36 I GELD OP HYPOTHEEK WOEKtR! MOLESTVMKEIUIVG MIDDENSTANDSDIPLOMA DAIHESKAPSALON Ijzerwaren Gereedschappen HUWELIJK KLEIN-CASINO Lekkere 'honger... ROEROM Raveosteio's Kleediipapp GERARD KUIJPERS N.V. DE LANDBOUWBANK - UTRECHT MEUBELEN REPAREERT )or de Schoonmaak Een aantrekkelijk bezit! Dekkleeden - Wagenhuiven M. VAN DER WERFF SPORTZAAK P. DE JONGH evacuatieverhuizingen J. SEIJSENER, Hillegom „Vulcania" - Waalwijk KNAL-PROGRAMMA Een groote sorteering Complete Woninginrichting K.E.M.I. N.V. Verkooplokaal „De Zwaan" NAAIMACHINES van De VELO Waschmachine PH. VAN WIJK „G.R.E.V. O." Landbouwwerktuigen MAKELAARDIJ KLERKX ORGEL of PIANO A VERSCHUUR-BAERT Rechtzaken Burgerlijke Stand Alg, Assurantiekant. J. Roeters Zonen CH. VAESEN, SCHRIFTELIJK Electromotoreo en Schakelmateriaal De grootste Puntenwaarde JUWEELEN, Q0UD en ZILVER F\ BALTUS MEIJER REP WATERVERF KUNSTKALK AMMONIAK Brusselsch zand Marmerslijp Krijt Beits Zoutzuur DROGISTERIJ Botermarkt O 84, Tel. 72, HEUSDEN Kantongerecht 's-Hertogenbosch. HEUSDEN. DUSSEN. WERKENDAM. RAVKNSW^ aY»s 4l(,0 KOFFIE-SURROGAAT cent per 250 gram „ROHY P en Reparatie-inrichting Ook Dekkleeden te huur Br. Haven 118 Den Bosch Tel. 2071, b.g.g. 2974 DE TILBUROSCHE HYPOTHEEKBANK N.V. BESCHIKBAAR tegen billijke voorwaarden. „5 gulden voor een pond vleesch, Administratiekantoor H. KANT Putterstraat 0 63 - HEUSDEN. J. SUURS KERSTEN PERMANENTEN HAARVERVEN ONDULEEREN WATERGOLVEN I GORINCHEM BOODSCHAPT ASSCHEN AKTENTASSCHEN PORTEMONNAIES GEZELSCHAPSSPELEN VOORJAARSAANBIEDING I H. WEIJERS. HILLEGOM Groote voorraad VAN DE YEN'S KLEDINGWINKEL, WAALWIJK Heei Nederland studeert bij Vraagt prospectus H.I.S.O. Plantsoen 1 Leiden - Telefoon 25754 en J. A. MONSTEK Tel. 2841, GORINCHEM Geen sprekender GEDACHTENIS <4 dan een mooie VERGROOTING JA.... MOEDER WIEG Meubel transportbedrijf Ruime droge bergplaats voor inboedels PRIVAAT;-ONDERRICHT „FfCKINGER", BREDA Het adres van vertrouwen GIRO 325275. Tel 27 - WAALWIIK KERKSTRAAT - DEN BOSCH In de Benedenzaal: DE ROBINO'S In de BovenzaalGOEN VAN ORSOUW en zijn populaire band. 's ZONDAQS vanaf 2 uur doorloopend M1DDAQ- EN AVOND-CONCERT U vindt nog steeds een grote voorraad J. HULS-van den BROECK Electro-Techn. Reparatie- en Handelsbedrijf Ginnekenweg 60 Tel. 5250 Breda tegen inlevering van een Koopvergunning. Daarom geldt nog steeds „Ja, we zijn allemaal fijnproevers ge worden. 'n Lekkere taart of stukje cakeOch, och, als er toch geen Roer-Om was.wat zou die lekkere tand dan gauw uitgetrokken zijn!" 'n PEJA- product Land- en Tuinbouw Diploma voor Algemeene Handelskennis, Handelsinstituut BAGGERMAN, Zaltbommel, Tel. 146. REID0 CARBID KOOK- EN VERLICHTINGSTOESTEL HOE OF DAT MOGELIJK IS????? Heeren- en Jongenswinterjassen Dames- en Heerenregenjassen Heeren- en Kindercostuums Pantalons, Plusfours en Jongensbroeken Overhemden, Werkhemden, enz., vindt U n BUITENHAVEN 5 DEN BOSCH geeft het MAATWERK van „HUIS VAN FIJNE MAATKLEEDING" Kerkstraat 46 Telefoon 4478 Den Bosch. aco'voövrdwgew W A A L W IJ K GROOTESTRAAT 183 AFD. INKOOP INTERESSANTE PRIJZEN I GROOTESTRAAT 241 WAALWIJK. Geen Huur - Geen Rente! Hoe kan dat? In couvert zenden aan HYPO - Alkmaar WIJ kunnen Uw Uurwerken nog grondig C. VAN WIJK PH.zn. LET_ OPJf Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK Uw oudste en vertrouwdste adres voor reparatie'» aan Uw Sinds 1880 LANGEND IJ K9 QORKUM Reparatie's met ÉÉN )AAR garantie, Zitting van Maandag 12 April. Geen achterlicht: F. M. P., Dussen f 2 of 1 d.H. v. H., Waalwijk, f 2 of 1 d. Geen voorlicht: P. D., Waalwijk, f 3 of 2 d. Geen bel: M. T., Wijk en Aalburg f1 of 1 d. Rijwiel onbeheerd laten staan: J. v. Z., Giiessen f 5 of 3 d.G. P., Werken dam f 5 of 3 d.L. v. V., Wijk en Aalburg f7.50 of 5 d.; M. T., Wijk en Aalburg f7.50 of 5 d.; H. J. G.