IN MICHAEL'S IJZERHANDEL n. EN 1 Waarom nog langer Wacht niet langer I W.j. van GatmnmiiJroiigcUa Ant. Michaël, elü Aalburg. L. W. GOUDA JANSSEN BOOTEN N.V. KANTOORBOEKEN Veerdienst „JANIHTJEI". Haarden, Haardkachels, Fornuizen PETROLEÜM-VEHWARMINGS- en -VERLICHTINGSARTIKELEN alle soorten IJZERWAREN. CH. SCHREUDER EN ZONEN NEUSDEN. Botermarkt HEUSDEN. DRUK-enBIND-ORDERS HERPAKTE TARWEBLOEM van Fa F. J. de Visser. Unox' Vleeschwaren en Conserven RINCO LEVENSMIDDELENBEDR1JF WoudrichemGorinchem v.v. Winterdienstregeling ingaande 3 October 1937. VAN WOUDRICHEM 6.15, 6.30, 7.—, 7.30, 8.—, 8.30, 9 9.30, 10.—, 10.31 11.— ,11.30, 12 12.30, 1—, 1.30, 2.—, 2.30, 3.—, 3.30 5.—, 5.30, 6.30, 7. 4.—, 4, |10.— VAN GORINCHEM 5.30, 7.—, 7.30, 8.—, 8.30, 9 9.30, 10.—, 10.30, 11.—, 11.30, 12.—, 12.15, 1.—, 1.30, 2.—, 2.30, 3 00, 3.30, 4.—, 4.30, 5 00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.—, 7.30, 8 |10 30. De 1uren gelden alleen voor Zaterdag. ZONDAGSDIENST. VAN WOUDRICHEM: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5 6.30, 7.30, 8.30, 9.30. VAN GORINCHEM: 9.—, 10.—, 11.—, 12.—, 1.—, 2.—, 3.—, 4.—, 5—, 6.— 7.—, 8.—, 9.—, 10.—. TARIEF: Enkele reis WoudrichemGorinchem of omgekeerd f 0.15 Dag-Retour WoudrichemGorinchem of omgekeerd f 0.25 Enkele reis GorinchemLoevestein of omgekeerd f0.25 Dag-Retour GorinchemLoevestein of omgekeerd f 0 35 Weekkaarten. Geldig voor 1 maal per dag heen en weer f 0.75 Geldig voor 2 maal per dag heen en weer f 1.10 Weekkaarten zijn alleen enkel verkrijgbaar voor werkvolk. gtfF* Zondags zijn de weekkaarten NIET geldig. Paarden f 0.40 Koeien f 0.30 Wagens met vier wielen f 0.80 Handwagens f 0.50; Auto's f0.50; Motorrijwielen met bestuur der f 0.20Goederen f 0.30 per 100 K.G.Rijwielen gratis, mits niet beladen Bakfiets f0.20. Met de dagelijksche diensten vanaf 6.30 v.m. uit Woudrichem tot 7.00 n.m. uit Gorinchem heeft auto- en wagenvervoer plaats- Voor en na deze diensten alleen passagiers, rijwielen en motor rijwielen. Zondags geen wagenvervoer. Voor nachtdienst zich te melden bjj den Kapitein, Visschersdjjk 285 Woudrichem Telefoon 21. Luxe Stoom- en Motorbooten voor Plezier- en Gezelschaps Reizen disponibel I in ruimie keuze nieuwste modellen met garantie. 'Man- telplaten worden gemeten, pasgemaakt, gemoffeld en ge plaatst en wat prijs betreft... die is ook voor U voor- deelig. Indien gewenseht op gemakkelijke voorwaarden. (Oude kachels worden ingeruild). Attesten van tevreden heid voorhanden. PHILIPS,' RADfO-FABRIEKEN te Eindhoven zijn we derom met een nieuwe serie toestellen uitgekomen. Deze wereld beroemde apparaten kunt U hier zien en gratis hooren. Prijzen f98.50, f 137-5°, fi75, i 249 en f345- Oude toestellen worden ingeruild, in betaling, geen moeilijkheden, negel ik zelf met U. Rieparatie-inrichting voor alle merken. Breekt met de oude sleur en koopt een ELEGTRISCHE WASCHMACHINE. Ruime sorteering. Prijzen f37-5°, f42.50, f45—, f50-—, f55-—Gewone handwasch- machines, wringers, enz. PFAFF-, GRITZNER-, E.N.R.-, hand- en trapmachines met 'zware eiken tafel en prima naailamp cadeau. Reparatie-inrichting. Oude machines worden ingeruild. PETROLEUM KOOKTOESTELLEN 1-2—3—4-pits. PETROLEUMGAS-KOOKSTELLEN één- en twéé-Vlams met en zonder luchtdruk. PETROLEUM KACHELS in diverse modellen. STRAALKACHELS, enz. STOFZUIGERS met garantie f27.