Handel in Wijnen en Gedistilleerd ADBs. VAN DER HEIJDEN, io Koloniale Waren, Comestibles, Tabak en Sigaren. H. B. VAN AA DEL, BOTERMARKT, HEUSDEN. 's-HERTOGENBOSCH. SALMIAK-PASTILLES Ph. VAN WIJK, Horlogiemaker, Amerikaansche ESTEÏ ORGELS, INLANDSCH TECTORIUM 0. J« DU CRQ0 4 ZOON li Gorinchem,. De nieuwe Winkel „SELF HELP," Gasthuisstraat 26 eii 27, Gorinchem, Alles aan de laagste prijzen. s PQ J. KRIJBOLDER-SMITS. Fabriek van Bedden en Matrassen. Aierfascle ORGELS, HooptazemMe 32, Rotterdam. Amerikaansche BOENWAS, stoom-hontzagerii en schaverü „DE LIUGE." GORINCHEM. Billartfabriek Oppert 148. Rotterdam. Jan van Houten. C. F. C0RDES. B. WAI8QER, 'landarts, r De Wenham-Lampen M. JSIEMEB, GORINCHEM, I A Nieuw Magazyn van Pelterijen. co P- CO Chr. h l IJK. Nieuwe Beddenwinkel tegen uiterst lage prijzen NAAIMACHINES, PRIJZEN VAN KOFFIE EN THEE De Gorinchemsche Zeepziederij „Wapen van Gorinchem," J. van der Tak Co., H. W. KRUIJS ZOON, HOUTHANDEL. 's-BOSCH, aan de Parade. Vischmarkt, Hensden. Tapijten, Meubelen, Behangselpapieren, Meubelstoffen, Bedden, Matrassen, Dekens enz. Volledige Slaapkamer-Ameublementen van af f 75. van KRAEPELIEN HOLM, Apoth. te Zeist, Hoogstraat 727, Gorinchem, Galvano Tectorium, Jr. DE VOS Gz., West wagenstraat C 5053, Gorinchem, KOFFIE, THEE. Per KG- Raap-, Patent-, Lijnolie en Traan naar marktw aarde. Öfi 03 a> O CO MANUFACTUREN- De Kapokbedden 's Bosch, Postelstraat, Jr. DE YOS Gz., Westwagenstraat C 5053, Gorinchem. Magazijn van Kachels, Haarden enz. Hoogstraat, C 28, Beveelt zich aan voor de levering van al bet bovenstaande in eerste qualiteiten billijke prijsberekening. Vraag «ri'txtis Prijscourant er» Teekening. Een algemeen als goed erkend middel tegen HOEST en VERKOUDHEID, zijn de oplossende en verzachtende verkrijgbaar bjj de meeste Apothekers en Drogisten, in vierkante fleschjes a 20 cents. HEEFT VOORHANDEN: Ruime keuze van de beroemde van af f 85f 100, f 145, f 165, f 225, f 250, f 250, f 300 en booger. zeer prachtig en solide, merken SAXONIA, KAYSER, enz. van af f 27 en hooger. ter vervanging van GLAS, is buigzaam, elastisch, onbreekbaar en laat geen koude of warmte door. Is bijzonder aan te bevelen voor Dakbedekking, Overdekte Gangen, Tochtdeuren, Veranda's, Werkplaatsen, Lantaarns in Gebouwen enz. enz. Eenig agent voor Gorinchem en Omstreken die op aanvraag Monsters en Inlichtingen verschaft. Wederverkoopers genieten rabat. VAN Per K.G. PAREL, MENADO75 Ct. PREANGER (Grofboon) 70 JAVA, le soort67* 2e 65 GROF GEBROKEN 57* FIJN GEBROKEN 52* Bij grootere boeveelheid tot lagere prijzen. Ordinair60 Ct. Goed ordinair70 Vrij goed, frisch80 Goed en frisch90 Zeer goed100 Zeer goed, zwaar110 Rijp, iets geurig125 Rijp en geurig150» Fijn en geurig175» Extra fijn en geurig200 Bij 2i K.G. 5 pCt., bij een kistje 10 pCt. korting. Levert a Contant bij bestelling Zachte Groene ZEEP i ton f 15.25 per 60 K.G. i - 7.75 30 4._ 15 Grof en Fijn ZOUT bij 10 Zak 5.70 per 50 K.G. 5 5.75 50 1 5.80 50 SODA (geklopte) bij 10 Zak f 1.80 per 50 K.G. 5 1.85 50 1 - 1.90 50 LEVERT jCoLONIALE— EN pRUTTERSWAREN, piGAREN EN pOMESTIBLES, a Contant tot de minst mogelijke prijzen. 