ieder ge val voor een zo gunstig mogelijk re sultaat en tracht uw supporters en andere voetballiefhebbers een goe de en sportieve wedstrijd voor te schotelen. De wedstrijd die om half drie aanvangt wordt geleid door dhr. Cameron. Het tweede elftal vangt de compe titie aan met een uitwedstrijd tegen de reserves van Internos uit Etten. Jongens ook jullie veel succes. RWB—NSV Zondag a.s. begint dan weer het spel om de punten. Voor RWB is dit een thuiswedstrijd tegen het dit jaar gepromoveerde N'SV uit Nis pen. Een voor RWB volkomen on bekende tegenstemder, al moet het een pleeg zijn die fel voetbalt. Daar bij komt dat het natuurlijk de pro motie wil waarmaken, en wil laten zien dat men in de 2e klasse hoort. FWB heeft in haar oefenprogramma zeker enkele goede wedstrijden la ten zien en wil met de behoorlijk verjongde ploeg beslist een goed fi guur slaan. Alles bij elkaar zijn dit factoren die zondag a.s. een interes sante ouverture van het seizoen vor men en beslist een gang naar het RWB-sportpark waard blijkt. De leiding heeft de heer Dence uit Bre da die om 2.30 uur zal laten aftrap pen. Het 2e elftal gaat naar RAC 2 in Rijen. RWB 3 speelt om 2.30 uur in Baardwijk. VELOCITAS—YVSC Komende zondag gaat het weer bit tere ernst worden met het vootbal- len en ook WSC zal acte de presen ce moeten gaan geven voor de com petitie 170-1971. WSC begint de competitie dan ook Grotestraat 260 Waalwijk Telefoon 34681 met één der vele uitwedstrijden naar Tilburg, die ook deze compe titie wederom rijk is en zal te gast zijn bij het voor WSC volkomen on bekende Velocitas. Onbekendheid met de sterkste en de spelsoort deze tegenstander dient WSC tot extra aandacht te dwingen en vooral zo'n tegenstander niet al te licht aan te slaan. V/SC heeft in haar oefenprogramma beslist enkele goede wedstrijden gespeeld, die een gematigde hoop op een goed resultaat wel wettigen, doch veel zal ervan afhangen of WSC haar onbevangen spel ook in een competitiewedstrijd zal weten te ontplooien. Deze wedstrijd tegen Velocitas is dan ook een werkelijk interessante ontmoeten aangezien beide partijen elkaar niet kennen. Het is te hopen, dat deze wedstrijd, die om half drie aanvangt voor WSC de volle winst zal opleveren waardoor de Oranje-Zwarten een morele ruggesteun zouden krijgen voor het verdere verloop der com petitie. De overige WSC-elftallen komen als volgt in het veld: RKDVC 2-WSC 2, aanvang half drie; White Boys 2-WSC 4, aanvang half drie; WSC 5-Raamsdonk 3, 12 uur; WSC 6-Nieuwkuyk 4, 12 uur. Zaterdag 5 september a.s. spelen de Verteranen van WSC haar jaar lijkse „interland" ontmoeting tegen de PSV Dormund. Deze wedstrijd vangt aan op het WSC-terrein om half vijf. Des avonds zal in de Ge croonde Leersse een balavond wor de gehouden ter feestelijke afslui ting van de interland-ontmoeting met de Duitse gasten. Zaterdag as. is NEO vrij van competitievoetbal. Toch zal er ge voetbald worden en wel tegen een oude bekende tegenstander n.l. Good Luck uit Raamsdonksveer. Zaterdag j.l. won deze club met 2-o van Sleeuwijk en ze zullen onge twijfeld proberen ook tegen NEO een goed resultaat te behalen. Er kan dus op een spannende strijd worden gerekend en we verwachten dan ook, dat de NEO-supporters in grote getalen zullen komen kijken. Scheidsrechter is de heer v. d Wiel uit Tilburg. Aanvang 2.30 uur. Voor de afdeling Noord-Brabant be gint de competitie zaterdag ook weer. Voor de NEO-elftallen is het volgende programma vastgesteld: FCH-NEO 2 aanvang half drie. Ver trek 1.15 uur van het clubhuis. NEO C-The Gunners 2 aanvang 4.30 uur. NEO 4-Beatrix '63 5 aanvang 4.30 u. terrein Zuid. VVOG—SSc Na de eerste ontmoeting