ff. 0.52 N.v.H.'tjes flinke Dienstbode Boottocht naar Nijmegen! N. B. M. C. F. VAN MILL POOTAARDAPPELEN fa») VAN DAM'S Mededeelden Plaatselijke Distributiediensten Gevonden en verloren voorwerpen een BEDIENDE Jarenlange ervaring Wie wil 85 are scheurpiiclit overnemen prima Pootaardappelen Uit voorraad leverbaar Openbare Verkooping MET HUIS, NAWEIDE 1943 Richtlijnen hedendaagsche voeding Bastmeijers Havermout Als het om aan hangwagens gaat chef Correspondent KOMT NAAR j. kooiman - barendrecht NAAIMACHINES. Versche FAMA... TE KOOP Bijzettafeltje LandbouwersNü is het tijd om Uw ZAKKEN TE LATEN REPAREEREN. Predikbeurten Burgerlijke Stand Binnenland Buitenland mpuFDiezotsBvr DAMES! MAJSON AUBERT Dirk Smitsstraat O f) POEDEKOIJEN. SPRANG. WIJK EN AALRURG. WOUDRICHEM. WERKENDAM. HEUSDEN. Gemeenten Wijk en Aalburg, Veen en Eethen. GEM. WIJK EN AALBURG. Gemeenten WERKENDAM, DE WERKEN en SLEEUWI|K Advertentiën MARIA VAN BERKEL, geb, SACK, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. ANNIGJE STERKENBURG geb. VAN NOORDENNEN, VERLOREN: een GABERDINE REGENJAS, EEN ORGEL TE KOOP: FOK-ZEUG en 1 FOK ZEUGJE Gr. Yorkshire Wij zoekeneen actief zelfstandig werkend persoon HUWELIJK. WIE WIL MERRIE RUILEN Wegens opheffing Pension v. Veghel, Posteistr. 3, 's-Boscüi SCHOOLBOEKEN en andere benoodigdheden Boekhandel ADR. HEINEN, HUWELIJK. AANBIEDING AgenfWILLEM VAN HELDEN, Engstraaf. Heusden. BETONBUIZEN GRANIET- AANRECHTEN NORTON POMPEN T. TANKENS, Metselaar. ANDEL. 14 kunt Uw BOEKHOUD-en BEL ASTiNGZÖRGER' veilig aan ons toevertrouwen: LOUIS DOOfïlERNlKJO J. R. RIETRA, Notaris te Dussen, openbaar verkoopen: Notaris HOLLESTELLE Ie Andel WOENSDAG 21 JULI a.s. Bonnen v.d. Grondkamer vereischt. voor de De Voetbalvereeniging »Aalburg< te Wijk en Aalburg, maakt op DONDERDAG 5 AUG a.s., pleizier tocht naar Nijmegen per salonboot» Janihudi*. t WEST BRABANTSCHE POOTAARDAPPELEN ZAAIZADEN Zevenbergen U maakt van een stevig bord papl VRAAGT UW KRUIDENIER ER BESLIST OM JAN BASTMFIJER ZONEN - GORINCHEM Instituut „FICKINGER" HUWELIJK B W 1 AMSTERDAM! Alle Woensdagen, Zater dagen en Zondagen Andere dagen: Volwassenen f. 0.77 Kinderen t/m 13 jaar f. 0.52 EIGENHEIMERS Gele en Blauwe). FÜRORE en BEVELANDERS (liggen gerooid in klasse AA 35/45 mm), EEKSTELING (Rode en Gele) A 28/35 en 35/55 mm. KOOPMANS BLAUWE A 35/45 mm. VORAN A 35/45 mm. Pootaardappelbedrijf Tel. 512 DAT GEEFT GEEH STEEK.' bederf hem niet méér! VAKKUNDIGE REPARATIE en BETROUWBAAR ADRES: REPARATIE-INRICHTING NAAIMACHINEHANDEL 's-BOSCH DOUWE EGBERTS BIJZONDERE MEDEDEELING van Huwelijks-bemiddelingskantoor „Holland". alleen bovenhuis Rotterdam Tevens verkrijgbaar: WASCHTOBBEN. 18 Juli (Wett. tijd). HEUSDEN, 6 u. Ds. Vogel, Bediening H. Doop. Geref. Kerk 10 en 6.30 u. Candt. Molenaar. HERPT, 10 u. Ds. Vogel. AALBURG, 10.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 10.30 en 7 u. leesdienst ALMKERK, 10.30 en 7 u. Ds. v. d Akker. Ger. Kerk, 10.43 en 7.30 u. Ds Hakman. ANDEL, 10.30 en 7 u. Ds. v. d. Put. AMMERZODEN, geen dienst. BRUCHEM, 10.30 u. Ds. Brasser. BAB.