A VERSCHUUR-BAERT DISTRIBUTIEBONNEN Gevonden en verloren voorwerpen Distributie mededeelingen Plaatselijk Nieuws Binnenland DROGISTERIJ drogerijen chemicaliën ziekenverplegingsartikelen toiletartikelen veegeneesmiddelen borstelwerk verfwaren Botermarkt O 84, Tel. 72 HEUSDEN 14e Noord-Brabantsche Schapenfokdag te 's-Hertogenbosch. Regionale Finantiëeie Commissie Waalwijk HEUSDEN. AALBURG. almkerk. BABILONIëNBROEK. beneden-langstraat. 'B-gravenmoer. meeuwen. veen. WELL. VOOR DE 9e PERIODE 1943 (2e helft) 22 AUG.-4 SEPT.J '1 Elk der volgende bonnen Geeft recht op het koopen van 35/36 A Brood 4 rants. Brood of Gebak 35/36 B Brood 1 rants. Brood of Gebak 35/36 Beschuit 1 rants Brood, Gebak of Beschuit 636/637 Algemeen 1 rants. Brood, Gebak of Bloem 638 Algemeen 125 grain Gemengd Meel 639 Algemeen 125 gram Gort 640 Algemeen 1 rants Vervangingsmiddelen 35 A Kindervoedsel 250 gram Gort 35 B Kindervoedsel 250 gra n Rijst 34 A Boter 125 gram Boter 34 B Boter 125 gram Margarine 641 Algemeen 150 gram Kaas 35/36 Melk i8A liter Melk 35/36 Taptemelk liter Taptemelk 35/36 Aardappelen 17, kg Aardappelen 35/36 Toeslag kg Aardappelen 642 Algemeen 2 kg Aardappelen 643 Algemeen 250 gram Jam 644 Algemeen 500 gram Suiker 35 Versnap. 100 gram Suikerwerken 35 Tabak 1 rants! Tabakswaren 36 Tabak 1- rants. Sigaren j Bon 32 boter blijft geldig tot 7 September- Eerstvolgende bonaanwijzing Vervangingsmiddelen en Koffiesurrogaath op 19 Sept. Vermicelli, Chocolade en overige artikelen op 5 Sept. DIVERSE ARTIKELEN S, Textielkaart DA, 45 gram Scheerzeep 623 Alg. en X Eenheidszeep, 1 st. eenheidszeep 624 Alg en X Waschpoeder, 250 gr. Waschpoeder X Toiletzeep, 1 st Toiletzeep 11, 12, bonkaart U 215 1 liter petroleum per bon 16, 30, Petroleumkaart S 108 en S 208, 300 gr. kaarsen 15 t/m 19 B.V 1 eenheid vaste brandstoffen 11 t/m 14 K F 1 eenheid vaste brandstoffen Geldig tot en'met 31 Augustus 31 Augustus 31 Augustus 31 Augustus 27 September 31 December 30 April 1944 WOUD1UCIIEM. WERKENDAM. fers te Meeuwen, lc Laura van Ant. Bouman te Oenderen, ld Jenneke van D. Vlot te Eethen, le Willy van N. de» Graaf te Drongelen, 2a Nelly van Wed. A. Burghout te Meeuwen, 2b Nelly van J. v. Tilburg te Meeuwen, 2c Koosje van C. S. Millenaar te Drongelen. Klasse IVb. D/si-jarige geiten, afst. van Brindor. Zeer goede exemplaren \aan de kop maar als groep wat min der dan die van Fik. Drie le prijswin- sters ingeschreven in het stamboek. la Beatrix van Ant. Bouman te Gen-" deren, lb Corry van W. Quirijns te Meeuwen, lc Corrie van Jac. v. Hel den te Wij'k, 2a Goverdina en 2b Neel- tje beiden van E. de Paauw te Hees been, 3a Drika van T. C. Broekhuizen te Genderen, 3b Marie van J. v. He- mert te Gendderen. Klasse IVc. I1/;,-jarige geiten van diverse vaders. Groep uit den aard wat weinig uniform, waar toch ver schillende zeer goede dieren in voor kwamen. De laagstgeplaatste is een goe de gevormde sterke geit, die echter - Onder zeer groote belangstelling is zeer langharig is. 4 goedgekeurd voor J^oensdag in dl veehallen te s-Bosch het Prov. Stamboek la Doortje v. G. J. Vos te Veen, lb Jet van J. v. Helden te Wijlk, lc Loes van K. J. Walraven te Genderen, ld Beatrix van J. Bouman te Wijk, 2a Teyntje van G. Tamerus te Wijlk, 2b Wilhelmina en 2c Hester, beiden van Andr. Mans-Te Aalburg, 2d Adriana v. Alphons van W. Schilders te Dron gelen, 3e Corrie v. Jaap van A. Vos Czn. te Bab.