AStMOiö HiïEB OPRUIMING KAITOORAGENDAS 1935 RUIL-AANBOD 'SWAN' 'BLACKBIRD' of 'JACKDAW' Propaganda Drukwerk 1 JANSSEN BOOTEN N.V. Ons Reclame Dressoir van f21.75 is gereed. K. E. M. I. .G. VERHOEVEN - IETS APARTS!! GROMO VLOEICARTON". slechts 10 cent, I n 30 cent per stuk. Neem geen risico maar'n JUNOfornuis. z cr r Gemeenteraadsverkiezingen, i LIJSTEE- en SPIE&1LÏABBIEK. Etsen - Platen - Schilderstokken Dames en Heeren ANDEl, N -Br. W. TIMMERMANS ZONEN, JONGENSBOEKEN voor den spotprijs van 25 cent KERKSTRAAT 49 - DEN BOSCH. Zeer geschikt voor winkelboek, Firma L. J. VEERMAN 's-Hertogenbosch. 20 rcriirct'6 I Lü ÜJ ÜJ en o: u) Sfterilisetsi*-artikelen, Michael's Ijzerhandel m I Firma L. J. VEERMAN DAGELIJK SC11E SNELDIENST KVNSTHAffSEL MEUBELFABRIEK EN STOFFEERDERIJ Firma Th. v. Wijck Oroote Straat 183 WAALWIJK. Daar vindt U een ruime keuze Y ©rsclmeneri HEUPGORDELS BUIKBANDEN BUSTEHOUDERS VERTROUWD ADRES. JARRETELLE-GORDELS. een, twee en drie dagen per blad. voor den prijs van slechts Zoolang de voorraad strekt. BOEKHANDEL HEUSDEN. Die reeds jaren met voldoening een fornuis, merk »JUNO< stoken, zij allen zullen U zeggen, er bestaan geen betere. Sierlijke modellen. Schitterende décors. Prachtige afwerking. Rood-, blauw-, wit- en zwart- email. Nikkel en verchroomde uitvoering. Laag in prijs. Komt eens zien naar onze enorme voorraad. Ruim 500 stuks voorhanden. Let op het merk JUNO. IJZERHANDEL Hinthamerstraat 131, voorbij de St. Janskerk - Tel. 254 il li iSl Maak van deze tijdelijke aanbieding gebruik om een vulpenhouder aan te schaffen met Prijzen vanaf f 3.75 tot f 130. Tijdelijk bij inlevering van een ouden vulpenhouder, onverschillig in welken staat, mits gouden pen aanwezig is, met bovenstaande reductie. Inlichtingen in den Boekhandel van de Firma L- J VEERMAN, Heusden j h- Vanaf heden voeren wij ook de als: Ketels, Glazen, Veeren, Rubberringen, enz. TER KENNISMAKING: een complete ketel met 12 glazen, ^7 A alles prima prima, voor slechts I ü»/U Aanbevelend, AALBURG Telefoon 14. 5 Laat Uw benoodigde Propaganda Drukwerken voor de Gemeenteraadsverkiezingen op onze Drukkerij in behandeling nemen. Onze persen zijn voor U dag en nacht disponibel. Op spoedeiscbend Drukwerk kan gewacht worden. (Geheimhouding verzekerd.) DRUKKERl) Tel. 19 HEUSDEN. v/h. GEBRS. VAN STRATEN Co. uitgezonderd Zaterdag. Af 's-HERTOGENBOSCH via HEUSDEN-GORCUM- UTRECHT naar AMSTERDAM en ZAANSTREEK v.v. Kantoren te 'i-BOSCH, BREEDE HAVEN 413—115 AMSTERDAM, PRINS HENDRIKKADE t/o 86 GORCUM, HAVENDIJK Agenten te 1 HBÜSDBST, B. VAN KUIK, Veerhuis UTRECHT, A. VAN EDEN, Merwekade ZAANDAM, GEBR. SMIT, Oostzijde 395 Af 'g-Heitogenboich, aansluiting op den dagelijkiche dienst naar BindhovenVenloRoermondHeerlen en Znid-Llmbnrg v. v. Tel. 732 42495 303 27 14743 3000 MM SE» VERWERSTRAAT 21 TELEF. 937 's-BOSCH. S SS Steeds voorradig: prachtsorteerlng Vakkundig werkl Billijke prijzen 1 83 INDIEN U GHIC GEKLEED WILT GAAN LOOP DAN EVEN BIJ CHR. G. VERHOEVEN AAN. in de allernieuwste OVERHEMDEN, ZELFBINDERS, wm BRETELLES, SOKKEN HOUDERS, VERO-PETTEN, FILTHOEDEN, wu SB BB FANTASIEBROEKEN EN SOKKEN, GEGARNEERDE DAMES- en KIN- DERHOEDEN, BARETTEN, enz. enz. Wij hebben altijd iets nieuws en in de betere kwaliteit. De prijzen zijn nog lager dan ooit te vor en ZONHOEDEN 29 CENT. Nergens in den lande voor dezen prijs te verkrijgen. Bestel nog heden onzen blok GROMO VLOEI- CARTON, inhoudende 12 bladen, voor den prijs van en onzen blok, inhoudende 28 bladen, voor den prijs van slechts 25 cent. Voor V vervolg dzis onnoodig vloeicarton aan heele vellen te koop en. ZEER V00RDEELIG Zending door het geheele land. FIRMA L. J. VEERMAN BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL Telefoon 19 HEUSDEN. KASSIERS EN COMMISSIONAIRS IN EFFECTEN. WAALWIJK. TELEFOON No. 55. Koopen en Verkoopen Effëcten. Verzilveren binnen- en buitenlandsche coupons. Belasten zich met het nazien van uitlotingen. Verhuren loketten in hun brand- en inbraak, vrije kluis. Prijzen naar grootte der kastjes. Verrichten verder alle Bankzaken. Bezorgen alle Assurantiën. 40a. OM DE GOUDEN WIMPEL DER STRATOSFEER door Nor Heerkens. 42. DE SCHEIDSRECHTER, door V. L. Vanweddingen. 42a. HET GEHEIM VAN AUTO B 208, door E. van Voorst. Ken echt pakkend Jongensboek van I60 bladzijden gproot In den Boekhandel van de Fa. L. J. VEERMAN, Heusden. De reeds verschenen nummers uit deze serie vanaf No. 1 zijn nog uit beperkten voorraad te leveren. CORSETTEN »rtr H m m x m z

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1935 | | pagina 6