tegen de sterke Kampenaren staat voor SSC voor a.s. zaterdag wederom een be langrijke ontmoeting, op het pro gramma. Men reist dan nl. naar Harderwijk, om aldaar de strijd aan te binden tegen VVOG. De Harder wijkers zijn geen onbekende voor SSC. VVOG heeft enkele seizoenen zeer sterk in de competitie gespeeld en eenmaal behaalde men het afde- 1-ngskampioenschap. Het, eerste treffen van VVOG in dit seizoen is geëindigd in de kleinst mogelijke nederlaag en zij zullen trachten zich te herstellen tegen SSC. Of hen dit zal lukken valt zwaar te bezien. Im mers SSC is keurig gestart en zal eok tegen Harderwijk willen tonen, dat men dit jaar ernstig met haar rekening dient te houden. Speelt men met hetzelfde élan en doorzet- t-ngsvermogen als afgelopen zater dag dan moet SSC in staat zijn bij VVOG de beide punten te behalen. Verwacht wordt natuurlijk, dat vele supporters de reis naar Harderwijk zullen meemaken om de spelers mede het nodige zelfvertrouwen te geven door hun aanmoedigingen. WAALWIJK—ASVION 2 De tijd van experimenteren is voorbij. Nog een week en de com petitie '70-'71 gaat van start. A.s. zondag worden traditiegetrouw de eerste bekerronden gespeeld. Zoals vorig jaar zijn de teams voor die di verse bekers weer verdeeld in pou les van 4 clubs, die een halve com petitie spelen. De winnaar van de poule gaat over naar de 8e finales. De Waalwijkse heren zijn ingedeeld bij Asvion (Schiedam); Kampong (Utrecht) en Tegelen. De Waalwijk- se dames bij Quick (A'dam); Uue- nen en R.B.C. Rotterdam. A.s. zon dag spelen de Waalwijkse Heren te gen Asvion, dat uitkomt in de res. klasse West. Een nuttige oefenwed strijd voor de spelers van coach J. Pulles, die echter op papier zeker gewonnen moet worden. Aanvang: 14 30 uur. De Waalwijkse dames spelen even eens op eigen veld tegen R.B.C. 1, dat tweede klasse speelt dus even hoog als dames één. Een interessan te ontmoeting. Aanvang: 13.00 uur. Verder programma: Heren: Waal wijk 2-MRHC 1; Waalwijk 3-Asvion 4; Waalwijk 4-Asvion 5. Dames: Waalwijk 2-Den Bosch 2; Waalwijk 3-Asvion 2. RillandiaWit-Zwart Wit-Zwart begint zaterdag de competitie in de derde klas KNVB met de uitwedstrijd tegen Rillandia in Rilland Bath. Al meteen een zwaar duel voor de ploeg van trai ner Mooy. Het zou beslist een prachtig resultaat zijn als Wit- Zwart er in slaagde tegen deze sterke Zeeuwse formatie een gelijk spel te behalen. Twee spelers van Rillandia stonden het afgelopen sei- zoen in het Zuidelijk KNVB-zater- 1 dagelftal: rechtsback Koster en de razendsnelle rechtsbuiten Lobbezoe. Het tweede elftal van Wit-Zwart start de competitie met de thuis wedstrijd tegen Rust Roest 2 uit Eindhoven. Het wordt, zoals be kend, voor Wit-Zwart 2 een uiterst belangrijk seizoen want de twee hoogst geplaatste reserve-elftallen promoveren straks naar de eerste klas van de afdeling Brabant. De wedstrijd begint om half vijf. Scheidsrechter is de heer C. Faro. Verder worden gespeeld: Be Ready. Wit-Zwart 3 (14.30 u.); HNC 3-Wit- Zwart 4 (16.30 u.); en J.P.S. 4-Wit- Zwart 5 (16.30 u.). De eerste competitiewedstrijd in de eerste klas van de afdeling Bra bant speelt HNC in Roosendaal te gen DVO. Als het de HNC-ers een beetje meezit kunnen zij met de volle winst huiswaarts keren. HNC 2 komt om halfdrie in het veld tegen Olwmpia 3. HNC 3 ontvangt om half vijf Wit-Zwart 4. HNC 4 gaat op bezoek bij SSC 5. gouden dameshorloge. klassieke uitvoering 159,- (andere gouden dameshorloges reeas v.a. 129,- JUWELIER Stationsstraat 88 Waalwijk TEL. 33037 (Van onze verslaggever) WAALWIJK - Zoals de Waalwijk se vereniging van postzegelverzame laars De Langstraat in oktober met een bevriende