-Broek. De zilveren me daille voor de beste lx/?-jarige geit werd toegekend aan Wilhelmina van K. J. Walraven te Genderen. Klasse IVd. Overloopers. la Corrie van J. de Waal te Wijk, lb Janske v. Brindor van W. Qui rijns te Meeuwen, lc Marie van B. Nieuwkoop te Aalburg. Klasse Va. Lammeren geboren Voor 6 April 1943. Beste groep waarin veel sterke zware grove lammeren. la Teuntje v. Fik van G. v. Wijlen te Genderen, lb Dina v. Fik v'an J. Treffers te Drongelen, lc Aartje v. Fik van Wed. H. Krop te Aalburg, ld Margriet v. Alphons van A. Schaap te Waalwijk, le Emmie v. Jaap van J. de Graaf te Meeuwen-, If Nelly v. Fik van M. B. Treffers te Meeuwen, 2a Truss v. Fik van A. W. Akkerman te Meeuwen, 2b Anna v. Fik van v. d. Koppel te Drongelen, 2c Laura II v. Fik van A. Bouman te Genderen, 3a Koba v. Fik van J. v. Helden te Wijk, 3b Nelly van A. Nieuwkoop te Wijk, 3c Truus van D. Vlot te Eethen. 3d Adri v. Brindor van A. Groenejibergi te Bab.-Broek, 3e Pietje v. Fik van J. v. Hemert te Genderen. Klasse Vb. Lammeren geboren tus- schen 5 en 25 April 1943. Eveneens zeer goede groep, beste lammeren aan den kop, maar in doorsnee iets minder dan de eerste: la Mina volbloed Prov. Stamboek- lam van W. Quirijns te Meeuwen, lb Margriet v. Alphons van J. v. Heme;t te Genderen, lc Alida v. Brindor van K. v'. Rijswijk te Genderen, ld Lena v. Fik van J. v. Hoven te Bab.-Broek, le Dina v. Jaap van J. v. Hoven te Meeuwen, lf Margriet v. Alphons van S. M. Kramer te Drongelen, lg Pieter- nella ym G. Versteeg te Wijk, lh Gretha van W. Quirijns te Meeuwen, 2a Leentje v. Jaap van Wed. A. Burg hout te Meeuwen, £b Angela v. Jaap en 2c Elza v. Jaap beiden van T. H. Kramer te Meeuwen, 2d Mieke v. Al phons van J. B. v. Breugel te Dron gelen, 2e Sijke van N. v. Loon te Wijk, 3a Mina v. Alphons van C. S. Millenaar te Drongelen, 3b Dora v. Brindor van M. J. Heijmans te Bab.- Broek, 3c Marie van N. v. Loon te Wijk, 3d Corrie v. Fik van J. v. Til burg te Meeuwen, 3e Christina'van C. S. Millenaar te Drongelen. Klasse Vc. Lammeren geborenn na 25 April. Goede groep met voor het meerendeel lammeren van onbekendfe afstamming. Enkele Tammetjes uit Wijk kwamen hier in de eerste rij. la Juliana van A. v. Wijk te Wijk, lb Pietje v. Brindor van J. Brander horst te B.-Broek, lc Marie van A. Bouman te Wijk, ld Antje v. J. Wittebol te Wijk, le Adri v. Alphons van P. Vos te Genderen, lf Jaantje van M. Mans te Wijlk, 2a Hfeiltje van Jac. v. Helden te Wijk, 2b Wilhelmina van G. P. v. Mersbergen te Wijk, 2c Drika v. Fik van H. v. d. Heuvel te Genderen, 2d Japie, 2e Adri en 2f Nellie alle drie van W. Walraviep te Genderen,. 2g Sippie v. Brindor van A Vos Czn. te B.-Broek, 2h Marianneke van M. J. Colijn t^, Heesbeen. 3a Corrie van W. Walraven te Gen deren, 3b Mina v. Brindor van .W. B. Vos te Drongelen, 3c Grietje van W. Walraven te Genderen, 3d Willy van D. v. d. Pol te Wijk, 3e Peitje van W. Walraven te Genderen, 3f Dina v. Alphons van F. v. d. Nieuwegiessen te Drongelen, 3g Teuntje, 3h Betsie beiden van W. Walraven te Genderen, 3i Marie van G. Kerkwijk te Wijk, 3j Bep van W. Walraven te Genderen. De H/?