denken blijkt toch spoedig, dat dit voordeel denkbeeldig is. Niemand Vooral Koopt daarom Uwe Kleeding bij ons en U zult over den prijs tevreden zijn luxe Flacons Eau de Cologne en Odeurs, flssschsrr Ban dc Gologrrs. «JCisfjssvarr 3 flacons San ds Cologne. VLECHTEN, Beenen SpeldenKammen enz. A. J. BUITEMAN, Gorinchem, JceKsn- sn Schildcrbchosffcn Orgel-Aanbieding. American Organ Co. Worcester Reed. Organ, works. Columbia Co. stey. Packard. Speathe. Stoomboutzagerij „I >e Linge." m Arbeidsregisters Wilt U dit _onthouden? Bij Mej. de Wed. A. OCKERS vEh Bergeijk, IS HET ADRES OllZG s*ee<*s toenemende Cliëntèle is het beste bewijs, dat men in ons magazijn Voor St. Nicolaas-cadeaux zijn zeer geschikt een prachtige sorteering voorhanden. Ook 1uxe doezen Zssp. gtt Kwarf een prachtig Cadeau in alle prijzen en alle kleuren; kleuren welke niet voorradig zijn worden binnen enkele dagen gemaakt. Ook een prachtige sorteering alles tegen uiterst lage prijzen. Minzaam aanbevelend, A. VAN SPANJE, Praphtige sorteering OLIE- en- WATERVERFDOOZEN vanaf f0,55. Hout- en Steenkolenhandel. prima Dames-, Heem- sa Kiuderechoenwerk Groot Speciaalhuis voor Heeren- en Kinderkleeding.. Zie de Etalage. Kantoor: Arkelstraat, Gorinchem Haarstraat, Gorinchem, Kapper en Parfumeriehandel. Hoogstraat 542 Gorinchem. Hoogstraat O 19. AGENTSCHAP van het Eenig Verkoopkantoor voor Nederland - van het Rheinisch-Westfalische Ktohlen-Syndicat* - Verkrijgbaar in den boek handel van L. J. VEERMAN te Heusden: ingenaaid in cartonnen omslag, voor: 10 personen f 0.25. 25 - 0.50. 50 - 0.90. Hoogstraat, Ph> V Wl K> Gorinchem. kan op een normalen prijs een extra korting geven. goed en goedkoop bediend wordt. noteeren voor een ieder denzelfden prijs en geven noch korting aan leden van bonden en vereenigingen. noch aan bodenals we dat deden, zonden we onze prijzen aanmerkelijk moeten verboogen. in deze dnre tijden is het ieders plicht zijn voordeel te zoeken. DEGELIJKE EN PRACHTIGE BIJ MEEST GESORTEERD ADRES VOOR Ontvangen een uitgebreide collectie uit de Fabrieken van TELEFOON INTERCOMM. No. 49. Elke 25 personen meer 40 cent. N. B. GEBRUIKTE Orgels steeds voorradig. voor alle soorten en modellen Mej. de Wed. A. OCKERS. F.S. Reparatiën spoedig, net en billijk. - - i k# - Sr- Któ vi t v ;r -■ y f i ■'ftiJfèp '/i* 10 en Magazijn „IN DE PARADIJSVOGEL" Korting, dat is een voordeel denkt de kooper, maar bij eenig na- St. Nicolaas Cadeaux Aanbevelend

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1916 | | pagina 4