-BROEK, 10 u. Ds. Hoeufft v. Velsen; 3 u. Ds. v. d. Broek. DOEVEREN 10.30 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 3 u Ds. Boezer. EETHEN, 10.30 u. Ds. Boezer. GENDEREN, 10.30 u. Ds. Kuyper. Ger. Kerk, geen opgaaf. GIESSEN, 10.30 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELL£, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Muijs van Hijum. Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 7 u. Ds. Boezer. HED1KHUIZEN, 10 u. Ds. J. v. d. Berg. KERKWIJK, 3 u. Ds. Brasser, Bed. H. Doop. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, geen opgaaf. Ger. Gem. 10.30 en 3.30 u. leesdienst NEDERHEMERT (N.Z.), 3 u. Ds. de Groot. NIEUWEND1JK, geen opgaaf. POEDEROIJEN, 10.30 u. leesdienst; 7.30 u. dhr. de RooiJ, Rijswijk. Chr. Ger. Kerk, 10.30 ën 7.30 u. leesdienst. Ger. Gem. 10.30 en 7.30 u. leesdienst. RIJSWIJK, 7 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10.13 en 3.30 u. Ds. de Leeuw. Ger. Kerk, 10 'en 3 u. Ds. Masselink. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Bed. H. A.* Ger. Kerk, 9.30 fn 3 u. Ds. v. Lum mel. UITWIJK, geen opgaaf. VEEN, 10.30 en 7 u. Dr. Tjalma. Ger. Gem. 10.30 en 3 u. leesdienst. VLIJMEN, geen dienst. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. dhr. Begeer. Coll. Bouwfonds. WELL, 10 u. Ds. de Groot. Bed. H. Doop. WIJK, 10.30 en 7.30 u. Ds. de Bruyn van Noordeloos. WOUDRICHEM, 10 en 6 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 11 en 3.30 u. Ds. Selles WERKENDAM, 10 en 6 u. Ds. E. v.. Wieringen. Bed. H.A. en nabetr. Ger. Kerk, 10 u. Ds. Masselink en 6 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 6 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u. WelEerw. Heer v. d. Brink, Vrie zen veen. BIESBOSCH, géén d'enst. Door het bestuur van het Man nenkoor „Ons Genoegen" alhier, is een booStocht naar Nijmegen georganiseerd op Woensdag 21 Juli. Kaarfcen hiervoor ziijln verkrijgbaar biij den lieer B. van Giessen alhier en bij1 den Kantoorboek handel te Veen. Ter gelegenheid van een huwe lijksinzegening, hoopt Ds. v. d. Haar, Woensdag 21 Juli n.m. 3 uur in de Ned. Herv. Kerk voor te gaan. J.l. Dinsdagmorgen kwam de vrachtrijder P. v. Z., toen hij alhier "met zijn vrachtauto het kruispunt wilde oversteken met ,de passagiersbus van de.B.B.A. in aanrijding. De bus be kwam eenig averij aan het spatbord. Van de vrachtwagen rolden verschil lende met komkommers gevulde kisten over den weg. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor. Aan de R.K. H.B.S. te Waal wijk werd door onze dorpsgenooten P. Dalmayer en C. v. d. Hoven met goed gevolg overgangsexamen .afgelegd, resp. van de 4e naar de 5e en van. de 2e naai de 3e klasse. De Voetbalvereeniging „Aal burg" alhier, organiseert op Donder dag 5 Aug. a.s. een boottocht per salon boot „Janihudi" naar Nijmegen. Niet-leden kunnen dezen boottocht meemaken a f 2.per persoon, waar toe zij zich zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 1 Aug. a.s. gelieven op te geven bij' C. Bouman Azn., te Aal burg. Zie voor bijzonderheden de adver tentie in dit blad. Op Woensdag 21 Juli a.s. des nam. 8 uur zal in de Herv. Kerk alhier een concert worden, gegeven ten be hoeve van