Id. 5547 Woensdag 19 Juni PRAIRIE KONINGIN. TWEEDE BLAD Radioprogramma. voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard. Rechtzaken. Burgerlijke Stand. Plaatselijk Nieuws ZATERDAG 22 JUNI. BEHOORENDE BIJ HET STRAFZITTING VAN HET KAN TONGERECHT TE 's-ROSCII. Van Woensdag 12 Juni, 1935. InvaliditeitswetA. K., Kaatsheu vel, f 3.—. Idem J. M. R., Dussen. f 3, Te zware ladingA. G. R., Nieuwkuijk, f 10. Rijwiel zonder lichtJ. V. Heus den, f 3. Te hard rijdenDr. E. W. S., Zaltbommel, f 6. Rijden over trottoir N. J. v. M., Eethen, berisping. 1 HEUSDEN. Geboren: Petrus Ccrnelis, z. v. H. v. Crugten en M. M. v. Ooljen; Franciscus Antonius Johannes, z. v. J. v. Bladel en L. M. v. Hooff. Ondertrouwd: G. J. Klijn, 29 j. en J. G. M. Nouwens, 32 j.; G. v. d. Wens, 33 j. en A. M. van Sprang, 35 A. P. Kuijpers, 25 j. en A. C. v. Muile- ham, 20 j. Getrouwd: J. J. v. d. Griend, 28 j. en W. E. v. d. Water, 32 j.; Izaak v. Ooijen, 32 j. en M. C. v. Mier- lö, 27 j. Overleden: Johannes v. Baard wijk, wedn. v. J. v. d. Lee, 81 j.; Marius Heijkants, wedn. v. J. v. Baardwijk, 73 j.Jan Arie Nieuwkoop, 55 j. ANDEL. Over cle maand Mei, 1935. Geboren: Flora Peterke, d. van I. den Dekker en N. den Dekker Barbara Anna Rosa, d. van A. Ver wijs en B. ProbstGerard Herman, z. van D. Millenaar en H. G. Rut gers Maria, d. van M. Schouten en ,C. J. de Fijter. BRAKED. Over cle maand Mei, 1935. Geboren: Anneke, d. van C. van der Zalm en A. Hanegraaf En- gelbertus, z. van T. van Wijgeröen en W. Duijzer. Getrouwd: J. de Vries, 28 f. met P. van Hemert, 25 j. K. Nij- land, 30 j.. met A. Kuijnties. 27 i. E. Klop, 24 j.. met A. E. Versteeg. 21 jaar. NEDERIÏEMERT. Over de maand Mei, 1935. G eb o ren: Adrianus Hendrikus, z. van PI. v. d. Werken en G. van HeemskerkBeijmen, z. van J. N. v. d. Zalm en E.. van Aalst. Overleden: J. H. de Weerd, 73 jaar, wedn. van f. v. d. Wer ken. POEDEROIJEN. Over de maand Mei, 1935. Geboren: Elizabeth, d. van PI. Dingemans en W. E. SmitsMar- tijhtje, d. van W. A. van Giessen en J. de KloeJenneke, d. van W. ■Vernooij en M. van Geffen. Getrouwd: G. van Ballegooii- en, 26 j.. met C. van de Laar 25 jaar. Overleden: Wilhelmina Bok, 24 j.,Pieter van der Zalm, 77 jaar. RAAMSDONKSVEER. Van 18 tot en met 24 Mei. Geboren: Lambertus, z. van Th. v. Beek en Joh. Vissers Cornelia A'. iM-, d. van G. P. Broeders en Jac. de PoorterDenis, z. van P. J. Vos en G. Rutters. Getrouwd: A. Schmitz, 22 j., met Ei. C. Kommers, 19 j.A. M- Keulen, 28 j., met IT. P. Raijmakers. 26 j.A. J. v. d. Kieboom, 25 i., met M. Waas, 21 j.A. J. v. Se- ters', 29 j., met A. A. v. Schiindel, 23 j. Overleden: Joh. A. Ivoreman, 10 maanden Joh. H. Vervoort, echt genoot van Adr. Drjvers, 66 jaar. Van 25 tot en met 31 Mei. Geboren: Anna, d. van A. v. Seeters en Joh. VerhulstRudolf C. Gh. T., z. van R. Wijffels en J. J. I. v. HaelstJohanna, d. van J. C. Broeders en Th. Oli slagers Gerrit, |Mz. van W. H. Dank1 en E Jacobs. Getrouwd: P. Moerkerken, 42 j., met Ei. H. v. Suijlekom. 