Eerst kijken bij Meer feeus eaelke. prijs mee V de Xmstel ,NI-0N' WATERSPORT SPAREN.... verswir33 lomomvE PRm-mm kantoorjuffrouw Zeer aparte verlichting en kleine meubelen! VAKANTIE in uw TUIN JOH. VOS'en Z„. aankomend 1/ 11,75 gember^ I JAC HERMANS ZEG MAAR 500 GL0. PER JAAR I COCA-GOM SPECULAAS KOEK. HAAR- B LOYAL Vanouds het adres voor vakman en amateur: Cvos SIMGA1501 N van Haren volgt de mode op de voet GROTE KEUZE SPORT- EN [KAJUITB0TEN DEALER VOOR NOORD-BRABANT VAN: CHRYSLER-YAMAHA B.B.- MOTOREN au JAC. KERIMNS PRÜS-SLAG urn BemAir ublpbrsL. BUILTJES STOPHCEST os etWBBmer&mses era iugek lig week dit ww 5&/umu/tNsr STEEIRAN APRICOT CASSIS CORDIALZ,i C0RNED BEAF \jocvmboY)d per ldïk oepsteme G6wemu/&em STRUKPiftNI OVERTREK RIB n HAAS DE ECHO VAN HET ZUIDEN VAN DONDERDAGAVOND 3 SEPTEMBER 1970 MODEHU DUMA" N.V. voor hele of halve dagen. Bontmantels Bonthoedjes Colliers Cravatten STOIKWI ELDER Maison v. d. Heuvel Voor iedere plaat een passende lijst Kleding- stoppage „Bloemenoord" Leder- bewerkings- cursus Woningruil Gaarne zullen wij U terzijde staan om uw tuin tip-top in orde te houden - Vraag vrijblijvend inlichtingen over o.m.: Wij denken aan een jongeman met een technische opleiding op MTS-niveau of hiervoor studerende. Tot de inwerkperiode behoort onder meer een drie aaneengesloten weken durende basisopleiding arbeidsstudie bij een bekend opleidingscentrum in Amsterdam. Voor een jongeman van 20-25 jaar met gevoel voor techniek en goede contactuele eigenschap pen is dit een zeer aantrekkelijke startpositie. Sollicitaties aan het hoofd van onze afdeling Per soneelszaken. n.v. koninklijke chroomlederfabriek M.s.gompen PUTSTRAAT 14A WAALWIJK TEL. 04160-35921 Appels' Attentie H. JANSEN Heemaf H E E M A ASb. van Zeist Makelaarkantoor o.g. G. DEN TEULSNG Suede bootie. In bruin of zwart. Met dikke anti slip rubberzooi. In herenmaten 19,75 •3^ literfles in de ptijs-slgg mppr uefst 20srvt<s CHATHe THEE- GROOrwWPELSP&JJS 3 rollen REP BAND' pittig gekrcud per I80grams;zak)e PC Ofi'&me GP0A//M65R in de prgs-sbig /O l/EPSCH/LLENPE SOORTEN „HEINZ" „vJENA" t vuurvaste vmnale ppcgser ze zea/v 3f/esjes BSgfjfg&k HBEKim WBB/ÏÏBFS /WISS# /MFC¥Zr blik 8 Uitsluitend te NIJMEGEN, 's-HERTOGENBOSCH, BOXMEER, OSS INDUSTRIE- en HANDELSONDERNEMING 99 vraagt met spoed een Aanmelden: dagelijks aan de fabriek, Eindstraat 10a, DRUNEN 's avonds: Verdistraat 6, DRUNEN Ook BONTMANTELS naar maat. ATELIER Grotestraat 223, Waalwijk tel. 33056 Ook vernieuwen wij uw SCHEMERLAMPKAPPEN St. Annaplein 18, TILBURG Telefoon 04250-24664 FR. VAN AMELSVOORT Aug. Sniedersstraat 8 Waalwijk Telefoon 04160-34699 voor onzichtbaar stoppen van al uw kleding. Mevr. Van Outheusden Bremstraat 6 .Waalwijk Tel. 04160 -33793 mondeling, in vervaardiging tassen, portemonnees enz.; speciale avond-vakcursus te Rijen. Prosp. bij Stichting Leder waren, Koninginneweg 33 Amsterdam. Tel. (020) 761590 Heb woning in Waalwijk, huur 18,per week Wil ruilen tegen woning in Waalwijk of omgeving. Hogere huur geen bezwaar. Brieven onder nr. 6134 aan het bureau van dit blad. Hand- en Motormaaiers (alle bekende merken) Onkruid-, ziekten- en insectenbestrijdingsmiddelen Hoge- en lagedrukspuiten Zaden, Turfmolm en Compost Regeninstallaties enz. enz. A Land-bloemisterij en tulnbouwbenodlgdheden Hoofdstraat 37 Sprang-Capelle tel. 04168-326 (b.g.g. 474) Onze deskundige monteurs dragen zorg voor een snelle en goede service. WIJ ZOEKEN Maak een proefrit bij Auto bedrijven N.V. Laageindse- stoep 1 WAALWIJK Telefoon 04160 - 2336-4386 Wij zijn speciaal ingericht voor alle MEUBEL- STOFFEERWERK. Specialiteit stoffeerwerk antieke- en klassieke meubelen. Viaagt U eens vrijblijvend stalen en prijsopgaaf MEUBEL-, ANTIEK en KUNSTHANDEL Grotestraat 275, WAALWIJK Tel. 04160 - 33381 Uit voorraad leverbaar: DRAAISTROOM MOTOREN Lichtnetmotoren P.K. v.a. 125,- Voor al Uw repa raties aan electro- motoren naar: E.T iRaBi Raadhuisstraat 14, SPRANG-CAPELLE tel. 04167 - 3408 Wilhelminaplein 8, KAATSHEUVEL tel. 041^7-2191 Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerende goederen Bemiddeling bij onteigeningen en taxaties van onroerende goederen VU HA» 24-26 11,75 27-30 13,75 31-35 15,75 36-39 18,75 Speciaal adres voor de waterski- sport RAAMSDONKSVEER - TELEFOON (01621 - 2997) VOOR DE VOLGENDE VA KANTIE. VOOR DE DURE DECEMBER MAAND VOOR STRAKS spaart u zonder rompslomp, spoort u eenvoudig op uw aankopën 9 a 10 gulden per week (kunt u mee doen wat u wilt) oyooï farmoat pen fles 23 ÜE COMPLETE AMALWP 15CO Qrc\rr\ PRACHTIGS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Echo van het Zuiden | 1970 | | pagina 8