0> VERVERSTRAAT A, 366, 's HERTOGENBOSCH. Bericht de ontvangst eener ruime keuze Jfllsmede eene groote sorteering Wollen en Gestikte jDekens. Reparatiën worden spoedig en bill ij k uitgevoerd. r+- M Vruchten au Jus a l'eau de Vie. Groenten, Soepen, Galantines uit de fabriek van W. Hoogenstkaaten Co., Leiden. Amerikaanscb Vleesch in blik. Beef Lunch Tong Ossentong in Gelei. Champignons. Zalm en Kreeften. Sardines a l'huile. Japansche Soya. Mosterd in soorten. Gember. Bourbon Vanille. Gelatine. Zout, grof en fijn. Tafelzout, in flesschen. Fermeselje, extra Fransche. Macaronie. Gries meel. Gecondenseerde Melk. Farine Lactee. Bisquits in soorten. Sago. Stijfsel. Kaarsen. Drop uit de blikken trommel, firma Wed. J. Rave, Zwolle, 30 ets. per doos. Eau de Cologne in luxe en gewone flacons, ook bij de maat. Agentuur van HARING, STOKVISCH enz. Prof. lïr. l.iebers Zenuwen Kracht-Elixer. Depótste Heusden M. J. Rooijakkers, Grossier s-Boscli P. van Liempt, Ververstraat; Zaltbom- mel Math, van der Vegte, Drogist en bijna alle groote Apotheken en Drogisten in Nederland. Stoomfabriek van Amerikaansche Or gels, waarvan toon en constructie is als van de beste eenvoudigste Am. Orgels, maar in moderne gepolitoerde kasten in zwart-, noten- of oalissander hout met lustres en handvatten. Prijs van f 65.en 10 jaar garantie. Geïllustreerde prijscouranten gratis ver krijgbaar. De zoo zeer gerenommeerde voor Meubels, Marmer en gevernisd Houtwerk, is steeds verkrijgbaar in fleschjes a 17* Cent pti Lii Hp TTpprpn P. 'ENGELEN te Heusden, A. JANSEN te Vlijmen, G. G. VAN HULTEN te Waalwijk, Joiis. KLERKX&Zn.teRaardttnjk, A. VAN DEN OORD te ISieuwkuik, J. DE GOUW te Drunen Mej. D. VUGTS te HaarsteegH. MOLEN SCHOT te Kaatsheuvel. Plaatsen waar nog geen dépots gevestigd zijn worden gevraugd. Langendijk, Wijk B 214, Gorinchem. VEEREft BEDDEN, van f 11, f.13 en f 16, zijn ontegenzeggelijk de beste die men ergens ter wereld voor dezen prijs koopt. FOTOGRAFISCHE Specialiteit in Vergrootingen naar kleine Portretten in Kooldruk (onveranderlijke Foto grafie), CrayonteekeningAqnarell en Olieverf, in alle verlangde formaten. Aan bet Atelier bestaat d a g e 1 ij k s gelegenheid tot poseeren. Opname met het instantané procédé. Des Zondags wordt bet Atelier om half een gesloten. is alle werkdagen te spreken VAN IO TOT 3 UUR. Wegens de zeer groote verscheidenheid van modellen zijn zij in alle Lokalen, Winkelkasten enz. met voordeel aan te wenden. Gashaarden, Gascomfooren, Gasornamenten, Branders, Ballons enz. in ruime keuze voorhanden bij bericht zijne geëerde clientèle, dat hij een nieuwe zaak geopend