35 j. M. L\ Savelkous, 25 j.. met Joh. C. Vervoort, 25 j. Overleden: Adr. Pop p el i er, weduwn. v. PI. v. Ginneken, 86 j. Rocus A. Zijlmans, wedn. v. J. Ja cobs, 71 j. Corn. P. Boezer, 5 maan den. WOUDRICIIEM. Over de maand Mei, 1935. Geboren: Huibert Hendrinus,1 z. van N. van Straten en A. de Joode Jan Willem, z. van H. Vink en L. cle Rover. Ondertrouwd: S. A. de Joo de, 20 j., en C. Kant, 18 j. Getrouwd: A. Vos, 28 j.. met PI. A. Kilwinger, 33 j.W. Viveen, 21 j., met A. van Wijk. 20 i. H. Borg, 29 j., met A. W. Baks. 24 j. A. van Straten, 32 j.. met A. M. Viveen, 30 j. ZUIDICIIEM. Over de maand Mei, 1935. Geboren: Regina Wilhelmina, d. van P. Ruijmschoot en A. J. DONDERDAG 20 JUNI. HILVERSUM 301.5 M. 8.05 Concert in de St. Bavokerk te Haarlem door de Christelijke Oratorium-vereeniging. 9.30 Spreker: J. G. v. As. 10.00 Vaz Dais. 10.05 Gramofoonmuziek. VRIJDAG 21 JUNI. HILVERSUM 301.5 M. (V.A.R.A.) 8.00 Gramofoonmuziek. (V.P.R.O.) 10.00 Morgenwijding. (V.A.R.A.) 10.15 Voordr. door Rolien Numan. 10.30 Orgelspel door Cor Steyn. 11.00 Voordr. door Rolien Numan. 11720 Gramofoonmuziek. (A.V.R.O.) 12.00 Gramofoonmuziek. 12.30 Kovacs Lajos en zijn orkest. 2.00 Zangvoordracht. 2.20 Gramofoonmuziek. 2.50 Voordr. door Nell Knoop. 3.10 De AVRO-Decibels. (V.A.R.A.) 4.00 Gramofoonmuziek. 5.00 Na schooltijd. 5.30 VARA-Orkest. 6.00 Gramofoonmuziek. 6.10 Voordr. door Jan Lemaire. 6.30 VARA-Orkest. 7.00 Spreker: Mr. Reine v. d. Heide. 7.20 VARA-Orkest. 7.50 Vaz Dias en herhaling S.O.S.- berichten. (V.P.R.O.) 8.00 Spreker: Dr. K. F. Sparnaay. (A.V.R.O.) 8.30 Aansluiting met het Kurhaus te Scheveningen. Resiclenie-orkesL Pauzevulling door den V.P.R.O. (V.A.R.A.) 11.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN 1875 M. (N.C.R.V.) 8.00 Schriftlezing en' meditatie. 8.15 Morgenconcert. 10.30 Morgendienst door Ds. P. de Jong- 11.00 Gramofoonmuziek. 11.15 Vioolrecital. 12.00 Politieberichten. 12.15 Gramofoonplaten. 12.45 Orgelbespeling. 1.30 Het ensemble van der Horst. 2.30 Lezen van Chr. lectuur. 3.00 Het ensemble van der Horst. 3.45 Overschakeling zender. 4.00 Zangrecital. 5.00 Declamatie door G. R. Wielenga. 5.45 Gramofoonmuziek. 6.30 Spreker: A. J. "Herwig. 7.00 Politie- en Persberichten. 7.15 Gramofoonmuziek. 7.30 Literair halfuurtje. S.OO Vaz Dias. 8.05 Het NCRV-Orkest. 9.00 Spreker: A. J. L. Looyen. 9.30 Het NCRV-Orkest. 10.00 Vaz Dias. 10.30 Gramofoonmuziek. HILVERSUM 301.5 M. j J (V.A.R.A.) f 8.00 Orvitropia. ji 9.0Ü Gramofoonmuziek. j j (V.P.R.O.) 10.00 Morgenwijding. j (V.A.R.A.) 10.15 Uitzending voor de arbeiders bi de Continubedrijven. j 12.00 De Flierefluiters. 12.45 Gramofoonmuziek. 1.45 Verzorging zender. j jj 2.00 Hoe de toonkunst groeide. j 2.20 De Notenkrakers. j 3.00 Filmkwartiertje. 3.15 Altviool en piano. 3.30 VARA-Kinderkoor „De Krekel- j tjes". H 4.00 Eddy Walis en zijn orkest 4.45 Sportuitzending. 5.00 Beoefening der huismuziek. 5.40 Letterkundig overzicht. 6.00 Gramofoonmuziek. 6.30 Esperanto-uitzending. 6.50 Zang en orgel. 7.15 Westfriesche uitzending. 8.00 Herhaling S.O.S.-berichten. 8.03 Vaz Dias en varia. 8.10 Wij vragen uw aandacht voor..« 8.15 Gramofoonmuziek. 8.30 De Bohemians. 9.00 The Twinkling Three. 9.10 De Bohemians. 9.30 Voordr. door Janny v. Oogen. 9.50 The Twinkling Three. 10.00 Viool en piano. |i 10.15 De Flierefluiters. 11.