-jarige bok Frits van D. W. van Mersbergen werd 2e toegewezen. Een vrij grove sterke bok ""doch iets te groot in verband met het gestelde fokdoel. Ten slotte kwamen 12 jonge bokjes voor de commissie, die op één na alle in het Prov. Stamboek werden inge schreven. Het meerendeel 9 a 10 hier van zijn bestemd om in andere deelen der provincie te worden gestationeerd. De beoordeeling was als volgt: la Govert v. Fik, fokker G. v. d. Nieuwegiesen te Drongelen, lb Klaas v. Alpnons, van N. de Graafff ta Drongelen, lc Frans v. Fik "van W. Quirijns te Meeuwen, 2a Karei v. Fik van W. Quirijns te Meeuwen, 2b Jan v. Alphons van J. B. v. Breugel te Drongelen, 2c Wim v. Fik van C. in 'tVeld te Bab.-Broek; 2d Bram v. Fik van J. v. d. Beek teEethen, 3a Pleun V, Brindor van D. v. Mersbergen te Bab.-Broek, 3b Dirk v. Brindor, fok ker K. v. Rijswijk te Genderen, 3c Daan v. Frits van D. W. v. Mersber- n te Bab.-Broek, 3d Bas v. Fik van A. Treffers te Drongelen, 3e Teun v. Brindor van D. W. v. Mersbergen te Bab.-Broek. De 7 la geplaatste geiten van l1/- jaar erj ouder kampten nog om den kampioenstitel. Deze strijd vormde wel het hoogtepunt van den dag. 't W-as een lust deze 7 dieren bij elkaar te zien en de beslissing was voor de jury niet gemakkelijk. Tot kamj>ioene werd verklaard Wilhelmina van K^ J. Wal raven te Gendderen en tot reserve kampioene Teuntje van M. B. Tref fers te Meeuwen. De drie met la be kroonde lammeren werden teruggeroe pen voor de toewijzing van een bronzen medaille. Deze viel ten deel aan Teuntje van G. v. Wijlen te Genderen. De medailles werden verder toegewe zen: De zilveren aan Wilhelmina vlan Walraven werd in verband met haar kampioenschap veranderd in een ver gulde. De res.-kamp. Teuntje van Tref fers kreeg eveneens een Vergulde me daille als la in klasse stamboekgeiten. De zilveren medailles vielen ten deel aan Betsie van A. W. Akkerman te Meeuwen en zooals reeds gemeld aan Susanna van T. H. Kramer te Meeuwen. Ten slotte werd nog een medaille toe gekend aan Nellie van K. v. Rijtewijk in verband met haar prachtige fok- prestatie (zie klasse IVa). de-14e Noord-Brabantsche Schapenfok dag gehouden; groote belangstelling zoowel van de zijde der fokkers, die gezamenlijk ruim 500 dieren inzonden, hetgeen 100 meer is dan het vorigo jaar groote belangstelling ook van de zijde der buitenmenschen en der han delaren. De kwaliteit van de aangevoerde dieren geeft alle reden tot tevreden-' vredenheid en er werden buitengewoon goedje prijzen gemaakt van de ten ver koop aangebodene wolproducenten. De voornaamste bekroningen van den 14en Brabantschen Schapenfokdag zijn Kampioen der rammen: No. Y 610, fokker W. Hoogveld, Eldeneigenaar W. A. Maas, Aalst. Reserve kampioenNo Y 755, fok ker K. Reyne, Schagen, eigenaar D. H. Sweep te Oudemolen. Kampioene der ooienNo Y 260, fok- ker-eig. G. d. Gaay, Nederhemert., le Reserve kampioene No 4687, eig. H. Brouwers, Bruchem, 2e Reserve kampioene No Y 965, eig. C. v. Opijnen, Bruchem. Klasse 1: 2-jarige en oudere ram men gbede rubriek zonder uitgespro- kenkopnummerla de kampioen; lb No Y 615, eig. E. v. d. Beek, Genderen. Klasse IIaéén-jarige rammen, geb. voor 15 Maart 