filatelistenvereniging uit het West-Duitse Unna een uitwis seling in Duitsland heeft, zo zal in het komende weekeinde een andere Waalwijkse vereniging in Waalwijk internationale kontakten hebben met een andersoortige vereniging uit het Duitse Dortmund. A.s. zaterdag en zondag zullen de ve teranen van de Waalwijkse voetbal vereniging WSC de gastheren zijn van de veteranen van PSD-Dortmund. Deze Duitse voetballers kernen vcor .een tegenbezoek zaterdag om 12 uur bij café De Korenbeurs in Waalwijk aan. De WSC-veteranen besluiten hun voetbalseizoen 1970 zaterdag offici- (Van onze verslaggever) WAALWIJK Donderdagavond 3 september houdt het Jongeren Oriëntatie Centrum bij de aanvang van haar nieuwe seizoen een zgn. Open Avond in „Romantica" te Waalwijk. Hiervoor hebben leiding en d" afgelopen week is echter nog eenicn al geruime tijd ingespannen. In deelnemers bestuur van het JOC z ander aspekt van de gevolgen van de werkzaamheden van 't JOC bekend geworden. Een aktiegroep van tot nu toe 15 personen wil op 15 september a.s. starten met hulpverle ning aan hulpbehoevende mensen en gezinnen. Onlangs werd in het JOC onder leiding van Mevrouw De Brabander een discussieavond gehouden, waar op deze wens naar voren gebracht is. De aanwezige jongeren stelden zich achter het standpunt dat het meewerken aan de oplossing van sociale en maatschappelijke noden in de wereld vaak alleen maar theorie blijkt te zijn. Zij menen dat degenen die daar voor voelen - en daarbij wordt vooral gedacht aan aktieve, sociaal-voelende jongeren - daadwerkelijk korter bij huis aktief kunnen zijn bij het uit de wereld helpen van sociale probleempjes. Mej. Ellis de Leyer, verpleegster in het St. Nicolaasziekenhuis te Waalwijk, verklaarde dat dit idee al van voor de afgelopen zomerva kantie stamt. Na de gesprekken daarover vorige week zijn er al 5 deelnemers en 10 deelneemsters die zich met naam en adres opgegeven hebben en zich geheel vrijwillig voor het „naastenwerk" beschikbaar stellen. Deze groep wacht nu op de aanmelding van nog meer jongeren die een of meer middagen en/of avonden mee willen werken. Af hankelijk hiervan zal er een aktie- bestuur gekozen worden en zal 15 september met de uitvoering van 't programma begonnen worden. De gedachte om tot een dergelij ke hulpverleeningsgroep te komen, is eigenlijk ontstaan in het zieken huis. Daar wordt men vaak gecon fronteerd met de moeilijkheden die er kunnen komen als mensen een familielid willen bezoeken. Bijvoor beeld in het geval dat in de kraam- afdeling een huismoeder met een pasgeboren kind ligt, die de echtge noot tijdens de bezoekuren wil ko men opzoeken. Zijn er dan echter nog meer kinderen thuis, en soms ook erge jonge, dan kan dat volgens tel. 33866 Gratis brilverzekering de ervaringen van menig verpleeg ster moeilijkheden geven. In princi pe gaat de gevormde aktiegroep er vanuit dat deze tijden van het zie kenhuisbezoek dan door haar over brugd kunnen worden. Het oplossen van die uit het ziekenhuisbezoek ■voortkomende moeilijkheden hoopt men ook in de weekeinden te kun nen doen. Indien zich veel personen voor de hulpverlenende werkzaamheden aanmelden, wil men het werkter rein gaan uitbreiden. Hiervoor ZWEMMEN Alle kandidaten voor een getuig schrift zijn geslaagd. In 't Vlijmense Gemeentelijk Zwembad kwamen 58 kandidaten voor een getuigen- schrift. Badmeester De Graaf en mej. R. v. Gorp, Mevr. De Bonth- Heyers en de heer R. Moonen heb ben hun succes van vorig jaar ge- j rolongeerd. 23 Kandidaten behaal den het jeukdberevet 1. 