SBPABATIBN Dames KJ. Eerste Gorinchemsctie Sloom Wasch en - Slrijktnriettnj ?A H. C. TIMMEItS WM MWIItllMI alle soorten Kruidenierswaren NIH W! NI® 1 "W Levende beweegbare foto's. de Gorinchemsche Uurwerken-en Orgelhandel van Ph. van Wijk, Horloges, Regulateurs, Pendules, Wekkers enz. Amerikaansche Orgels, Wil U s. v. p dit met aandacht lezen Wilt U dit onthouden? - Bij Mej. de Wed. A. ~ÖCKERS v h Bergeijk, IS HET ADRES 2)e Gorinchemsche Bank, Adler, Opel en Clement- Bayard Automobielen. Douglas, Sun en Royal Enfield Motorrijwielen. Stoomboot-Maatschappij. INMAAKGLAZEN De Fotograaf naia®asQQiia SERVMS m BRUIN. L J. TEERHUI It Hoogstraat, GORINCHEM. Een oud adres is A. J. TOGNI te GORINCHEM. c co Reclame Koffie GEOPEND GORINCHEM, Langendijk It 140. Haarstraat, .Gorinchem, prima Dames-, Hoeren- ea Kiadersehoe&werk KOOPT en VERKOOPT: Banden voor Motorrijwielen en Auto's. Groote voorraad L C. MORTIER ZONEN ingerichte TALEN LEEREN voor één GULDEN De Onfeilbare Reis hand boeken van Uitgave van Firma YAN KUIJK, Lage vaste prijzen. 5 pCt. korting h contant. ^tTTTTTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTfTT3!^: ÜMBEÜMUBEEUK WEÏÏZB&B&mm mWE&ES&MMW A. 3. TQGIÏI. Gebtv SNOEK Magazijn,, DE ZON" Manufacturen, Sames en Kinderconfectie, farapluies, r: Mode-artikelen, Garen, Band, Sajet enz. Grootste sorteering. Laagste prijzen. Auto-Garage, fxéovmeeid u dd <sJd£id. het Irand van Keusden en ftltena is $os. de Son ff, Bezoekt TJ Gorinchem Rust dan uit in de net Opgericht 1815. Telephoon 165. Grootste sorteering worden als nieuw afgeleverd. indien U prijs stelt op een nette en zorgvuldige behandeling Uwer wasch, zendt deze dan naar de te GORINCHEM, Schuttorngracht. Wasschen worden naar verkiezing, droog toegeslagen of geheel opgemaakt afgeleverd. SPECIAAL INGERICHT voor het strijken en opmaken van fijn Heerenstrijkgoed, als Boorden, Manchetten, enz., en het als nieuw opmaken van Damesblouses en Kinderjurken. UITSTOOMEN van wollen en katoenen Dekens en Vitrage en andere Gordjjnen. Beleefd aanbevelend, DE DIRECTIE. O •K c OS Om mijne prima meer bekend te maken en door grOOte voorraad» zal ik éirca 500 k 600 pond verkoopen h 60 per pond, by 5 pond f «.95. Dus doet uw voordeel. Zoolang de voorraad strekt. Verder tot concurreerende prijzen. KWATTA (nog niet verhoogd) f5,75 per kist van 100, 6V2 cent per stuk. N. O. T.-Reepen f4,50 per kist van 100, 5 cent p. stuk. MOKKA-, RUM-, ADVOCAAT- en GEMBER- Reepen 5 cent per stuk, in kistjes van 60 stuks f 2,50. UNITAS, 2* cents reepen, per kist van 120 suks f 2,40. JE ADRES IS: ELI AS V A IX STEE X DEREN, Langeudijk B 141, Gorinchem. tsi O 'B —3 o C0 B t=y CD M Co c/> 0\ ai c= c/> De levende foto is geen zoogenaamde Cinomatografische beeldenreeks, doch één foto die leeft en beweegt. Men kan lachen, rooken, drinken, enz., enz., en dat allies geeft Uw portret weer. Ook kunnen bijv. drie verschillende personen op één portret worden opge nomen, die men achtereenvolgens te voorschijn kan laten komen en verdwijnen. Voor belangstellende zijn verschillende levende foto's in werking te zien. Prijs is: per stak f0.60, 2 staks fl.3 staks f125, met één, twee of drie personen zelfde prijs. Aanbevelend, JAICR R ER. Hoogstraat 635, - Opgericht 1883. Gorinchem, waar steeds groote voorraad gehouden wordt van Dames-horloges vanaf f2.95. Wekkers vanaf fl.25. Nikkelen Heeren-horloges vanaf f 1.75. waaronder de wereldberoemde merken vanEstey, Packart