1942; goede klasse: la de reserve kampioen; lb No V 680, eig. H, Brouwers, Bruchem. Klasse lib: 1-jarige rammen, geb. na 15 Maart 1942: matige rubriek met 3 vrij goede dieren: 1 No Y 719, eig. M. Vermunt, Etten. Klasse 111: ramlammeren (5, 4 of 3-tallen), goede rubriek, in de boven ste groepen weinig uniform: 1 No 5106, 5107 en 5108 M: eig. E. v. d. Beek, Genderen. Tweetallen: matige klasse, te weinig uniformiteit: No 5985 en 5986 M. eig. M. Hermus-Wijnen, Hoeven. Enkelingen: gewoon met goed xop- nummer: 1 eig. G. v. d. Werken; Aalst. Klasse IV: ooien, geb. voor 1942, goede klasse met beste prijlswinsters la Y 967, fok-eig. G. Dingemans, Bru chemlb Y 449, fok.-eig. N. van Rheen, Bruchem. Kla'sse Vooien, drietallen goede ru briek: lia No Y 970, 965 en 564, eig. C. v. Opijnen, Bruchem; lb No Y 569, 570, 666 eig. H. Brouwers. Bruchem. 4-tallengeen premie toegekend. Klasse VI: ooien, tweetallen 1-jarig: matige klasse met goed kopnummer: 1 No 4483, eig. A. v. d. Kolk, Eethen. DrietallenNp. 4684, 4687 en 4688 eig. N. v. d. Linden, Aalst; lb No 6819, 6821 en 6832, eig. Gebr. de Bont, Raamsdonk. Klasse VII: groepen van 3 ooien: 1 No. 4789, 4772 en 4768, eig. W. A. Maas, Aalst. Groepen van 2 ooien: 1 No. 4691 en 4698, eig. A. v. Hemert, Bruchem. Klasse VIII: ooilammeren van den- zelfden vader: enkelingen, matige ru briek": No 5357, eig. J. Dingemans, Bruchem. 'Tweetallen: vrij goede klasse: 1 No 5366 en 5367, eig. T. Baron, Brucherti. Drietallengoede rubriek met 3 zeer goede uniforme groepen: la No 5102, 5103 en 5120, eig. E. v. d. Beek, Genderen: lb No. 5676, 5677 en 5921, eig. Gebr. de Bont en J. de Bruijn, Raamsdonk; le No 5110, 5112 en 5109, eig. E. v. d. Beek, Genderen. Viertallen: uniforme groepen met zeer goed viertal, voorop: l'No. 5309, 5310, 5312 en 5315, eig. A. de Geus. Gameren. DRIE KOUSENBONNEN GELDIG VERKLAARD. Van de textielkaarten voor mannen en jongens van 15 jaar en ouder, ge merkt V 115, zijn thans de kousenbon nen J, K en L, ongeacht den zich daarop bevindenden anders luidenden datumopdruk, voor den aankoop van elk één*paar sokken geldig verklaard. Met de bonnen J en K» dient tegelijker tijd het gewone aantal vastgestelde pun ten te worden afgegeven, terwijl op bon L tegen anderhalf maal de gewone puntenwaardeering de "kousen worden betrokken. PAARSE RANTSOENBONNEN VOOR AARDAPPELEN ONGELDIG. Zooals reeds bekend gemaakt, zijn na 28 Augustus a.s. de gekleur de rantsoenbonnen voor aardappelen niet meer geldig. v Na dien datum ?5jin uitsluitend de nieuwe groenden bruin gekleurde bon nen met het opschrift „61 1 R Aard appelen" geldig. Deze bonnen geven recht op het koopen van één kilogram aardappelen. EXTRA RANTSOENEN VOOR AAN STAANDE, JONGE EN ZELF- VOEDENDE MOEDERS. In denvervolge komen aanstaande moeders in plaats van gedurende 20 weken, gedurende 26 weken voor den vermoedelijken datum der bevalling in aanmerking voor extra rantsoenen. Bovendien ontvangen zij nog extra rantsoenen gedurende 6 weken na de bevalling. Ter verkrijging van deze rantsoenen moeten zij, evenals tot dus verre, een attest van den behandelen- den arts of vroedvrouw overleggen. Moeders, die hun kind zelf voeden, komen voorts gedurende ten hoogste 33 weken, beginnende 6 weken