het Orgelfonds. Aan deze uitvoering wordt medewerking verleend door het Chr. Gemengd koor „Altena" alhier, onder leiding van den heer A. W. Havelaar, Mevr. Sillevis te Gorin- chem, de lieeren H. J. v. Aken te Go- rinchem, 'Kees v. Dalen te Brakel, A. v. Wijngaarden te Gorinchem en den organist der kerk, den heer W. G. v. d. Heetcamp alhier. De toegang is vrij. Dezer dagen zijn op de H.B.S. te* Dordrecht bevorderd van de 3e naar de 4e klasse de heer A. Brienen en van de 4e naar de 5e klasse mej. R. v. Oord en de heer C. Hakkers. Geboren: Johannes A., z. van J. H. Verhoeven en L. Versteeg; Peter, z. van P, v. Vugt en P. C. Mans, Uitgifte formulieren voor zwaren ar beid en/of oogstwerkzaam heden. Degenen, die nog niet in het bezit djn van een aanvraagformulier ter ver krijging van extra rantsoenen voor zwa- -en en/of oogstwerkzaamheden kunnen Jeze alsnog afhalen voor: WIJK en AALBURG op Zaterdag 17 Juli a.s. van 911 uur. EETHEN op Maandag 19 Juli a.s. van 912 u. VEEN op Donderdag 22 Juli a.s. van 22.30 uur. Inname formulieren voor zwaren arbeid. De uitgereikte formulieren voor zwa ren arbeid dienen in de week van 19 24 Juli a.s. ingeleverd te worden op Je zittingsuren vastgesteld voor inname formulieren. Inname formulieren en uitreiking extra rantsoenen brood voor hooi- óf oogstwerkzaamheden. De inname der formulieren en uitrei king rantsoenen brood voor hen, die iiooi- of oogstwerkzaamheden verrich ten, zal als volgt plaats hebbén: WIJK op Dinsdag 20 Juli a.s. van 1.304 uur. AALBURG Dinsdag 27 Juli a.s. van 1.304 uur. VEEN op Zaterdag 24 Juli a.s. van 911.30 uur. EETHEN wijk B op Maandag 19 Juli a.s. van 912 u. Wijk G en A op Woensdag 21 Juli a.s. van 912 uur. Wijk C en D op Woensdag 21 'Juli a.s. van 23.30 uur. Wij'k E en -F op Maandag 26 Juli a.s. van 912 uur. Voor deze toeslag komen niet in aan merking 1. Zelfverzorgers voor brood. 2. Tuinbouwarbeiders en daarmee gelijkgestelden. 3. Vacantiegangers, die zeer tijde lijk en -niet als beroep oogstwerkzaam heden verrichten. Uitreiking Tabakskaarten. De aandacht wordt er op gevestigd dat bij de Uitreiking van tabakskaarten bij de aanstaande uitreiking van bon kaarten de lichamen van de tabakskaart moeten worden ingeleverd. WINKELIERS kunnen in het vervolg hun bonnen inleveren te Werkendam van 8.3012 u. iederen Donderdag en te Sleeuwijk iederen Maandag van 912 u. bij De Bok. ZIEKENBONNEN kunnen te Wer kendam iederen Dinsdag worden afge haald van 912 u. en te Sleeuwijk iederen Dinsdag van 912 uur bij de Bok. O-T'ers en verlofgangers kunnen hun bonneh iederen Zaterdagmorgen beko men van 911 uur op het Distributie kantoor in de Kruisstraat. GEVONDENeen vest. Terug te bekomen bij^J. v. Esch, C 99, Aalburg. GEVONDEN: een zwarte parapluie. Inl. G. Visser, Kruisstraat 156, Wer kendam. VERLOREN: 1 regenjas en beenpij pen, eenige zakjes. Inl. Postcommandant Marechaussee te Veen. VERLOREN: een persoonsbewijs en vleeschbonnen. Hoogendoorn, Sasdijk 109 ,W'dam. VERLOREN: een beige ceintuur. M. Biesheuvel, Hoogstr. 