Purolzeep. Een zenuw- stillend Notaris J. J. VAN DER KAADEN Dt BrpKter in ANDEL Voile stoffen jWonselines Karpetten en Vloerzeilen Gebr. SNOEK, GORIMCHEH. J. A. TUKKER, Opticien, Electricien, Mectianicien. Keukenmeisje P. G. 2de Meisje Openbare Verkooping. W. A. M. KALKMAN veilen en verkoopen Een Woon-en Winkelhuis met Werkplaats en Erf, VERLOREN Een gouden halsketting c n boerenknecht 17 perceelen Hooigras, betreft, bieden wij alle concur rentie met gemak het hoofd. en alle§ Waf hel matiufacfürenVaR betreft. Enorme keuze- Wij leggen ons alleen toe op prima goederen tegen lage prijzen. „Herder's fijne Staalwaren. Weinig volwassenen ontsnappen er aan. VERHURING. 0.81.50 Hectare Hooiland 1.51.50 Hectare Hooiland Openbare Verkooping Wei- «n Bouwland, Boomgaard en Woonhuizen Notaris VAN GENDT Notaris J. M. C. PAAP Men vindt bij ons steeds een uitge lezen sorteering in met fijn geslepen flint-glazen. Voor elke leeftijd. Aanleg Electr. Schellen en Telefoons. mogen verlaten voordat er voldoende voor raad tegen billijke prijzen beschikbaar is voor eigen gebruik. Maatregelen worden beraamd om de vleesch distributie te regelen, desnoods door in beslagneming van vee. De voorziening van vet is afhankelijk van den invoer, die niet voldoende is. Van de suiker is reeds 8 millioen K.G. in beslag genomen. Er zal mee worden voortgegaan. Een centrale leiding voor de levensmiddelen voorziening zal worden overwogen. Klach ten over burgemeesters, die hun plicht niet doen, zullen worden onderzocht. In onze tijden van dikwijls ongeregelde •leefwijze, ongeregeld dieet, zittende leefwijze enz., zyn er betrekkelijk weinig volwassenen, die geen last hebben van aambeien. En wat die last beteekent is aan de ongelukkige lijders, die voortdurend hinder hebben van stekende pijn en jeuking, hetzij zij zitten, liggen of loopen, maar al te goed bekend. Aambeien worden vaak veroor zaakt door verstopping, het gebruik van sterke purgeermiddelen, paardrijden enz. En als gevolg van aambeien treden dik wijls bij verwaarloozing van de kwaal, bloedingen, ontsteking, fistel en verzwering op. De eerste aanwending van Foster's Zalf reeds verzacht de prikkelende pijn en jeuk en gewoonlijk is een doos voldoende tot genezing. Zorgt bij de behandeling voor •.een goede spijsvertering en vermijdt buiten sporigheden. Foster's Zalf (let op den juisten naam) is verkrijgbaar bij alle goede drogisten f 1.75 per doos. PREDIKBEURTEN. 18 Juni. Heusdenvm. 10 u. en nm. 6 u. ds. Ruijsch van Dugteren. Geref. kerk, vm. 9,30 u. lees- dienst en nm. 6 u. ds. Fr. Wiersma uit Oosterbierum. Werkendamvm. 9,30 u. en nm. 6 u. ds. v. d. Pol. Geref. kerk A, vm. 9.30 u. en nm. 6 u. ds. Ubbens uit Enumatel. Geref. kerk B, vm. 9,30 u. en nm. 6 u. leesdienst Chr. Geref. kerk, vm. 9.30 u. en nm. 6 u. ds. De Bruin uit Broek op Langendijk. Aalburgvm. 9,30 u. ds. Ewoldt. Aalst, vm, 9.30 u. ds. Pantekoek uit Zalt- bommel. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. leesdienst. Almkerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. dr. Montijn. Andel, vm. 9,30 u. en nm. 6,30 u. ds. v. d. Put. Baardwijk, vm. 10 u. ds. Louwe Kooy- mans. Babyloni'ènbroekvm. 