na de bevalfing en eindigende 39 weken na de bevalling, in aanmerking voor extra rantsoenen. Zij moeten deze rantsoenen iedere acht weken opnieuw aanvragen onder overlegging van «een attest van den behandelenden arts of vroedvVouw, waaruit blijkt, dat zij hun kind nog zelf voeden. VERWARMING VAÏ*RUIMTEN VOOR BIJZONDERE DOELEINDEN. Van 20 Augustus 1943 tot en met 30 April 1944 geven de bonnen „Brand stoffen een eenheid Periode 1, 2, 3 en 4,' elk recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uitzondering van fabrieksturf. Bedoelde bonnen, waarvan de on dergrond in bruine kleur is uitgevoerd en die voorzien zijn van een wittetn balk, loopende van links onder naar rechts boven, komen voor op de pe- riodebonstellen, die door de distribu tiediensten voor het stookseizoen 1943- 1944 zijn of alsnog zullen worden uit gereikt aan kleinverbruikers mn de groepen B, C en D, alsmede aan par ticuliere verbruikers, in verband met verwarming van ruimten *voor bijzonde re doeleinden. GECONFECTIONNEERDE HUIS HOUDELIJKE GOEDEREN. Op speciale H-G-punten zijjn ver krijgbaar alle ge confection nee i'de huis houdelijke goederen, inclusief alle soor ten garens, lakens en sloopen, alsmede dekens (met uitzondering van donzen, gestikte of gewatteerde dekens, wélke op ieverings\ergunn'ng erkrijgbaar zijn) In tegenstelling met het in het begin dezer maand gepubliceerde, wordt van bevoegde Zijde medegedeeld, dat op de ze spegiale H.G-punten pok de - stof fen voor de vervaardiging dezer artike len verkrijgbaar zijn, terwiijl garens'kun- nen worden betrokken zoowel op spe ciale H.G.-punten als op punten der textiel- en toeslagkaartten, alsmede op speciale T-punten. STOPZETTING TOEWIJZINGEN GE 'MENGD ZAAD. voor zang- en pafkietac'ntige vogels. De huidige voederpositie maakt het noodzakelijk de toewijzingen voor ge mengd zangzaad voor zang- en parkiet achtige vogels per 1 September stop te zetten. Voor ingeschreven papegaai en en tortelduiven is voorloopig nog een kleine hoeveelheid voeder beschik baar, hetwelk op- de gebruikelijke wij ze aan winkeliers-detaillisten zal worden toegewezen. Op de stopzetting kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan correspondentie hierover zal dan ook door het Bedrijfschap voor Veevloeder niet wo rde n be a n t woo r d Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche marine. .De muts past uit stekend". De Gruppenführer overtuigt zich bij ieder afzonderlijk ol de uniform onberispelijk zit. Als ze voor het eerst in .blauw" zijn kunnen de jongens nauwelijks het oogenblik afwachten, waarop zij met hun nieuwe uniform in de stad kunnen gaan wandelen PK Andres R.P m Bijl het organiseeren der steunverlee- ning aan die bedrijven uit detailhandel en ambacht welke op grond der Ver ordening 30-1943 stilgelegd zullen moe ten worden, zullen de over het geheele land verspreide Regionale Finantieele Commissies een belangrijke rol spelen. Tot leden der Regionale Finantiëeie Commissie Waalwijk werden benoemd de heeren A. D. C. Snels te Dongen, Voorzitter; J. C. v. Mierlo, Waalwijk; Secretaris; J. C. Frederiks, Kaatsheu vel en J. C. A. M. Mertens te 's-Her- togenbosch. Het secretariaat der commissie is ge vestigd Baardwijkschestraat 4, Waal