w HUTZEN et FILS, 8 a 2 triz A h *Ki Magasin de Pianos Francais et Allemands et d'Harmoniums Francais et Américains. CS] <D c <D co PIANOS PLEIJEL, WOLFF Cie. Facteurs de PianosBois-i.e-Duc. Location, reparation, échange et accord des Pianos. W G> M •SIM Beter te verdragen ei goedkooper als alle Bitterwateren Zacht werkend en voor lijders van iederen ouderdom aanwendbaar Tegen Opzwellingen Maagzuur Hemorrhoïden Verstopping Lever- en Galziekten Onzuiver Bloed Overtollig bloed Naar hoofd-en Borst stijgende Bereid ingevolge geneeskundig voor schrift Hoofdbestanddeelen: Aftreksels uit geneeskrachtige Kruiden tn VOLSTREKT ONSCHADELIJK CD had s pq co S - a I S co [Proefnummers en Prospektussenj 8Ï1 s 54 f*8|S*|S I lïg°l 33 Q cc H |I|« 5 g O 2 Ph 1 S3 N 1 Sl nö MaÏ3on fondée en 1828. Seuls représentants pour Bois-le-Duc et les environs des Standard-Organs des Maisons Estky Cie., de Biatlebory, Etats-Uuis, et Peloubet and Company de New-York. Tons uos Instruments sont garantis sur facture. 50 Men eische vooral de Zwitsersche Pillen van APOTHEKER RICH. BRANDT, die slechts te verkrijgen zijn in blikken doosjes inhoudende 40 Pillen a 0.70 en kleine doosjes van 15 Pillen a 0.25. Iedere echte doos Zwitsersche Pillen moet bovenstaand etiket hebben, met het Zwit sersche Kruis op een rooden grond bevenens de handteekening van den Fabrikant. Prospectussen, met de beoordeelingen door man nen van het vak,over de wer king en onschadelijkheid zijn in de onderstaande apotheken te verkrijgen. s AS - "K .5 2 S-a Q O •4-3 ■S br a 2 os Sn O -s I N 3 O cn a N ►—1 KJ O w O -3 •r—4 N r— r-r- i o o cf. - •c3 i Ph - 3 f-i a o> 7ZL 5.0 9 5C O rc :=»-£ ÖC w "C"'^ 0& .26 r> S o LÜ _r s 3 zijn cq» aanvrage franko verkrijgbaar. o i O ©<rt I ir-TTfft 0 Q W V /5 O (Tl p3 afl p.© ö.S o O O Jij» 3**0g ..-ft® <2®$ ®o g a| ö.m o ©-*> a 0 «3t3 boa E S -3 C - a2^So>T3jl®Sri4ï g S 2 8>'Ö 2 o-i 3 Sd 5 a N 03 O +3 bo -fc® 5 o 8,0 V bO E 03 641 rt '43 o o ft.2-d ®h Oa 3 |TSOd Jtod OOUBJJ 09'8J J9d sfuaj '6UP6jPPf 8pJ9Q - iS .2 - -I S 55 te i -23 c S rc N s K 2 s a C 3 g® S3 a 2 S>ta 3 g 'S.3 c a a? 3 5 Q 3 s c3 J. - O 2 -a s 5^* b» —I 5 o> - a a A cö 03 03 N "5 u bd j Z2 - i - s 2- tc O v S "3 Q 50 3 «- t cj S ^3 u a 3 3 J» j a a -s 23 "a e S s 3 -i "53 - c ^2 öcrH c3 5 r c w .k C3 x -3 rsa 3 1) -S3 o S3 <D P fl W CJD CJ S S ce -Q O s s 5 c A S -2 i 50 5S O' - *30. 5C SP Sh -= o O 03 '3 tl S a a 3 W r SS o» x Q rs n O bc .2 s<5 s S«5 7D 3 f> rs: co 'Jï\ 03 W O 55 CO *S" O c O lO O CC -1< co o©5 2 OJ **3 1 Si3 -3.2C -I 3 S -w 22 C S S.- 3 22 cJ O o. O J3] 3 V3 73 Vi 3 <M O. 5r r2 5o ©I'S n kt a: ^3 C <M O g

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1883 | | pagina 4