en Worcester zijn. Veer in een horloge 75 cent. Schoonmaken van horloge 75 cent. Alles onder garantie. Is U niet tevreden over Uw fijne wasch. zooals Boorden, Overhemden, enz., dan heeft U zeker nog niet laten wasschen in de van onds bekende fijne wasscherij van (Wij behandelen het goed ais was het ons eigendom en verzekeren HELDER SCHOON goed af te leveren. Beleefd aanbevelend, Langendijk 164—165 GORINCHEM. voor alle soorten en modellen Aanbevelend, Mej. de Wed. A. OCKERS. F.S. Réparatiën spoedig, net en billijk. Molenstraat, GORINCHEM. Wissels, Effecten, Coupons en vreemde Banknoten. Opent Rekening Courant met Rentevergoeding. Verleent Handelscredieten. Sluit Pro- longatiën. Bezorgt alle Assurantiën. Zet gelden uit op Prolongatie. Neemt gelden k deposito. met drie dagen opvragen 2 pCt. veertien dagen opvragen. 2V9 voor een maand vast 3 drie maanden vast 3Vs een jaar vast 4 Verhuurt Safe-Loketten in hare brand- en inbraak vrije kluis op voor waarden, bij haar verkrijgbaar. n n- J. F. BEERLING Jr. De Directie. Mr a den dekker Telefoonnummer 414. Vertegenwoordiger der Levering van elk gewenscht merk. C.ROMEIJN.GORINCHEM. N. V. Heusdenscbe Dienstregeling 1 Mel—1 October. Boscb-Heusden-Gorincbem- Dordrecbt-Rotterdam. Heusden-Gorinchem. Van Heusden naar Gorinchem: Zondag, GEEN dienst. Maandag, vm. 1,30 4.5.30, 6,30 en nm. 1.uur. Overige dagen behalve Zondags vm. 6.30, nm. 1.uur. Van Gorinchem naar Heusden Maandag, vm. 11.nm. 12.30, 3.45 en 6.30 uur. Vrijdag, vm. 8.30, nm. 3.45, 6.30 uur, Overige dagen, behalve Zondags, vm. 9. nm. 3.45, 6.30 uur. Bosch-Gorincbem Naar 's-Bosch. Dinsdag, Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van Gorinchem vm. 6.van Heusden vm. 7.45 u. Naar Gorinchem. Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. Van Bosch nm. 1.van Heusden nm. 2.15 uur. Zaterdag, van 's-Bosch nm. 12. van Heusden nm. 1.15 uur. EXTRA VEEDIENSTWoensdag van Andel naar 's Bosch vm. 3.30 uur van Heusden naar 's Bosch vm. 5 uur. Van 's Bosch naar Gorcum nm. 12 uur, van Heusden naar Gorcum nm. 1.15 uur. Hemelvaartsdag geen dienst. Hensden-Rotterdam. Van Heusden Maandag en Dinsdag 's nachts circa 4.30 uur. Overige dagen (behalve Zondag) vm. 5.uur. Van Rotterdamdagelijks (behalve Zondag) nm. 12.45 uur. Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag geen dienst. AGENTEN te Heusden J. H- TopkBrTelef. No. 7 te Dordt. P. AronOUt; Telef. No. 126 te Rotterdam, I. D. A. SchUddsbOODl, Telef. No. 2815. Directeur L. DE BEER Gorinchem. Telef. Interc. No. 9. Verhuring van Automobielen, ook voor vervoer van zieken. Vulcaniseer-Inricbting voor Autobanden. Laadinricbting voor Accumulatoren, Benzine, Olie. 1 gaats 2 gaats f 1.75. f2.60. met prima roode ringen Krumeich's Inmaakpotten. Magazijnen van Huishoudelijke Artikelen. Hoogstraat GORINCHEM. VOOR Eind Langendijk, naast Hotel Oosterwijk, dus 2e huis van af de Water poort, O K I M H E M. van J. IIE WIT, Eind Langendijk, bij de Water poort, dus direct bij de booten. &WE&E WiOTmE, Ook gelegenheid te dineeren. HEERLIJK ZITJE IN DEN TUIN. ZELF ONDERRICHT Help U zelf op Reis met Deensch of Noorsch fl. 9 9 9 Duitsch -1 Engelsch - 1 Fransch -1. Italiaansch- 1. Spaansch - 1. Zweedsch - 1 Maleisch -1.25 I i Franco na ontvangst van post wissel, waarop gewenschte taal staat uitgedrukt. c. STOLK Gouden en Zilveren Werken. cd cd cd •-* Co C, 9 9 9 9 9 9 9

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 8