9,30 u. ds. Blankhart. Besoijen, vm. 10 u. en nm. 5,30 u. ds. Dierkens. Capelle, vm. 9,30 u. en nm. 6 u. ds. Koster. Geref. kerk, geen opgaaf. Doeverenvm. 9,30 u. ds. Bastiaanse. Drongelen, nm. 2 u. ds. Blankhart uit B.-Broek. Drunen, vm. 10 u. ds. van der Hofif. Eethen, geen dienst. Gameren, vm. 9,30 u. en nm. 7 u. ds. Van Ingen. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. ds. Diemer. Qenderen, vm. 9,30 u. ds. Feykes. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. ds. v. d. Laan uit Önstwedde. Giessen, vm. 9,30 u. ds. Benders. s-Gravemoervm. 9,30 u. ds. Locher uit Leiden en nm. 2,30 u, ds. Van Meer. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 6,30 u. leesdienst. Chr. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2,30 u. leesdienst. Heesbeen, nm. 6 u. ds. Ewoldt. Herptgeen dienst. Loonsehendijknm. 2 u. ds. Japchen. Meeuwen, vm. 9,30 u. ds. v. d. Pol. Nederhemert Zz., geen dienst. Nz., vm.10u.de heer Clewits. Nieuwendijk, Geref. kerk, vm. 10 u. en nm. 6,30 u. ds. De Brouwer uit Zwartsluis. Raamsdonk, nm. 2 u. ds. Holland. Raamsdonkveer, vm. 9,30 u. ds. Holland. Rijswijk, nm. 2 u. ds. Benders. Sleeuwijk, vm. 9,30 u. ds.^Visch. Geref. kerk, vm. 10 u. en nm. 6,30 u. geen opgaaf. 3'prang, vm. 9,30 u. en nm. 2,30 u. ds. Vreugdenhil. Geref. kerk, vm. 9,30 u. ennm. 2,30 u. een predikant (Voorbe reiding H. A.). Uitioijk, vm. 9,30 u. en nm. 2 u. ds. Hermanides. Veen, vm. 9,30 en nm. 6 u. dr. Tjalma. Geref. kerk, vm. 9,30 u. en nm. 2,30 u. leesdienst. rlijmenvm. 10 u. ds. Ossewaarde. raspik, vm. 9,30 u. ds. Japchen uit Loonsehendijk. Woudrichem, vm. 9,30 a. en nm. 6 u. dr. Gobius du Sart. Wijk, vm. 10 u. en nm. 7 u. ds. Gobius du Sart. LAATSTE BERICHTEN. HEUSDEN. In de gisteren gehouden raadsvergadering deelde de Voorzitter mede, dat van den heer A. Posma te Dieren be richt is ontvangen dat hij zijne benoeming tot Hoofd der M.U.L.O.School heeft aan genomen, en zal de firma De Haan Oerlemans het gevraagde terrein achter de Hervormde Kerk worden afgestaan, tot het bouwen van arbeiderswoningen, voor den aangeboden prijs van f950. Een uitvoerig verslag volgt in het vol gend nummer. Een en zacht, glanzend, gezond haar wordt verkregen door het gebruik van Prys per stuk 60 cent3 stuks f 1.70. Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten. FabrikantA. MIJN- HARDT, Pharm. Fabr. ZEIST. Te 's-Hertogenbosch bij Gebr. Verhees, Orthenstr. B. 89 en Vuchterstr. 430 en Apoth. Dr. Lamers en Inderaanste Waalwijk bij Apoth. Fa. P. J. van Gils te Werkendam bij J. S. Frederiks, Drogist. Kantongerecht te Hensden. Uitspraak van 15 Juni 1916. Laten loopen van vee op hooiland, P. O. te Werkendam (4 ml.) 4 X f 10 of 4 x 10 d.id. J. v. W., en A. C. v. H. beiden te Andel, 3 X f 3 of 3 X 3d. Overtr. Arbeidswet: F. v. L. te Haar steeg, f 1 of 1 dag. Overtred. VisscherijwetP. J. J. P. te te Haarsteeg, f5 of 3 d.id. B. B. te Werkendam f 1 of 1 d. Overtr. Pol. Verord. van Dewerken en Sleeuwijk J. B. R. te De Werken, f3 of 3 d. In dronkenschap de orde verstoren J. O. te Nieuwendijk, f10 of 10 d. Trekdier onbeheerd F. W. C. te