Wegens vergevorderd seizoen belangrijk prijsverlaging van alle nog resteerende aison Air, Opel en Clement- Bayard Automobielen. Sun en Royal Enfield Motorrijwielen. tot onze clientèle? Zoo niet, dan raden wij U Dames n. v. eerste goriochemsctie stoom- wasch en strijkinriclifing vi h. c. timiers F. SCHREUDER k ZONEN, BUISDEN. Spiegels, Schilderijen. in uw eigen belang Manufacturen, Mantels, Garen, Band. Sajet, Mode artikelen, Bedden, Dekens, tapijten, Vloerzeilen, Ledikanten, Matrassen enz. ADVERTEEREN IS VERKOOPENÜ jpP*"' Gevraagd tegen zeer hooge prijzen. J. J. MEIJER, Hotel JAN I111T111. "kerkboeken Fabriek van Bedden en Matrassen. Magazijnen van Dekens, Ledikanten, Meubels, ?rina goederen - Cage prijzen. Molenstraat bij de Markt, Gorinchem. Jt. Testament met psalmen en jL Testament met Psalmen en Gezangen. L. J. VEERMAN, Mantels, Mantelcostumes, Costumes, Cosfuumrokken, Onderrokken, Blouses, Peignoirs, enz. enz. Gebr. SNOEK, Heusden. als: Auto-Garage, Banden voor Motorrijwielen en Auto's. aan zoo spoedig mogelijk een bezoek te brengen aan onze magazijnen hoek LANGENDIJK, 164 en 165. Daar vindt gij steeds eën uitgebreide sorteering in In ruime keuze voorradig bij den Boekhandelaar Uitsluitend k contant. Geen zichtzendingen. Gekochte goederen worden niet geruild. l •- f F} Telefoonnummer 114. Vertegenwoordiger der Levering van elk gewenscht merk. C.ROMEIJN,GORINCHEM. Verhuring van Automobielen, ook voor vervoer van zieken. Vulcaniseer-Inrichting voor Autobanden. Laadinrichting voor Accumulatoren, Benzine, Olie. indien U prijs stelt op een nette en zorgvuldige behandeling Uwer wasch, zendt deze dan naar de Wasschen worden naar verkiezing, droog toegeslagen of geheel opgemaakt afgeleverde SPECIAAL INGERICHT voor het strijken en opmaken van fijn Heerenstrykgoed, als Boorden, Manchetten, enz., en het als nieuw opmaken van Damesblouses en Kinderjurken. Beleefd aanbevelend, DE DIRECTIE. Door voortdurende stijging der inkoopsprijzen, moeten wij bij nieuwen aanvoer onzer artikelen noodzakelijk ook de prijzen verhoogen. Profiteer daarom nog van onzen grooten voorraad, wanneer u in den loop van dit jaar nog een en ander hebt aan te schaffen, want de prijzen worden ongekend duur. Een bezoek aan onze magazijnen zal u doen verbaasd staan, dat de op alle artikelen duidelijk aangebrachte prijzen thans nog zoo laag zijn. Volledige Slaapkamer-Ameublementen, Stoelen, Kasten, Tafels, enz. Telef. Iiaterc. no. 137". Onze stelregel is St- 3ansstr. 's-B0S6H. 3 minuten van 't Station. Restauratie den geheelen dag. STALLING voor AUTO'S FIETSEN, PAARDEN en RIJTUIGEN. Aanbevelend, JAN GEERTZEN. Interc. Telef. 436. in alle gewenschte formaten, Van goedkoope kwaliteit en In luxe-soort. Seizoen-Artikelen 20% KortinB DERICKS 's-HERTOGENBOSCH Vuchterstraat I c, BEHOORT GIJ REEDS te GORINCHEM, Schutter «gracht. UITSTOOMEN van -wollen en katoenen Deken» en Vitrage en andere Gordijnen. OUD GOUD EN ZILVER

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 4