60, W'dam. •VERLOREN: een wit kindermutsje. J. v. Beek, Bandijk 41, Biesbosch. VERLOREN: een bruin kinderpara- pluietje. C. A. de Waal, Sasdijk, Werkendam. VERLOREN: een ceintuur van don kerblauwe regenmantel, op den weg Neusden-Genderen. Terug te bezorgen, boekhandel Veer man, Heusden. In de marechaussée-kazerne te Heus den zijn de navolgende gevonden voor werpen aanwezig: een overjas, een gouden armband, een zilveren kinderringetje, een wollen gebreide trui. een gouden ring. een blauwe eigengebreide muts. een huissleutel, een padvindersriem. haven en stad van Huil aangevallen, be nevens voor den oorlog belangrijkedoe len aan de zuidkust van Engeland, met bommen van alle kalibers. LUCHTAANVAL OP AKEN EN OP HULL. Britsche formaties bommenwerpers hebben in den nacht van Dinsdag op Woensdag een zware terreuraanval gericht op de stad Aken. In de woon wijken der oude stad en der binnenstad ontstonden groote vernielingen. Vele openbare getouwen en cultuurmonumen ten werden verwoest. De dom van Aken werd getroffen. De bevolking leed zwa re verliezen. Bij het naderen en. weg vliegen boven de stad werden 21 bom men werpers neergeschoten. In den nacht van. 12 op 13 Juli zlijn van de naar Turijn gevlogen forma ties bommenwerpers 11 viermotorige vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben DIENSTVERPLICHTING VOOR VROUWEN EN MEISJES. Veel meisjes en vrouwen in ons land vervullen reeds een taak in het bedrijfs leven, als tramconductrice, als postbode, op kantoren. Velen staan echter nog terzijde. Ook haar medewerking kon niet worden gemist. De leiders van be drijven en kantoren zullen binnen niet al te langen tijd menig jong meisje en menige jonge vrouw, die een of anderen arbeid kunnen verrichten, om haar mede werking verzoeken. De Arbeidsbureaux hebben voorts het recht, meisjes en vrouwen, die wel in staat zijn, doch niet bereid zijn mede te werken, voor een bepaalden tijd voor een zeer dringende arbeidsplaats in Ne derland te verplichten werk aan te ne men. Wanneer het aantal vrijwillige aan meldingen niet de behoefte aan krachten dekt, zal voor bepaalde bedrijven met dienstverplichting moeten worden re kening gehouden, zoo deelt men van bevoegde zijde mede. DE DOKTERSKWESTIE. Aan het einde van de dokterskwestie wordt van bevoegde zijde medegedeeld: 99.3 procent van alle dokters, die zooals onlangs medegedeeld den eensluidenden brief geschreven hadden, hebben schriftelijk bij den Rijkscommis saris hun verontschuldigingen aangebo den en tegelijkertijd overeenkomstige verklaringen afgelegd. Het is teekenend, dat de aanstichters van de briefactie, die, zooals bekend, zich volkomen op den achtergrond heb ben gehouden, de handteekeningen van talrijke dokters vervalscht en de betrok kenen op deze wijze in een pijnlijken toestand gebracht hebben. KRUIDENIER KNOEIDE MET OEWICHT. Sinds geruimen tijd houdt de prijs- beheersching zich bezig met het euvel onderwicht. Sommige kruideniers dein zen er niet voor terug hun klanten op elke boodschap 20 tot 40 gram te wei nig te leveren. Bij een onderzoek in den winkel van den kruidenier G. M. Koenen teSprang- Capelle bleek, dat 24 pakken suiker van een pond ongeveer per pak twintig gram te weinig bevatten. Ook een aantal pak