Gen- deren f 1 of 1 d. Overtred. TrekhondenwetA, v. L. te Ammerzoden, f 2 of 2 d. Overtr. Regl. op de wegenH. B. te Wijk, fl of 1 d. Overtr. der Motor- en RijwielwetL. v. d. K. te Doeveren, f2 of 2 d. id. (niet behoorlijk uitwijken), K. J. K. te Sleeuwijk f 15 of 10 d. Mollen vangen en vervoeren J. C. S. te Veen, f 3 of 1 week Tuchtsch. Straatschenderij: A. G. v. L. enH.N., beiden te Andel, ieder 2 m. Tuchtsch. met 2 j. proeftijd. Rijwiel zonder lichtK. J. v. W. te Wijk, id. B. C. W. te Capelle, id. D. v. A. en J. v. d. S., beiden te Nieuwendijk, id. J. K. te Kille, id. J. v B. te Sprang, ieder f2 of 2 d. Openb. dronkenschap: D. G. en B. K., beiden te Dussen, ieder f 10 of 10 d. id. H. S. te Hank f5 of 5 d.id. J. v. B. te Hank, f 15 of 30 d. middel, dat u kalmte en rust schenkt en een verkwikkende slaap, dat ge jaagdheid en onrust doet ophouden, is een koker Mijnhardt's Zenuwtabletten Per koker 60 cent, 3 kokers f 1.70 Verkrijgb. bij Apoth. en Drogisten. FabrikantA. MIJNHARDT, Pharm. Fabr. ZEIST. Te 's-Hertogenbosch bij Gebr. Verhees, Orthenstr. B 89 en Vuchterstr. 430 en Apoth. Dr. Lamers en Indemanste Waalwijk bij Apoth. Fa. P. J. van Gils te Werkendam bij J. S. Frederiks, Drogist. Eisch vooral merk „Mijnhardt". Marktberichten Land van Altflna, 16 Juni. Men besteedt thans voor: Vroege f af Blauwe f 4.00f 4.50, Zeeuwen f5.50f6. alles per H.L. Wit hooi le kwaliteit f26.él f27. 2e kwaliteit voor de pers f 15.A f 16. Klaverhooi f 29.k f 30.Wit stroo f 19.a f21.,Geel stroo f 16.f 17. alles per 500 K.G. Varkens (75 k.g.) 33 35 cent, zwaardere varkens 44 k 46 cent per halve K.G. Boter f 0.70 a f 0.80 per halve K.G. Eieren f 1.40 fl.60 per 26 stuks. Alfflkerk, 16 Juni. Boter f0.75. Win kelprijs 0.80 per half k.g. Eieren fl.45 per 26 stuks. Boter der zuivelfabriek f 1.65 per k.g. DllSSen, 15 Juni. De prijs der boter was heden vanaf fl.G5 tot f 1.78. Aanvoer 76 kilo. Zetting fl.64. Eieren f 1.50 de 26 stuks. Kaatsheuvel, Zetting der boter fl.65 per kilo. Werkendam. Boter: marktprijs f0.80, winkelprijs f 0.85 per halve K.G. Eieren: fl.60 de 26 stuks. Waalwijk, 16 Juni. De prijs der boter was heden f 1.67 tot fl.70 per kilo. Zetting fl.69. 8-B0SCh, 16 Juni. Prijs der Boter f 1.54 tot 1.60 per K.G. ADVERTENTIEN. Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden onzer geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Mejuffrouw de Wed. E. L0EFF-DE BEER, betuigen wij onzen welgemeenden dauk. DE FAMILIE LOEFF. Heusden, 16 Juni 1916. MEVROUW HONCOOP, Heusden, vraagt tegen 1 of half Aug. een goed kunnende koken en netjes werken en een bekwaam voor haar werk. Notaris te Woudrichem, zal, krachtens art. 1223 B. *W. op Don derdag 29 Juni en op Donderdag 6 Juli 1916, telkens des voormiddags om 10 uur, in het koffiehuis „Het Wapen van Amsterdam" van H. VAN STRIEN te Heusden, in het openbaar staande en gelegen aan de Breestraat te Heusden, plaatselijk gemerkt W. 68, en Kadastraal bekend Sectie A, no. 1244, ter grootte van 1.25 are. Aanvaarding en betaling der kooppen ningen 14 Augustus 1916. Verdere inlichtingen ten kantore van den Notaris. te ALMKERK, is voornemens