23 Kandi- aaten het jeugdbrevet 2 en 15 het jeugdbrevet 3. Het A examen werd door 12 zwemlustigen behaald. VOLLEYBALCLUB EVER READY De Vlijmense volleybalclub Ever Ready organiseert een volleybal toernooi in de sportzaal de Hoge Heide op zondag 13 september. Deel nemende verenigingen zijn: Odul- phus Tilbug; WC Excelsior Vught; DOS'58 Den Bosch; EVV Eindho ven en Ever Ready Vlijmen. KAMPIOENSCHAPPEN VAN DE REISDUIF De Kampioenschappen van 1970 van de P.V. De Reisduif zijn als volgt: Generaal Kampioen: 1 P. Diepstra ten 10448 P.; 2 W. v. Ravensteyn 8603 p.; 3 C. IJpelaar 7645 p.; 4 Th. v. Overdijk 7535 p.; 5 Kooien Kuys 7492; 6 N. v. Dal 5166 p.; 7 H. v. d. Ven 4723: 8 B. Kuys Kivits 4062 p. Jonge duif: Duif Kampioen: 1 J. Boom 837 p.; 2 Kolen-Kuys 785 p.; 3 P. Diepstraten 751 p.; 4 N'. v. Dal 635 p 5 G. v. d. Linden 615 p.; 6 H. Eoom. Jonge duiven: Hok Kampioen: 1 G. v. d. Linden 4953 gem.; 2 J. Boom 43,78 gem. 3 Kooien Kuys 41,94 gem. 4 P. Diepstraten 36,46 gem.; 5 N. v. Dal 36,44 gem.; 6 W. v. Ravensteijn 35,73 p. WEDVLUCHT DE REISDUIF Zondag wedvlucht van de P.V. De Reisduif vanuit Vilvoorde, België, afstand 102 km. Inkorven zaterdag in café H. Boom-v. d. Wiel. WEDVLUCHT DE ZWALUW Zaterdag wedvlucht met jonge duiven vanuit Bourges, Frankrijk, afstand 550 km. De duiven zijn woensdagavond reeds ingekorfd, los zaterdagmorgen. Zondag wedvlucht van de P.V. De Zwaluw vanuit Laon, Frankrijk, af stand 260 km. Dit is tevens een wedvlucht van de Midfondclub Oost-Brabant. Op deze vlucht wordt een auto vervlogen. De duiven wor den ingekorfd zaterdagmorgen van 8 tot 9 30 uur in café Ant. Klerks. wordt gedacht aan baby-sitten, ko ken, tuinieren, heg knippen, bood schappen doen voor zieken e.d., voor bejaarden in de winter bijvoorbeeld sneeuwruimen, enz. Om uitbuiting te voorkomen, woi'dt van de gehol pen mensen een vrije gift verlangd. De opbrengsten daarvan zullen aan een goed doel besteed worden, al dus een woordvoerdster van de ak tiegroep uit Waalwijk. Jongens en meisjes en eventuele oudere helpers en helpsters kunnen zich bij de onderstaande adressen opgeven. Bij deze ondergenoemde personen kunnen zich ook mensen vervoegen die vanaf 15 september dergelijke hulp nodig hebben. Het is echter wel wenselijk dat dit, in dien mogelijk, enige dagen van te voren gebeurd. De adressen, alle te Waalwijk zijn: Coprie Leenheers, Noordstraat 26; Gradie van de Hoo- gen, Tempelierstraat 11, tel. 34286; Aiis Rullens, Mr. Luybenstraat 19, tel. 33426 en mevr. De Brabander, de Coubertinlaan 83, tel. 33369. Eventueel kan ook een aanmelding bij 't JOC, tel. 34692, uitkomst bie den. eel met een interlandvoetbalwedstrijd tegen de PSD-Dortmund veteranen. Deze wedstrijd begint 's middags om half 5 op 'het WSC-terrein. Het be stuur van de veteranenvereniging van WSC biedt 's avonds vanaf half ne gen geheel WSC met dames en geno digden in De Gecroonde Leersse te vens als seizoensluiting een feestelij ke balavond aan. Dat hierbij weder om de vriendschapsbanden en de in- tenationale betrekkingen tussen een Waalwijkse en een Duitse vereniging verstevigd kunnen worden, lijdt geen twijfel. BEJAARDENMIDDAG Maandagmiddag werd in het culture le centrum Zidewinde wederom een bejaardenmiddag gehouden, welke druk bezocht was. Wethouder Jac. Vos deelde de bezoekers mede dat de eerstvolgende samenkomst niet over twee weken, zoals gewoonlijk gehou den zal worden, doch op maandag 21 september en dan weer op maandag 28 september. OPDRACHTEN Na gehouden .openbare aanbesteding is door de Heide Mij in overleg met het gemeentebestuur het uitbaggeren van de haven in Capelle opgedragen aan de laagste inschrijver, Eiesbcsch N.V. te Nieuwendijk. De aanpas singswerkzaamheden aan de lcswal zijn door dezelfde instanties opgedra gen aan de fa. C. N. van