beeft op de en zich beleefdelijk in een ieders gunst aanbeveelt. Inzonderheid verdient de algerueene opmerkzaamheid zijne uitgebreide collectie VAN Magazijnen ter Meubileering, A. C.van der Meulen &.Zonen, Horlogiën in Goud, Zilver, Nikkel, Koper en Staal, van af f 6 tot flOO. Pendules in Marmer, Brons en Verguld, waaronder volledig Garnituur zeer prachtig. Regulateurs van de goedkoopste tot de fijnste soorten. KlokhenFransche, Friesche en eene groote voorraad Duitsche van af f 2.50. Wekkers in Fantasie, Nikkel, Koper en Hout, van af f 3.50. Barometers en OTliermometers. xvuiuiu ivouau i ci Reparatiën van al deze Artikelen solide en goedkoop. I)- Ei Kof (ij en Thee. Van Houten's Cacaopoeder in blikken. Cacaopoeder Blookkr en Driesskx. Poeder-chocolaad en Koekjes, verschillende prijzen, i Suiker: Melis, Basterd, Melisbrooden, Melis- Tabletten. Kandij, wit en bruin, Kandij-gruis. Siroop in soorten. Rijst en Gort in soorten. Specerijen: Zwarte en witte Peper, Cerrypoeder. Nootmuscaat, Pijpkaneel en gemalen, Nagelgrnis, Anijszaad, Rormnelkrnid, Foelie, Saffraan. Gedroogde Vruchten: Heele geboorde Appelen, Amerikaansche Appelen, geconfijte Peeren en Prunelies, Tafel-, Sultane- en Elemé Rozijnen, Krenten, Sucade, Snippers, Pruimedanten, Prui men, Tafel- en Gepelde Amandelen, Vijgen. Jams: Vruchtengelei: Aardbeziën, Abricozen, Frambozen, Aalbessen, Appelgelei, Kersen, Oranje Marmelade. Groenten in Azijn: Agurken, Mixed pickles, Piccalilly, Uitjes. Bouillon: Cibils, Morris in flacons. Kemmeriks Vleescbpepton. Liebig's Vleescb-Extract. f Liebig's Bakmeel en Puddingpoeders. Patés Alimentaires. Olieèn: Olijf, Genua, Tafel, Boter, Raap en Patent. Freeman's Puddingpoeder. Gimborn's Artikelen Emmerik. Tabak en Sigarenuitgebreide sorteering. Onovertrefbaar tegen zenuw ziekten als: zwakheidstoestanden, 'hoofdpijnen,hartkloppingen,benauwd heden, moedeloosheid, gebrek aan eetlust, spijsverteerings en andere onge steldheden enz. Nader omschreven in de bij iedere flesch gevoegde prospectus. 'Verkrijgbaar in bijna alle Apotheken en drogisterijen in Fl. A fl. 2.fl. 3,50, fl. 6,50, Proei'fleschjes A fl. 1,—. Het boek „Ziekentroost" wordt op aanvrage gratis en franco aan ieder adres gezonden. Men wordt verzocht hetzelve per briefkaart of direct of bij een der onder- staande depothouders ;e bestellen. Centraal-Depot Dr. Bödiker Co., Emmerik. van Handelaren in Verfwaren en Vensterglas te 's-HERTOGENBOSCH, Iabrieksmerk gedeponeerd. EN op trouw, voor de kwaliteit wordt ingestaan. Woont niet meer op 't hoekje Langen dijk, doch schuins daar tegenover, naast het Sigarendepöt van de heeren Boele. N.B. Tweemaal bekroond met Zilveren Medailles voor Vergrootingen en andere Fotografiën. geven Prachtig Wit en Stil Licht en daarbij een belangrijke Gasbesparing. lit e» I1NIHL1IS

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1889 | | pagina 4