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN 1875 M. 1 SPRANG CAPELLE. Over de maancl Mei, 1935. Geboren: ITuiberdina Pieter- nella, d. van PI. Snijders en J. van EerselAntonia, d. van P. van Vugt en A. van OsJaneke Adriaantje, d. van A. van Zeist en E. P. van der Linde Drika Huiberdina, d. van PI. M. Koenen en C. J. ChabotPieter Johannes, z. van P. Verduijn en M. KruijfTheresia Maria, d. van P. Verhof en M- C. Schilders Willem, z. van J. Treffers en A. van Seist Marinus Johannes, z. van S. A. van Vuuren en A. van ThielenCorne lia Hendrika Nicolasina, d. van G. A. Nieuwenhuijzen en J. P. van Vuu ren Jitty, d. van P. K. Keizer en S. Dam. Getrouwd: R. J. Timmermans, 34 j., met A. G. van Pas. 29 j. M. Sulsters, 26 j.. met C. van Baard wijk, 21 j.; A. Lagrouw, 28 j., met M. J. Kruijf, 24 j. Overleden: M. Rosenbrand, 81 j., echtgenoot van A. de Rooij M. J. van Thielen, 80 j., wed. van J. SchullerT. Blom, 67 j.. echtge noot van J. van der SchansM. van Tilborgh, 78 j., wed. van F. Heurter. WASPIK. Over de maand Mei, 1935. Geboren: Willem, z. van C. J. Buiks en W. Stupers Wilhelmus J. M., z. van A. G. van Gorp en N. J. M. TeurlingsMaria A. L., d. van A. C. L. Kamp en M. C. L. Langer- werf Dirkje A., d. van L. Verduijn en A. de Rooij Anna, d. van J. C. Gommers en P. MesAntonia W., d. van C. den Rooijen en W. W. Boezer Joachim, z. van T. Dalmaii- er en P. Blom Hubertus A., z. van M. Schellekens en J. Smits Johan nes A. C. M., z. van D. Kuijsters en D. PI. M. Brouwers. Getrouwd: C. L. W. Diepstra ten en A. A. C. de CraauwC. A. Dekkers en A. C. J. A. de Bont A. J. Waas en C. P. RekkersC. A. Verschure en A. P. van Plooren C. A. Romme en C. J. A. Lan- gerwerfW. PI. Donks en P. van TilborghE. A. Akkermans en M. A. Smits P. C. Spuijbroek en C. de Rooij. Overleden: J. van der Mast, 89 j.A. IT. van Seters, 86 j. WERKENDAM. Over de maand Mei, 1935. Geboren: Gijsbertus Leendert, z. van B. M. Ippel.en IT. Kilwinger: Frederika Geertruida, d. van D. J. Nijman en E. A. de Vries Neeltje, d. van A. Hartman en W. J. Vroegh Jan, z. van A. v. d. Werken en A. A. Ippel. Ondertrouwd: j., met M. Visser. 26 Getrouwd: W. j., met G. v. Veen, 21 j. 32 j., met G. Pruisen, L. Pruijsen, 23 i- Gravendeel, 27 M. Schmidt. 25 j. Chr. D. v. Loon, 28 nik, 23 j. j., met W. J. Dee- (A.V.R.O.)* S.OO Gramofoonmuziek. 9.00 Het ensemble Rentmeester. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Gewijde muziek. 10.30 Het ensemble Rentmeester. 11.00 Knipcursus kinderkleeding. 11.45 Gramofoonmuziek. 12.15 Het Lyra-Trio. I.00 Het Omroeporkest. 1.45 Zangvoordracht. 2.00 Gramofoonmuziek. 2.15 Het Omroeporkest m.m.v. zang. 3.00 Voordracht door Mevr. W. van Hooff-Gualthérie van We ezel. 3.25 Pianovoordracht. 3.45 Verzorging zender. 4.00 Voordr. door Kommer Kleijn. 4.30 Gramofoonmuziek. 4.45 Studio-opvoering van „Mijn oom uit Engeland". 5.15 Spreker: H. P. A. Specovius. 5.30 Kovacs Lajos en zijn orkest. 6.30 Sportpraatje door H. Hollander. 7.00 Kovacs Lajos en zijn orkest. 7.25 Overschakeling zender. 7.30 „Van reizen gesproken..." 8.00 Nieuwsberichten. 8.05 Het AVRO-Aeolian-orkest. 8.50 Klanken om en uit de echoput te Apeldoorn. 9.05 Gramofoonmuziek. 10.00 Studenten zingen hun clublie deren. 10.20 De AVRO-Decibels. II.00 Nieuwsberichten. 11.10 Het ensemble Pali. HUIZEN 1875 M. (K.R.O.) S.OO Morgenconcert. 