—, f42—, f 55-- Groote sorteering HUISKAMERLAMPEN kappen, bal lons, kelkjes, enz., voor electrische- en petroleumver lichting. RIJWIELEN MET FREEWHEEL, handrem en kast f22.50; met terugtraprem f24.—. De grootste voorraad RIJWIELEN 1 De laagste prijzen! De beste garantie, wordt U hier aangeboden in BURGERS E.N.R., Nederlandsch oudste Rijwiel. Munt uit door haar 'sierlijke bouw en prima kwaliteit. NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELEN. Uitmuntende kwaliteit en zeer lichte gang. ALTENA-RIJWIELEN betrok ik van de fabriek in de laatste 10 maanden 2 wagon ladingen, zieker een doorslaand bewijs, dat er wel vraag naar dit Rijwiel is (Ondanks de lafhartige aanvallen, van slechts eenige collega's (Rijwielhandelaren). RIJWIELEN MOFFELEN. Om uw oud rijwiel zoo blank te maken als zilver, te bewerken met moderne zandstraal-installatie, met roest werende roode grond- lak en prima ziwarte lagen te moffelen en te biezen, wordt hier iste klas voor U klaar gemaakt en dat voor een spotprijs van f5—, en dan nog zoo lang gratis en Rijwiel in bruikleen. Verder noteer ik voor alle Rijwielonderdeelen de laatste prijscompleet wiel f 1.20assen 20 ct.kettingen 5 5 ct.; zadels fi.enz. pomp 17 ct.; voetpomp 55— 65—75 ct.; jasbeschermers (groote maat) 50 ct.; pri ma rubber spatlap 15 ct.; pedalen 55 ct.; kettingkast 60 ct.waterdichte beenpijpen f 1.20f 1.65handvatten 5 ct.; solution 4—6 ct.; zaklantaarns 20—25—30—35 ct.; spatborden 65 ct.; batterijen 8—10—1215 ct.; bui tenbanden fo.8o; f0.85; f °:9°; fo-55! f1-5 fi io; f 1.20; fi.35; fi.40; fi.50; binnenbanden 32—35—40 45—50 ct. Honderden artikelen. Ziet de etalage, of komt binnen, (entree vrij) zonder verplichting tot koopen. Petroleum in vaten en per liter, iste soort olie, laagste prijzen. Gasolie voor tractor en bakkersovens. Benzine, consistent-, dnuklager-, spuit-, kogellager vetten. Smeer- olieën voor auto's, tractoren en landbouwmachines. W. LA GROUW, Nieuwendijk. TELEFOON 6 GIRO 178357 STEEDS VOORRADIG ALLE SOORTEN TEVENS ALLE ONDERDEELEN. DER Aanbevelend, STEEDS OOK VOORRADIG alle soorten VOGELZADEN en -VOEDER. drie stations gelijk uit den luidspreker dat is niet noodig. Laat ons Uw toestel moderniseeren, onder volle garantie. ALLE TECHNISCHE VERFIJNINGEN alsEén knops afstem ming met namenschaalautomatische sterkteregelingdiode detectieafstem indictatie met meter neonbuis of tooverooglaag frequent tegen-koppelingultra korte golf, enz. enz., kunnen op Uw toestel worden aangebracht, waardoor U weer een modern toestel krijgt. Dikwijls met geringe kosten. ONDERZOEK GRATIS OVERAL TE ONTBIEDEN. PHILIPS, TELEFUNKEN, ERRES, WALDORP, enz. enz. enz. Ook op gemakkelijke betalings condities. Reparaties aan alle toestellen onder garantie, vakkundig en billjjk. „Thermion"- en Tungsram"- Radiolampen 20% korting. Nieuw „Zilver" radiolampen f2.95. „Elgo" toestellen onder licentie vanaf f 85.Tweedehands accu-toestellen 8.Wisselstroom f25. ELECTRO-, RADIO TECHNISCH BUREAU EETHEN (BIJ WAALWIJK), Door onzen grooten omzet zijn wij in staat tegen navolgende prijzen te leveren, n.l. met leerdoek f 18.75 met moquette f 19.75 2 FAUTEUILS 4 STOELEN bekleeding naar keuze EIKEN LIGSTOELEN met kussens, f 5.50, enz DRESSOIRS met ingebouwd! f1050 theemeubel en spiegel, f 13 00 keuze