Wijnen te Papendrecht, als zijnde de laagste in schrijver voor dit project. L A MP IONN ENOPTOGHT Door de oranjevereniging Juliana te Sprang wordt a.s. zaterdagavond een lampionnenoptocht voor de kinderen georganiseerd. Vanaf half zeven zijn de lampionnen verkrijgbaar aan het gebouw van de Chr. Volksbond tegen betaling van 30 cent. Het vertrek is vastgesteld cm 'half acht naar het voetbalterrein van NEO waar deze avond een taptoe gehouden zal wor den, waaraan o.a. medewerking zal worden verleend door de harmonie en drumband van Marijke door wie deze taptoe wordt georganiseerd. BEGRAFENIS MEJ. DE ROOIJ J.l. maandagmiddag had op de Alge mene begraafplaats in Sprang de be grafenis plaats van 't stoffelijk over schot van wijlen mej. de Rooij. die vorige week tengevolge van een tra gisch ongeval om het leven was ge komen. In de overvolle aula hield de plaatselijke predikant Ds. G. Wursten een rouwdienst waarin Z.E. op de vergankelijkheid van ons leven dat zo plotseling afgesneden kon worden, waardoor er zoals nu grote smart is bij ouders en familieleden, maar waar de predikant toch ook woorden van troost en bemoediging mocht spre ken, puttend uit de Bijbel. Door de leden van de toneelvereni ging Gezelligheid werd daama de baar, welke bedekt was met enkele bloemstukken, waarvan één van de toneelvereniging, grafwaarts gedra gen. Aan de geopende groeve werd het woord gevoerd door de heer J. KERKDIENSTEN Ned. Herv. Kerk te Sprang 9.30 en 2.30 Ds. G. Wursten; Ger. Kerk te Sprang 9.30 en 4.30 Ds. F. Sopelstra Ned Herv. Kerk te Capelle 9.30 en 2.30 Ds. J. den Hoed uit Meerkerk; Ger. Kerk Capelle 9.30 en 3.00 Ds. Haverhals, die namens de toneelver- A Vreugdenhil; Ned. Herv. Kerk eniging een kort herdenkingswoord sprak ever het ontvallen lid, die meer dan twintig jaar reeds bij de vereni ging was aangesloten. Vervolgens sprak wederom Ds. G. Wursten tot de ouders en familiele den, alsmede tot de zeer vele belang stellenden. Tot slot bracht een broer van de overledene 'n woord van dank aan ieder die op enigerlei wijze blij ken van medeleven hadden betoond in deze droeve dagen bij het sterfge val van zijn zuster. Diep onder de in druk verlieten daarna de talrijke aan wezigen de dodenakker. A. Vreugdenhil; Ned. Herv. Kerk 930 en 3.00 Ds. A. Vreugdenhil; Ned. Herv. Kerk Zuidholl.dijk 9.30 en6.30 Ds. W. van Hennekeler; Ger. Gemeente Julianalaan 9.30 en 3.00 leesdienst. SUPPORTERSVERENIGING SSC De supportersvereniging van SSC komt a.s. vrijdagavond 4 september om 8 uur in café W. Kuis in de Raad huisstraat in ledenvergadering bijeen, voor welke bijeenkomst natuurlijk door het bestuur gerekend wordt op de aanwezigheid van alle leden. Algemene kennisgeving inplaats van kaarten. D.V. hopen onze ouders M. VAN PROOIJEN J. VAN PROOIJEN-VAN DEN BROEK op zaterdag 19 september 1970 hun zilveren huwelijksfeest te vieren. Elma en Leonore Ton Sprang-Capelle, september 1970 Julianalaan 6. Gelegenheid tot feliciteren voor de ingezetenen en verenigingsbesturen te Sprang-Capelle van 15.30 18.00 uur in het Cultureel Centrum „ZIDEWINDE" te Sprang-Capelle, Julianalaan 1. BENOEMING Tot bestuurslid van het cultureel cen trum Zidewinde is door het gemeen tebestuur benoemd als vertegenwoor diger van de gemeente wethouder L. v. d. Made, zulks ter voorziening in de vacature van oud-wethouder de heer F. Minnaard. ZENDINGSAVOND Op dinsdagavond 15 september om half acht hoopt voor de Zending als spreker op te treden Dr. C. A. Tuk ker, hervormd predikant te Kinder dijk, welke avond gehouden zal wor den in verenigingsgebouw Elthato in Capelle.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1970 | | pagina 2