„ Heusden f 5 of 3 d. Geboren: Gerdina Adriana Petronel- la, d. van P. J. Kuipers en van A. KleijssenArdina Wilhelmina Francisca d. van J. C. Mimpen en C. J. Smits. Over de maand Maart. Geboren: Hendrika J., d. van G. C. v. Biesen en C. A. Heijmans; Wilhel mina P. J. U., d. van J, A. Sgroot en J. U. v. BergenAllegonda M., d. van J. Wintermans en H. A. v. d. Pluijm; Maria A., d. van H. de Ruijter en H. Colijn; Theodora E., d. van A. L. Schalken en A. U. v. d. Broek. Getrouwd: Anthonie Maarten Boender 38 j. en Jaooba Willemina Schoner 38 j. Overleden: Petrus de Wit, 82 j., we duwnaar van H. C. v. d. PluijimJo hanna Cornelia M. v. Mierlo, 3 w. Marinus Godefridus Pelders, 39 j. echt genoot van A. J. v. Mierlo; Jacobus Rijken, 71 j., wedn. van J. Nieuwen- huijzen; Johannes v. Tilborg, 56 j.; Bastiaan v. Daalen, 59 j. echtgen. van C. G. v. d. Stelt; Arnoldus Dirk van JWijk, 3 m.Johannes v. Tilborg, 19 j Frans Peter Jansou, 67 j*, echtgen, van C. Pruijssers. SPRANG-CAPELLE. Over de maand Maart. Geboren: Pieter C., z. van J. Nieu- vvenhuizen en C. Verbeek; Johan A., z. van J. A. J. A. Verhagen en J. A. Snij ders; Hendrika, d. van C. Nerings en M. v. BerkelMaaike, d. v. C. Nerings en M. v. Berkel; Johanna E., d. van P. v. d. Hoeven en G. E. J. Quirijns Adriaan, z. van N. v. d. Sar; Petronella C., d. van C. H. v. d. Velden en E, W. v. Son; Cornelia H. d. van W. Mandemakers en H. Verduijn. Getrouwd: A. Vos 23 j. en I. A. Paans 21 j.J. Dorrestijn 31 j. en J. H. Waarts 24 j.; D. Pruijssers 33 j. en J. Vos 38 j.; J. Pruijssers 39 j. en B. M. v. Baardwijk 37 j.; M. P. Spie- rings 37 j. en A. D. v. Zeist 30 j.; F. W. Kuijsten 24 j. en A. v. d. Louw 22 j. Overleden: C. H. v. Uijthoven, 90 j. J. B. v. d. Hoeven 70 j.; J. Moreval 82 j. echtg. van C. v. SlursveldE. Mes 64 j. wed. van H. v. d. Schank; G. v. Tiggelen, 15 mnd., d. van M. v. Tiggelen en J. Faro. Geboren: Cornelis A., z. van C. A. de Keizer en J. M. VorthorenAnna, d. van D. v. Weelden en C. Hoverstad Hubregt Pleunis, z. van J. T. Groe- neveld en E. Kamsteeg; Cornelis Anne, z. van J. C. de Gelder en K. Kooistra Sara Catharina, d. van A. Goes en W. C. v. d. Heuvel; Jan Cornells,, z. van C. Ottevanger en W. Verlee. Ondertrouwd: Johannes v. d. Heuvel 29 j. en Maria Colijn 27 j.; Jan Ippel 27 j. en Aagje v. Loon 23 j. Getrouwd: David J. Lindenbergh 25 j. en Gabriëlina Johanna Kodde 25 j.; Gerrit v. Oord 32 j. en Barbera Re becca v. d. Heuvel 23 j. Overleden: Jacob Koman 4 m.Geer- truida C. Heijstek 8 m. Smaakt als echte koffie. Een bijzonder geurige samenstelling en toch ook maar Vraagt Uw winkelier! N.V. v.h. M. Raven^waay Zn. Gorinchem. P 1794/1 Verantwoordelijk voor denge- heelen inhoud J. H. Roza te Heusden; Uitgever en DrukkerFa. L. J. Veerman, Botermarkt te Heusden. K 1448. Als een eigen huis een mag netische aantrekkingskracht voor U heeft, wendt U dan tot de ROHYP. Door maan delijks wat opzij te leggen, komt U weldra in hef bezit van een eigen huis met ren- telooze, onopzegbare hypo theek! Vraag inlichtingen! N.V. BOUWKAS HEEREN6R. 124-128 - AMSTERDAM Inspecteur: N. TH. RUITER, Kruisstraat 31, Den Bosch, Telefoon 4768. HEUVEL 90 TILBURG.