uit meer dan 20 modellen.) EN'Z SCHUIFTAFELS, 17.60, 18.00, 19.25. ZIET ONZEN VOORRAAD RUIME KEUZE VOORDEELIGE PRIJZEN. TEL. 49. WIJKSCHESTRAAT Een fijne warme winterjas, Met een mooie wollen das Moet U hebben, want 't is koud, Dus U gaat naar BURGHOUT' Ook voor winterjassen is Burghouts steeds uw adres. Wij leveren tegen de goedkoopste prijzen de beste stoffen. In Dames- en Herén ondergoederen brengen wij steeds de beste kwaliteiten. Moeders koopt voor uwe kinderen bij ons uw truien, U slaagt nergens beter. Wij verwachten U, of bericht ons en wij bezoeken U. Ons adres is: Voor het in behandeling nemen van Uwe bevelen wij ons beleefd aan. Moderne Lettertype- Onberispelijke uitvoering. Billijke calculatie. Firma L. J. VEERMAN Tel. 19 HEUSDEN v/h GEBRS. VAN STRATEN Co. f» AGL LIJK SC SS E SNELDI EN Si- uitgezonderd ZATERDAG. Af 's-HERTOGENBOSCH via HEUSDEN—GORCUM- UTRECHT naar AMSTERDAM en ZAANSTREEK v.v. Kantoren Ie 's-BOSCH, BREEDE HAVEN 113—115 Tel. 732 AMSTERDAM, PRINS HENDRIKKADE t/o 86 42495 GORCUM, HAVENDIJK 303 Agenten te HEUSDEN, B. VAN KUIJK, Veerhuis 27 UTRECHT, A. VAN EDEN, Merwekade 14743 ZAANDAM, GEBR. SMIT, Oostzijde 395 3000 Al 's-Herlogenbosch, aansluiting op den dagelijkschen dienst naar EindhovenVenloRoermondHeerlen en Zuid-LimburC fs.v. Laat nü Uw rijwiel voorzien van een RIjKSKEUR ACHTERLICHT of een ELECTRISCHE LAMP bij onderstaand adres. Daar zijn de prijzen het laagst en wordt U vakkundig bediend. Philips- en andere achterlichten door grooten omzet lever ik U thans een Rijkskeur achterlicht, met speciaal lampje, kabel en gemonteerd, voor 45 centelectrische rijwiellampen 6 Volt vanaf f 2.95zaklantaarns, compleet met lampje en batterij, vanaf 25 centalle soorten lampjes, handbeschermers, batte rjjen, enz Philips gloeilampen; electrische Waschmachines vanaf f 32.50; Naaimachines; Bietensnijders. -Nu zeer voordeelig spaden, schoppen, zeisen, zichten, enz, Bitavus Union-, Burgers eo Gazelle rijwielen. Alle electrische apparaten en materialen. „Philips" „Erres en „Waldorp" Radio, ook tegen gemakkelijke betalingsconditie's reparaties aan alle toestellen vakkundig en billjjk. Orgels en Piano's ruil ik tegen de hoogste waarde in, Haarden, Kachels en Fornuizen, Lood en Zinkwerk, Waterpompen en reparaties, Autogene's lasschen en snijden. Concurreerende prijzen Reparaties vakkundig en billijk AUTOVERHUUR: TEL. 8, MEEUWEN. VRAAGT UW WINKELIER: Wanneer U voor Uw oliebollen en pap deze verpakte tarwe bloem gebruikt, treffen U nooit teleurstellingen. Het groote vertrouwen, dat deze tarwebloem heeft ver worven, dankt zij aan haar nimmer falende kwaliteit. Daar onze blauwe zakken alom worden nagemaakt, vragen wij U: vooral op onze firma naam te letten, waarmede de zakken op de voor- en achterzijde in zilver bedrukt zijn. JANi B4NTMEIJER (Firma F. J. DE VISSER) Groothandel in Peulvruchten, Grutterswaren, enz. Telefoon Nos. 2598 en 2438 GORINCHEM I Alleen verkrijgbaar bjj 3 C. BOUMAN Drietrompetterstraat HEUSDEN. B IN ELKE GEWENSCHTE LINIATUUR. Firma L. J VEERMAN Heusden KNAKWORSTper blik 60 cent WEENERWORST75 KALFSGEHAKT 27 HORS D'OEUVRE WORSTJES „35 LEVERPASTEIper blik 20, 23 ERWTENSOEP met worst en spek 38 ERWTENSOEP met kluif 38 Westwagenstraat 21 GORINCHEM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1937 | | pagina 4