wijk. Onder de Regionale Finantiëeie com missie Waalwijk ressorteeren de navol gende gemeenten Almkerk, Andel c.a., Dongeny Dru- nen, Dussen c.a., Eethen. Geertruiden- berg, Giessen, 's-Gravenmcer, "Heusden Hooge- en Lage Zwaluwe, Loonopzand, Made c.a., Raamsdonk, Rijswijk Sprang- Chpelle, Veen, Waalwijk, Waspik .de Werken, Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Den ondernemers in deze gemeenten die door den stilleggingsmaatregel ge troffen worden, wordt in hun eigen be lang aangeraden zich onverwijld met het secretariaat dezer commissie of mjet een harer leden in verbinding te stel len. ZH. Exc. de Bisschop van 's-Hertogenbosch heeft den kapelaan Chr. Vinken alhier benoemd tot kape laan te Deurne. Velen zullen dit bericht met teleurstelling vernemen, want door zijn vriendelijken en aangenamen^ om gang heeft Kapelaan Vinken hier ver scheidene vrienden verworven. Dezer dagen lag de Koopvaart 44 aan het steiger alhier. De 16-jarige zoon van den schipper had het onge luk, terwijl hij over eenige vaten liep, overboord te vallen en aangezien hij niet kon zwemmen, «verkeerde hij spoe dig in levensgevaar. Zijn vader, hoe wel ook niet kunnende zwemmen, sprong zijn zoon na, met gevolg dat ook deze in levensgevaar verkeerde. Op het hulp geroep der vrouw snelde de 15-jarige Dirk van Kuijk te hulp, sprong par does in de Maas en wist derf zoon, die reeds in zinkenden toestand verkeer de te grijpen en aan wal te brengen. Inmiddels was ook de vader van Dirk, de veerman Bart v. Kuijk ter plaatse gekomen, begaf zich eveneens te wa ter en deze wist den schipper, dit zich aan een ïheerpaal had vastgegre pen, eveneens aan wal te brengen, zoo dat dit ongeval, dank zij de kranige redders bijzonder goed afliep. Den 15-jarigen Dirk komt hier een compliment toe voor zijn kordaat en flink optreden, hij toont zich een waar dig opvolger van zijn vader, die reeds tal van personen uit het water wist te halen en daarvoor ook reeds vroe ger een onderscheiding mocht ontvan gen. Voor het pers. damkampioen schap dammen van Noordbrabant speel den Zondag j.l. de Heusdensehe deel nemers beiden remise. Nieuwkoop te gen v. Engelen, de Graag, tegen v. d.Kraan. Onverwacht verloor Verha gen van "Lodewijks, waardoor'de stand spaanend blijft. Koch schakelde door een overwinning Verlouw uit. De stand na de 9e ronde is Thans gesp. gew. rem. verl. p. M. Koch 9 6 3 0 15 WW. v. d. Kraan 9 .5 3 1 13 A. de Graag r '9 4 4 1 12 0. Verhagen 0 4 4 1 12 M. Verlouw 9 3 4 2 10 J. de Groot 9 4 14 9 J. Craane 9 2 4 3 8 A. Lodewijks 9 1 5 3 7 J. Maas 9 2 3 4 7 A. J. v. Engelen 9 14 4 6 A. Nieuwkoop 9 0 5 4 5 H. v. Wordragen 9 1. 2 6 4 Er moeten nu nog twee ronden ge speeld worden. Koch ontmoet nog Craa ne en de Groot; v. d. Kraan tegen Ver louw en Craanede Graag tegen Lo dewijks en v. WordragenVerhagen tegen Nieuwkoop en v. Wordragen. Er is dus nog volop spanning. Zondag a.s. speelt Nieuwkoop tegen Maas en de Graag tegen Lodewijks te "Eindhoven. Op het consultatiebureau voor zuigelingen alhier, werden op 17 Aug. 23 zuigelinge, ter onderzoek aange boden en wel 12 uit Heusden, 2 uit Herpt, 1 uit Oudheusden, 2 uit He- dikhuizen, 3 uit Genderen, 1 uit Aal burg en 2 uit Wijk. De j.l. Zondag in de Herv. Kerk alhier gehouden collecte voor bet Bouwfonds te Tilburg, heeft opgebracht het mooie bedrag van f 174,66. De bonkaartenuitreiking voor niet-zelfverzorgers zal plaats vinden op Zaterdag 28 Augustus Wijk C. no., 71— einde van 911 u. in Concordia. 