— TELEFOON 4235 dat is diefstal", zei de slager. Een hoop menschen hebben er een toer aan om hun bonnetjes te be steden, zonder dik in de schuld te komen. En moet ik hun dan te weinig op hun bon geven, om het vet en wat vleesch tegen buitensporige prijzen te verkoopen? Want zoo gaat het, als men meer dan een redelijke winst wil maken. Nee, meneer. is meer noodzakelijk dan brandverzekering, zeggen bevoegden. HOOGET en LAGE premies, naar verkiezing. Belt ons op en wij kunnen U volledig inlichten. BUITENHAVEN 7a - Telef. 4481 - DEN BOSCH. Het Molestkantoor voor Den Bosch en omstreken Per 1 MEI a.s. begint een nieuwe cursus voor het behalen van het (bedoeld in de Vestigingswet). Examen: Voorjaar 1944. Voor gevorderden een speciale repetitiecursus. Zij, die wenschen deel te nemen, gelieven zich vóór 1 Mei a.s. op te geven bij Koningsweg 127 DEN BOSCH Tel. 4708 LANGENDIJK 14 TELEFOON 2787 EEN TUIN VOL BLOEMEN f 3 voor den spotprijs van slechts O.lü Bestel daarom nog heden onze schitterende coll., bestaande uit: 25 grootblT Gladiolen in alle kleuren van den regen boog, 25 Glad. Nanus, 30 dubb. Anemonen, gemengd, 30 enk. Anemonen, gemengd, 30 Oxalis (Klavertje vier), 30 Ranonkels, gemengd, 5 schitt. Lelies, 15 vaste planten in 5 soorten en 2 schitterende grootbl. Dahlia's. Deze uitgebr. coll., alles apart verpakt en van naam voor zien, voor slechts f3.75. Plantwijzer gratis. SPECIALE AANBIEDING coll. B. 100 GROOTBL. GLADIOLEN in 10 versch.soorten, 'J Cft apart verpakt en van naam voorzien, voor slechts ZENDING REMBOURS OF GIRO 432749. Bloembollenkweekerij Meerstraat 170 Costuums, Sportcostuums, Plusfours en Kinderpakjes, Jongens- en Heeren-Winterjassen. Het beste wat er te krijgen is Schriftelijke opleiding in Alg. Ontwikkeling Middenstandsdiploma Practijkdiploma Boekhouden Duits, Engels en Nederlands Wij maken deze naar elk be staand portret dat U bezit! Telef. 67. - HEUSDEN. GROOTESTRAAT 147 ook voor UW BABY hebben wy nog 'n aardige WALTER KLERKX Waalwijk Stationsweg 1 - Telef. 2411) GORINCHEM Belast zich met per auto, schip of spoor. BILLIJKE PRIJZEN voor alle voorkomende verhuizingen ook naar het buitenland (geen lesbriefsysteemin BOEKHOUDEN en HANDELSCORR. Duits, Engels, Spaans, Frans en Nederlands. Wij sluiten aan op iedere voor opleiding. - U verplicht zich bij ons in geen enkel opzicht! - U werkt bij ons nooit te hard! Het Instituut met de frisse zaken-ideeën, biedt U onderstaande tuin- collectie's aan 25 zeer grootbl. Gladiolen, 25 Montbretia's gem., 25 Ane monen de Caen gem., 25reu- zenbl. Turksche Ranonkels, 25 Fransche Ranonkels gem., 25 Oxalis Deppei voor rand, 15 vaste planten in 3 soorten, 5 Hyacinth Candicans wit, 5 Tijgerlelies oranje, 2 Amerik. Dahlia's 2 soorten. Een complete tuincollectie voor slechts 3.75. 100 grootbl. Gladiolen in 10 prachtsoorten voor 3.75. 30 vaste planten in 10 soorten voor de snij, slechts 3. Plantaanwijzing Gratis. J.'SEIJSENER, Bloemist, Weeresteinstr. 