ken havermout en peulvruchten bevatten minder dan de vereischte hoeveelheid. Deze levensmiddelen lagen in den be stelwagen ter bestelling gereed. Koenen heeft zich hiervoor tegenover den Bosschen Inspecteur voor de prijs- beheersching moeten verantwoorden. Hij kreeg een boete van f 250. BURGEMEESTERS ONTSLAGEN. Bij besluit van den Commissaris-Ge- neraal voor bestuur en justitie van 11 Juni 1943 is Jhr. mr. R. A. Th. M. van Rijckevorsel onmiddellijk ingaand ontslagen als burgemeester van Gulpen. Bij besluit van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied zijn onmiddellijk ingaand ontslagen: E. Derks, als burgemeester van Haar lemmermeer, A. J. S. M. Moons, als burgemeester van Helmond, J. J. W. v. Hout als burgemeester van Budel, A. J. A. v. %Gils,. als burgemeester van Made, Jhr. H. L. J. M.-v.' Rijckevorsel van Kessel als burgemeester van St. Oe- denrode, J. de Bruyne als burgemees ter van Werkendam en de Werken c.a.., C. L. Buskens als burgemeester van Uden, R. Sterk, als burgemeester van Nieuwe-Tonge, mr. J. D. Koster, als burgemeester van Heerde, mr. W. H. J. J. Lambooy als burgemeester van Eijsden, mr. L. J. H. C. A. de Bour bon als burgemeester van Oss en G. Ritmeester als burgemeester van den Helder. Heden behaagde het den Heere van leven en dood, plotseling van onze zijde weg te nemen, onze innig geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, in den ouderdom van 69 jaar en 11 maanden. Veen, S. van Berkel. C. van Berkel. M. M. van Berkel-Lankhaar. Woudrichem, A. van der Kaa-van Berkel. Joh. van der Kaa. Veen, Joh. van Berkel. Maria van Berkel. Veen, 14 Juli 1943. leveren wij ook in dezen tijd van het beste materiaal Den Bosch Tel 4526 Voor de vele blijken van be langstelling, ondervonden tij dens de ziekte en bij het over lijden van onze innig geliefde en zorgzame Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, zeggen wij langs dezen weg hartelijk dank, inzonderheid de Wijkzusters Nederlof, Van Mersbergen-De Groot en De Rooij. Uit aller naam G. STERKENBURQ. Meeuwen, 16 Juli 1943. op den weg Andel-Almkerk- Woudrichem. Tegen bel. terug te bez bij A. W. Schreuders, Dijk, B 38, A n d e 1. GEVRAAGD voor direct voor lichte kantoorwerkzaam heden en bedrijf, bij JOH. VOS-KIPPING, Grossierderij, Heusden. TE KOOP Prijs f 350,-. D. van Burgel-Vgs Drie-Tormpetterstr.aat 30, Heusden. 2 x gebigd, van 3 maanden. D. W. VAN MERSBERGEN Babiloniënbroek. voor den verkoop van enkele goede gangbare artikelen bij winkeliers in verschillende bran ches. Geen surrogaten. Wer kelijk goede verdienstmogelijk- heden Uitsluitend schriftelijke aanvragen te richten aan: HENK W. v. d. LINDE, Landmanstraat 11b, Rotterdam Z. Nette Man, middelbare leeftijd, zoekt eenvoudige nette Vrouw. Br. onder no. 67 bur. dezes. GEVRAAGD voor dag en nacht. HERV. PASTORIE - VEEN. zw. stmb. prem. W. p. C. met zeldzame gangen, tegen Belg of zwaar gekruist. Brieven onder No. 68 aan het Bureau van dit Blad. te koop i Massief eiken dres soirs (geen triple*) met inge bouwde theevitrines f 100 Eiken bureau f 1002-pers. ledikanten f 25Waschtafels f 10; Nachtkastjes f6,50; Waschstellen