31 Aug. Wijk A de nqs. 1160 van 912 en 13.30 u. in Tavenu. 1 Sept. Wijk A 160-einde <xan 9 12 en 13.30 u. in Tavenu. 2 Sep-t. Wijk B, D -en E van 9—12 en 13.30 u, in café van Dijk. 3 Sept Wijk C de nos. 1-70 van 911 u. in Café v. Dijk en Wijk F en G van 23.30 u. in 't Vereenigings- gebouw te Uitwijk. Toeslagkaarten op 6 Sept. vm. té Almkerk en nam. te Nleuwendijk. In deze gemeente doet zich thans weder een gevat van mond- en klauwzeer onder 'tvee voor. Onze dorpsgenoot A. de Graaff heeft met goed gevolg examen afge legd voor hoofdacte L.O. Hij genoot zijn opleiding bij de H.B.S. te Rot terdam. De heer L. alhier kwam dezer dagen tot de onaangename ontdekking dar zijn varken dood in het hok "lag. Ook de landbouwer Z. kwam Donder dag tot dezelfde ontdekking. Voor ge noemden een belangrijke schadfepost.' Behalve de geregelde levering van vee voor de regeering is de vrij handel in deze ook zeer levendig te noemen met steeds óploopende prij zen. Voor kalfkoeien en melkvee wordt thans betaald tot f 1650; magere koei en tot f950; jongvee tot f 725 en gras- en nuchtere kalveren tot f 275 en f175. Schapen en lammeren tote f 250 en f90. Maandagmiddag is alhier nabij de Hoogebrug uit" de vaart opgehaald liet lijk van een ongeveer 30-jarig mans persoon. Nadat de identiteit was vast gesteld uit bij zich dragende papie- rën, is hij overgebracht naar de aigè- meene begraafplaats en Woensdag op de R.K., begraafplaats te -Oosterhout ter aarde besteld. A.s. Dinsdagmiddag om 3 uur hoopt voor de Geref. Gem. alhier op te treden Ds. Lamain uit Rijssen. Dinsdag 31 Aug. a.s. hoopt al hier voor de Geref. Gem. op te tneden Ds. W. C. Lamain van Rijssen. Aan vang des avonds 8 uur (Off. tijd). Op de gehouden keuring van de geitenfokvereeniging alhier, werden aangevoerd 31 stuks geiten. Als le .groep: Plaatselijk register, 2 stuks. Vrjj goed. P. v. Hees le pr., A. .v. Horssen, 2e prijs. v v Ongereg. oudere geiten. 8 stuks., Vrij goed matig: J. v. Loopik le pr.J. M. Nooijfcn 2e prijs; A. v. d. Bogert 3e prijs; G. Krijgh 4e pr.J. v. Lopik 5e pr. Eenjarige melkgeiten. 9 stuks. Matig. N. Schreuder le pr.M. Nooijlen 2e pr. G. *v. d. Bogert 3e pr. Gereg. lammeren, 7 stuks. Een goed, test matig. A. v. d. Bogert le pr. K. Bouman 2e pr.G. Oomen 3e pr.; G. v. d. Bogert 4£ pr.P. ^v. Hees 5e prijs-, Ongeregistreerde lammeien, 5 stuks. Matig. A. Groeneveld le pr.G. Dek kers 2e pr.J. v. Lopik 3e pr.; Als keurmeesters fungeerden Adr. v. Loon uit Bruchem en A. "Blikman uit Arnhem. De heer-en beklaagden het dat men hier goede geiten had vér- kocht— De landbouwers in deze ge meente hebben de 'laatste dagen zeer druk gewerkt aan het binnenhalen van den oogst. Mede in verband met li-et gunstige weer is het overgroot-e deel van den oogst binnen en slechts hier en daar ziet me» nog koren te velde staan. Een groot aantal personen maakt gebruik van de gelegenheidom aren te lezen en verschillenden weten hier mede een aardige wintervoorraad bij elkaar te krijgen. Op