121, Hillegom. Vraagt P r ij s 1 ij s t. alle reparatie aan autobuiten en binnenbanden, fietsbanden, laarzen, enz., Speciaal adres voor Nieuwe Loopvlakken op alle maten autobanden, gegarandeerd prima werk. Eenzamen van alle rangen, stan den en leeftijden, wendt U allen tot Nederlands grootste bemid delingsbureau met uitgebreide relaties door geheel Nederland tallooze tevredenheidsbetuigin gen liggen ter inzage. Inlicht, schriftel. en mond. Bur. „HOLLAND", Adrni- ralengracht 219, Amsterdam. ELKEN DAG IN BOVEN- EN BENEDENZALEN Wegens enorm succes is 't gewenscht, tijdig aanwezig te zijn. Hebt U vergunning voor aankoop van in Uw bezit? Probeer U eens bij ons. U maakt groote kans van slagen. Coöp. Landb. Aan- en Verkoopvereen. „Altena en Biesbosch" - Nieuwendijk Wij geven in diverse plaatsen cursussen voor het waarvoor het examen in het najaar wordt afgenomen. Het examen is ged. schriftelijk, ged. mondeling en om- rat de vakken Land- en Tuinbouwboekhouden, Rekenen, Ned. Taal, Belasting- en Sociale wetten en Bedrijfsleer. Vraagt inl. of geeft U tijdig op als cursist. (met blauwbrander, met gloeikousje). Ook vooV U is de REI DO in dezen tijd een uitkomst. Men kookt en braadt er even goed en vlug op als op ieder kolenfornuis of iets dergelijks. Omdat de REIDO niet brandt op pitten, maar een dubbele blauwbrander heeft gelijk stadgas. De verlichting is ook iets buitengewoons. De lamp brandt ook niet met een pit maar met gloeikousje, ook weer gelijk aan stadgas. Een lamp 75 kaars. Aan één gashouder kunnen zowel lamp als com- foor worden aangebracht. Uit voorraad leverbaar. Betaling rembours. Handelaren korting. Alleenverkoop voor Zuid-Nederland N.V. JANSEN'S HANDELMAATSCHAPPIJ Zuid-Willemsvaart 57, 's-HERTOGENBOSCH, tel. 2519. Duizenden brieven van veeverloskundigeo en veehouders liggen er bi| ons.tef tnzage. Daar Zijn brieven bij,eis dezei ♦ft had mijn fa» ai mtfn koe at ■nftoeafkop opgegeven, toon KortedQü f6 fcl lUTffl raad van mtfn boorman ook met ..Unlearn" begon. Drie dagen later tvaaeft geen spoor oaerhet lange ba& (heer te bekennêü en 'Was bet (per heeb* maat opgeknapt 'L Hoofdvert.H. SMI 1Loventzstraat 9Ü, Groningen Grossier: Fa. SMITS VAN TETRODE, Gr. Markt 9, Breda Telef oo rf 131 Raad van Commissarissen: Jhr. Mr. J. K. H. DE BEAUFORT VAN LEUSDEN, Leusden Mr. A. M. A BARON VAN BOETZELAEfi VAN LOENÊN EN WOLFEREN (Ged. Comm.), De Bilt Mr. W. I. BOUDE VAN TROOSTWIJK, Nieuwersluls Jhr. Mr. J. M. VAN ASCH VAN WTJCK, Amsterdam A. TEN NOEVER DE BRAUW, Wijk bi) Duurstede Verstrekt credleten, ook aan nlet-landbouwer« gelden k deposito voor Gorinchem en Omstreken (De Heer C. A. DE HOOP te Nieawland (bij Leerdam]^ f. b. cm beaufort n. c. cc Koopt Uw 2e hands Meubelen in Wij hebben nog eerste klas meubelen van oude kwaliteit en nog groote voorraad. Aanbevelend: Verkooplokaal „DE ZWAAN" Hinthamerstraat 7, Tel. 3412, 's-Bosch. Hinthamereinde 26, Tel. 2163, 's-Bosch. Schoolstraat 32, Oss. JUWELIER GORINCHEM TELEF. 2678 WESTWAGENSTR. 19 2u£ösn Stèeds Singer Handnaaimachines F 20,- F 60,- Singer Salonmeubel naaimachines, met volle garantie, nog enkele stuka Repareeren-Inruflen ONROERENDE GOEDEREN HYPOTHEKEN - ASSURANTIËN No. JUS Naam Woonplaats Straat HOOGSTRAAT 16, GORINCHEM alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig - Bill ij k - Vlug.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 4