f 10Divan f20; Mooie linnenkast f40; Kapok bedden, prima tijken f 70; Goed brandende haard f 25. Bezichtigen Woensdag, Zaterdag en Zondag. op het gebied van waarborgen U een snelle en accurate uitvoering van Uw bestellingen. Bestel reeds thans Kerkstraat 27 Tel. 2919 DEN BOSCH. Vrouw op m.l. zoekt serieuze kennismaking met nette man. Br. onder no. 66 bur. dezes. tegen vergoeding, van C. G. TIMMERMANS te Veen. alsRooie en Gele Eerstelingen, Blauwe en Gele Eigenheimers, Bintjes, Bevelanders, Industrie, Rode Star, Furore, enz. Prijzen volgens Regeering. Levering door de n.v. A. Hobbel, Ooltgensplaat. 'tZelfde adres is kooper van: Meubels, Goud, Zilver, Koper, Tin, Kabinetten, alle Antiek em Gebruikte kleeren. Schrijf even een kaart em ik kom zien. Alle maten voor landbouwdoeleinden, prijzen vanaf f 1,10 Mï Tevens alle maten prijzen vanaf f 30, Voorts 2 gebruikte complete No. 6 en No. 5 Adres ACCOUNTANTSKANTOOR1 1MM VfintlJUSm - TH..MI7 iKfMOrtKMSCH zal op WOENSDAG 21 JULI 1943 bij inzet en wanneer de maximumprijs alsdan nog niet mocht zijn bereikt, op WOENS DAG 28 JULI 1943 bij afslag, v.m. half elf (off. tijd), in het café van W. M. v. Bragt te Hank, krachtens art. 1223 B. W. in het waarin café, met schuur en bouwland aan de straatweg te Hank, kad. gem. Dussen, Sectie F No. 615, groot 23,42 aren. Betaaldag 1 Sept 1943. verzoekt diegenen, die in aan merking willen komen voor de naweide van de perceelen, die ieder jaar door hem worden verpacht, daarvan tot uiterlijk opgave te willen doen te zijnen kantore te Andel door Dr. E. G. van 't Hoog en Mevr. Wittop Koning Uitgave van den Voedingsraad. - Prijs: 30 cent; - franco per post 35 cent. Verkrijgbaar in den Boekhandel Firma L. J. VEERMAN te Heusden. Voor niet-leden bestaat er gelegenheid dezen tocht mede te maken a f 2, - per persoon. ~J Kaarten kunnen worden afgehaald vóór 1 /Augustus a.s. bij C. BOUMAN Azn. te Aalburg. Vertrek wordt nader bekend gemaakt. Buffet en muziek aan boord. Het Bestuur. Telefoon 159 dan kunt U beter het beste dan het goedkoopste kiezen. Maar als het beste nu ook nog het goedkoopste is, dan is de keuze al heel gemakkelijk. DAF's 5-tons aanhangwagen van het type F 5 zal U geen hoofdbrekens kosten dat is het beste van het beste voor een ongelooflijk laag be drag. Vraag inlichtingen voor le vering na den oorlog. FIRMA Automobielen Tel. 2644 - GORINCHEM. Na deze studie hebt U DE in troductie tot een leidende po sitie. Een inderdaad zake lijke opleiding ontvangt U van de leraren-practici aan het N. Ginnekenstraat 53 - BREDA Duits, Engels, Spaans, Frans en Nederlands. Mondelinge en schriftelijke lessen. Wendt U voor een gelukkig en harmonisch tot het oudste hier te lande bestaande Bureau „Fortuna", Laan van Meerdervoort 574, Den Haag. Het Bureau, waar over een groot Dagblad onge vraagd een zeer waardeerend artikel schreef (Kostelooze toe zending). Kantoor 10 tot 9 uur. Inl.: kosteloos en vrijblijvend) A rti$ AMSTERDAM weer af te geven 8 v. 8. W. M n petekind Mientje, is onlangs getrouwd met Pieter. Reuze bruiloft... lekker eten... heerlijke taarten en cakes! leder- een deed zich te goed! Ha, ha... Mientje getrouwd met Pieter, Maar ik met ROER-OM! MINA BAKGRAAG SPREEKT: EEN -PEJA" PRODUCT voor alle soorten en'merken Hinthamerstraat 78 Telefoon "2400 ks 89 op de juiste wijze gezet komt in geur en smaak echte koffie nabij. Dit vindt zijn oorzaak in de speciale brandwijze, die Douwe Egberts vroeger ook voor de beste koffiesoorten toepaste. 