WAALWIJK'S MANUFACTURENHANDEL PL1SSE DAMES-COSTUÖMROKKEN RESTANTEN ROKKEN IJ- J. MONSTER, Gorinchem PRIMA DEKKLEEDENSMEER. LOUIS A. VAN MIERT PpiimQillpppiip if flnbfnrnni7Pn n N btjüiÜGlüüül UbhuUhlUI HUlZtiii a| pr vïblaasdi fbxjziv i Ziet mijne geprijsde Etalage vanat 18 cent per rol. r WOONHUIS" de laagste prijzen. Meubelmagazijnen ,,'T WOONHUIS" ATELIER 's-BOSQH. PARADE 11 PLAAT- EU KUNSTHANDEL. SALON VOOR EXPOSITIE'S A.DE GRAAFF Let op W. TIMMERMANS ZONEN, Keuken-Emaille, Blik- en Zinkwerk, 9 Borstels, Sponsen, Zeemen, Dweilen 5 H. M. BOODÉE I# alk mates. Kit voorraat. f 9.75 f 15,75 f 19.00 en hooger. Tijdelijke aanbieding f4.95. I. Jass«t-Jtkkws-8ro«k«#-?ijpe# „MINERVA voor Fotografie W. LA GROUW, Carbid- en Kaarslantaarns, WAALWIJK. Credieten, Rekening-Courant, Deposito's, Coupons, Effecten. Hoogensteenweg 19 's BOSCH. iBfll jëij Minderbroederstr. 8-10-12 -:- 's-BOSCH. Eiken Slaapkamer f 290 Eiken Slaapkamer f 360.—. Reclame Huiskamer-Ameublement. Compleet f 150. I 32 6 STOEim f 32.— enorm succes. 's-HERTOGEN BOSCH. IS A. DE GRAAFF. Eind Langendijk, GORINCHEM. In Blauw Cheviot en Serge Degel ij ke Stoffen Veedienst naar 's Bosch. OLIEGOEDEREN als PI IJZERHANDEL jassl |iil I bb Wij hebben ontvangen in alle afmetingen. ss I 19 G. VENNIX en HENDRIKS, Vughterstraat 46-48. Telefoon 922. Ververstraat 21 -> 's- B O S C H Machinale Spiegel- en Lijstenfabriek. Moderne Verguld-inrichting. Telef. No. 1 - MEEUWEN. Kassiers en Commissionairs in Effecten, Hoek Kelenstraat - GORINCHEM. ■muil HHUII rililTP'lllliil Vanaf 13 Jnni 1931. HensdenRotterdam Van HEUSDENMaandag en Dinsdag vm. 1.30 u., Woensdag Donderdag en Vrijdag vm. 5 u. Van ROTTERDAM Maandag vm. 12 u., Dinsdag nm. 12.45 u. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag vm. 12 u. HensdenGorinchem. Van HEUSDEN Maandag vm. 4.30 en 6.30 u., Dinsdag vm. 1.30 u., Woensdag, Donderdag en Vrijdag vm. 5 u. Van GORINCHEM Maandag vm. 11.30 u. nm. 42.30 en 3 u., Dinsdag nm. 3.45 u., Donderdag, Vrijdag en Zaterdag nm. 3 u. Van ANDEL naar 's BOSCH Woensdag vm. 3.30 u. Van 's BOSCH naar ANDEL: m. 12 u. Directeur: L. DE BEER te Gorcum, Tel. No. 9. Heusden, 7. Eind Langendijk f Tel. 151 i| Telef. Int. No. 45. |S ■H riüi ALS STEEDS NOTEERT 2-persoons. 1 Spiegelkast, 1 Waschtafel, 1 Nachtkast, 1 Ledikant, 1 Tafel 2 stoelen. 2-persoons. 1 Spiegelkast 1 Waschcomodel 1 Nachtkast, 1 Ledikant, 1 Tafe, 2 stoelen. 1 Buffet (geslepen Spiegels), 1 Tafel 6 Stoelen (met leerdoek bekleed) met leerdoek bekleed, met zij-sporten. Deze stoelen zijn van zeer solide constructie, vervaardigd vao prima Beukenhout, eiken kleur gebeitst en goed gestoffeerd. Bijzonder geschikt voor Huiskamer, Kantoor, Café's e. c. Met deze stoelen hebben wij c&n ook WILT U dus 6 mooie en solide Stoelen voor weinig geld PROFITEERT hier dan van. IE TO. HOF-FOTOGRAA F. 85 gu.ld.en kost een fonkelnieuw Engelsch model üamesrijwiel, met dubbele remmen, nikkelen velgen en vrijwiel prachtig in lak en nikkel, mooi gebiesd. Op rijwiel en banden een jaar garantie. Weet u wel, dat uw rijwiel moffelen en biezen maar 17.kost. Buitenbanden met 1 jaar garantie f3.50. Binnen banden vanaf fl.25. NIEUWENDIJK TELEF. No. 6. Ga met uw tijd meê en maak een reisje per Auto van Rijwielen, Landbouwwerktuigen, Motoren en Electriciteit. Heden groote voorraad ZAKLAMPEN, BATTERIJEN, CARBID, OLIE, BENZINE enz. enz. 9 Rijwielbuitenbanden vanaf f 3*35 Rijwielbinnenbanden - 1.50 Nieuwe Rijwielen. Diverse merken. Zeer lage prijzen. GEBRUIKTE RIJWIELEN vanaf f 15.—. Beleefd aanbevelend, Zeer voordeelig incasso-tarief. Chèque en girodienst voor Rekening-Couranthouders. Onze belangen voor Heusden en omstreken zullen worden waargenomen door den Heer Chr. MERKX, alwaar men alle ge- wenschte inlichtingen kan verkrijgen. Kantoor Zaterdags n.m. 1 uur gesloten. tenzij U overtuigd zijt van de prima kwaliteit en voordat U prijzen hebt gevraagd bij G. VERKADE. a bb bb B» S BB SB bb BH bb bb (bbI |bh| Behangselpapier. Zeldzaam aanbod T J. MONSTER, DRIJFRIEMEN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1921 | | pagina 8