om op Maandag 19 Juni 1916, 's avonds 6 uur precies, by de wed. J. C. HIJKOOP aldaar, in het openbaar te verhuren s Voor den heer D. C. KOEKKOEK: Voor het seizoen 1916 om tweemaal te hooien te Almkerk. Voor mej. de wed. G. SCHERMERS te Dussen: Voor het seizoen 1916 om éénmaal te hooien en daarna te beweiden te Dussen aan de Kornsche buitenkade, genaamd >Nonnengo«d«. Inlichtingen voor perceel twee bij de verhuurster en voor beide perceelen bij den Notaris. op den weg van EETHEN naar den BIES HEUVEL. - Tegen belooning terug te bezorgen bij JOH. v. DAALEN, Jachtopzichter, Meeuwen. van onder Werkendam en deWerken. goed kunnende ploegen en gevraagd per week raet vrije te Werkendam zal op Donderdag 22 Juni 1916 en op Donderdag 29 Juni 1916, telkens des avonds 8 uur, in Café WINK te Werkendam, veilen en verkoopen Voor den Heer J. C. Pieck en de Erven van Wijlen den Heer D. Pieck: 1. Een perceel Wei- of Hooiland aan den Bandijk, genaamd »de Groenings- waard«, onder Werkendam, groot 9.78.90 H.A. Voor de Erven van wijlen den Heer D. Pieck 2. Een perceel Weiland in de Hooft- landen te Werkendam, grenzende aan de bebouwde kom (Keizerstraat), groot 1.40.00 H.A. 3. Een perceel Boomgaard met steenen Schuur, achter het huis van den Heer J. Schaddelee aldaar, groot 11.30 aren. 4. Het Huis met Schuur en Erf bij de Keizerstraat, gemerkt no. 212, al daar. 5. Het Huis, geteekend no. 211, naast het voorgaande. 6. Een perceel Bouwland, genaamd »de Vijfhonla, aan den deWerkenschen dijk in den deWerkenschen polder onder deWerken, groot 61.40 aren, thans in huur bij J. A. Pruissen. Breeder omschreven bij biljet. Inlichtingen ten kantore van den Notaris. melken, woning. Adres palem. lOO O L. GR0ENEWEGE, Hoog- zal op Vrijdag 23 Juni 1916, 's na middags 5 uren, in het RAADHUIS te Andel, voor die gemeente in het in den polder ANDELERBROEK onder Andel. te HEUSDEN, zal op Donderdagen 22 Juni en 6 Juli a.s., telkens v.m. 10 uur precies, ten herberge van Mej. Wed. v. d. MAADEN te W ij k, bij inzet en toeslag VEILEN, t/v erven van Wijlen den heer M. VAN WIJK Lz. Perc. 1. Een woonhuis met schuur, erf, tuin, boomgaard en singel »het Munnikenhof« aan de Veldstraat te Wijk, groot 2.04.60 H,A. Perc. 2. Weiland aan de Wijksche Steeg, aldaar, grenzende aan perc. 1groot 2.02.00 H.A. Tezamen verhuurd, met uitzondering van boomgaard en fruitgewas van den Singel, aan Adr. Hoefïaken, tot 1 Mei 1920 ad f250.per jaar. Bij den toeslag worden deze perceelen gecombineerd aangeboden. Perc. 3. Bouwland «de Lurtendaak in het Rekselaar onder Genderen, groot 1.92.20 H.A. Verhuurd aan Ant. van Wijk tot 15 Nov. 1922 ad f120.per jaar. Zie biljetten. 1 Deze Brillen bewaren en steunen de oogen. Scheerapparaten vanaf f 3.50. Scheermessen vanaf f 1.50. Tafel- Brood- en Zakmessen, enz. enz. Alle reparation. Foto-Toestellen vanaf f3.50. Gratis onderricht. Gevoelige platen Papieren Cartons, Baden, enz. Steeds voorradig voor H.H. Amateurs. Aanbevelend Langendyk, B, 149, GORINCHEM, Tel. Iüterc. 188. opnaar v Wat Prijzen, Kwaliteiten en Sorteering Brillen en Pince-nez

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 3