186 Om teleurstelling te voorkomen, vestigen wij er Uw aandacht op, dat ons kantoor vanaf Maandag 2 Aug. tot en met Za terdag 7 Aug. gesloten is voor nieuwe inschrijvingen. Deze week, waarin velen met vacantie gaan, benutten wij, om hen, die bij inschrijving te kennen gaven, naar ons kan toor te willen komen voor een eventueele ontmoeting met een geschikte partij, doch die uit hoofde van hun werkzaam heden zich na oproep niet vrij konden maken, in de gele genheid te stellen in relatie te komen met haar/hem, waar mede wij hen, in contact kunnen brengen. Om misverstand te voorkomen, melden wij nog, dat voor hen, die bij in schrijving de wensch te kenden gaven door middel van brief wisseling, door onze bemiddeling met een geschikte partij in contact te worden gebracht, onze werkzaamheden ook gedurende bovengenoemde week, normaal voortgang zullen vinden. Wij zijn slechts gesloten voor NIEUWE INSCHRIJ VINGEN, terwijl schriftelijk aangevraagde inlichtingen, voor zoover daartoe gelegenheid is, zullen worden gegeven. Vanaf Zondag 8 Aug. zijn wij dan weer normaal geopend en kunnen zij, die zich persoonlijk tot ons wilden wenden voor inlichtingen, weer van 2—6 uur terecht. (Op werk dagen, ook Zat. van 2-5 uur en van 6 9 uur). Vanaf dien datum wordt ook alle correspondentie weer direct in behandeling genomen. Wij vestigen de aandacht van de bij ons ingeschrevenen erop, dat wij met de voorbereiding van de tot stand te brengen kennismakingen reeds twee maanden geleden zijn begonnen, om allen die wij konden oproepen, in de gele genheid te stellen rustig een en ander te regelen. Zij die dus reeds een vrij lange lijd geleden bericht ontvingen, en nadien niets meer van ons vernamen, berichten wij bierbij nog, dat het in onze convocatie genoemde tijdstip onver anderd is. NEDERLANDS GROOTST BEMIDDELINGSKANTOOR „HOLLAND", ADMIRALENORACHT 219, AMSTERDAM WEST. Geopend van 2—5 en van 6-9 uur. Ook Zaterdags. Op Zondag van 2-6 uur. (KNIPT ONZE ADVERTENTIE UIT). P.S. Deze mededeeling verschijnt in 128 dagbladen. 't Vertrouwdste adres voor alle soorten Hygië nische Artikelen, Spuiten en alle Patent Genees middelen, enz. is reeds 25 jaar gevestigd bij (Deze straat is een zijstraatderjonker Fransstraat). GRATIS SPREEKUREN. Dag. v. 10 tot 8 u. nam. Vraagt gratis inlichtingen of prijs courant. Worden in gesloten brief in blanco couvert op verzoek toegezonden. »,70, en Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden aangeboden betrekkingen: 1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. (Alles bij vooruitbetaling). een old finish voor f 25. Te bevr, bij J. HAGOORT, A 50 - Wijk. U kunt ze eiken dag bij mij bezorgen. - W. VAN HORSSEN - Aalst (tegenover het Veerhuis).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3