8.15 Hoogmis uit het Minderbroeder klooster te Venray. (N.C.R.V.) 10.00 Leger des Heils-kwartierlje. 10.45 Morgendienst door Ds. C. Rie- mers. 10.45 Gramofoonmuziek. (K.R.O.) 11.00 Gramofoonmuziek'. 12.00 Politieberichten. 12.15 Het KRO-Orkest. (N.C.R.V.) 2.00 Vrouwenuurtje. 3.00 Vrouwenhalfuurtje. 3.30 Gramofoonplaten. 3.45 Overschakeling zender. 4.00 Bijbellezing door Ds. M. J. Pun- seiie. Zang en orgel. 5.00 Cursus handenarbeid. 5.30 Orgelbespeling. 5.55 Zangplaten. 6.15 Orgelbespeling. 6.45 C.N.V.-kwartiertje. 7.00 Politieberichten. 7.15 Gramofoonmuziek. 7.30 Weekoverzicht. 8.00 Vaz Dias. (K.R.O.) 8.00 Morgenconcert. 10.00 Gramofoonmuziek. 11.30 Godsdienstig halfuurtje. 12.00 Politieberichten. 12.15 Gramofoonmuziek. 12.30 Het KRO-Orkest. 2.00 Halfuur voor de rijpere jeugd, 2.30 Sporthalfuurtje. 3.00 Kinderuurtje. 4.00 Verzorging zender. 4.15 Gramofoonmuziek. 4.30 Het KRO-Orkest. 5.20 Cinemaorgel. 6.20 Journalistiek weekoverzicht. 6.45 Gramofoonmuziek. 7.00 Politieberichten. 7.15 Spreker: H. de Greeve Pr. 7.35 Gramofoonmuziek. S.OO Vaz Dias. 8.05 Actuele aetherflitsen. 9.00 De KRO-Boys. 9.20 Voordr. door Ger. Meussen. 9.35 Aan den vooravond 9.55 Daniël de Vroome vertelt. 10.15 De KRO-Boys. Plm. 10.35 Vaz Dias. 11.00 Gramofoonmuziek. o SleghWillemina, d. van A. Brie- nen *en A. C. van Herp. Getrouwd: L. en, 32 j.. met D. van Ballegooii- Smit 23 j. BENEDEN LANGSTRAAT. In aardappelen is de handel zeer kalm. Men besteedt voor Eigen heimers f 2.a f 2.25, Roode Star f 2.50 a f 2.75, Bevelanders en Bravo's f 3.a f 3.50 per 70 K.G. LAND VAN ALTENA. Ia enkele dagen tijd zijn de aard appelprijzen sterk gestegen. Men be steedde deze week vanf3.50f4.00 p. H.L. RAAMSDONKSVEER. Naar we vernemen heeft de lieer W. Oosterling zijn ontslag aan gevraagd als organist in de Necl. Herv. Kerk. AALST. De heer G. v. Os Mzn., is door Geel. Staten benoemd tot secretaris van den dorpspolder Aalst. NIEUWEN DIJK. Op de laatst gehouden ver pachting van het hooiland op den pol der Jannezand, werden flinke prijzen besteed. Zij varieerden van f55f65 per hectare. Naar we vernemen, zijn ert jeeds verschillende inschrijvingen bin nen, voor het met 23 Augustus tel houden muziek- en zangconcours, het welk uitgeschreven is door het man nenkoor „Onderling Genoegen" al hier. Aan dit concours kan men deel nemen met twee eigen gekozen num mers. j WAARDHUIZEN. Benoemd tot tijdelijk onderwij zer aan de School met den Bijbel alhier, voor het tijdvak van 24 Juni! tot en met 17 Juli 1935 de WelEcL Heer D. de Meer te Zwijndrecht. 40. Stil en geheimzinnig kwam liet meisje, dat Nick gered had, van achter een boschje te voorschijn. De panter liep vredig naast haar, als een tevreden groo- te kat, die niemand kwaad zou kunnen doen. 41. Ze nam niet veel notitie van Nick's vader en de andere blanke, ze trok Nick met zich mede. „Pas op, jongen", waarschuwde ze in haar vreemde dialect, „er dreigt gevaar. Je moet oppassen, anders word je ge dood." 42. Vlug verdween ze weer in het woud, gevolgd door haar panter. Stom verbaasd keken de blanken de vreemde verschijning na. „Houdt haar tegen, Nick" riep de heer Carfax. „Wie is zij, ik moet haar spreken." Jücnwsblad

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 5