Donderdag 2 Sept. a.s. des nam. 7 uur zal in de Ned. Herv. kerk alhier een concert van gewijde muziek plaats hebben, waaraan o.m. medewerking wordt verleend door het koor van Toonkunst uit Go ri rich-em In deze gemeente doet zich een geval voor van de besmettelijke ziekte diphterie. De Zaterdag j.1. gesj e-eld-e voet balwedstrijd tusschen Kov. .Boys en Hoornaar I eindigde met een overwin ning voor Hoornaar van 140. Op Donderdag 2 Sept. a.s. zal er.in de Geref. Kerk te Sleeuwijk een orgel-concert worden g-ehoudeii van 7,30—8.30 uur, met aan het orgel jan Bonefaas. Dit concert wordt ge geven ter nagedachtenis aan den orgel meester Jan 'Zwart en bevat o.a. be werkingen van geestelijke liederen en zang der aanwezigen. Programma's zijn s avonds aan de kerk verkrijgbaar. Toe gang is vrij. Aan den uitgang zal een collecte worden gehouden tot dekking der kosten. GEVONDEN: een gulden. Een rood kinderbeursje met inhoud. Een grijs-blauwe ceintuur. Een moersleutel. Een kinderborstiokje. Een damesportem-onna'e met inhoud. Een overjas. Een kinderschoen. Een blauwe ceintuur. Een strooien hoed. Terug te bekomen in- de Maréchaus- sée-kazerne te Heusden. GEVONDEN: een rood lederen beursje* met inhoud aan het Strandje te Andel. Een damesportemonnaie met klein geldsbedrag en foto en een portem-onnaie met ongeveer f lü in houd. .Inlichtingen Raadhuis, Andel. VERLOREN: een vulpen en vulpot lood in één étui. Vulpotlood met geel kwastje. Vulpen met groen dopje. Ge merkt Everharp Sharp. Op den weg van Veen naar Anüef.*" Inlichtingen Raadhuis, Andel. GEVONQJïNeen glacé handschoen. Terug te bekomen bij Johs. v. Hoven, Babiloniënbroek G 14. VERLOREN: gaande van Heesbeen naar Doeveren, een bril. Terug te bezorgen bij C. Verdonk, C "2 te Heesbeen. VERLOREN: 1 damesvulpen en-pot lood in étui. Tegen belooning terug te bezorgen Hooge Maasdijk 49 te Veen, VERLOREN: een zilveren broche, gaande van Aalburg naar Genderen. Tegen belooning terug te bezorgen bij W. A. Schouten, Gem.-Ontvanger, Aalburg. VERLOREN: Vulpenhouder met merkteek-en op den dop: D.K.G.M.eri 3" cirkels. Tegen belooning terug te bezorgen bij N. Schilders te Drongelen. VERLOREN: een kinderjurkje aan den Sleeuwijkschendijk. G. Versluis, Sleeuvvijksehendijk 40. VERLOREN: te De Werken, een da mes-polshorloge met zilveren bandje. Inl. bij C. B. v. Driel te Werkendam, HANDEL IN AMATEURTABAK VER BODEN. Met nadruk wordt er van bevoegde zijde de aandacht op gevestigd, dat het verboden is, tabak die door ama teurs is geteeld, te verhandelen, on verschillig in welken vorm of toestand de tabak zich bevindt. Zoowel geheel of gedeeltelijk volgroeide planten en al -dan niet gefermenteerde of gebundel de tabaksbladeren, als tabak in gekor ven toestand vallen - onder deze ver bodsbepaling, elke transactie van koop of verkoop, van amateurstabak, onver schillig of de2je eenmaal of'bij herha ling plaats vindt, is op grond van de tabaks- en tabaksproductenbeschik- king 1940 no. 1 onderworpen aan de strafbepaling van het econmisch' sanctie- besluit 1941. Bij' overtreding zullen zoo wel de kooper als de verkooper op grond van deze bepalingen worden ver volgd. MOEDER EN TWEE KINDEREN DOOD AANGETROFFEN. Omdat er uit een perceel aan de Drebbelstraat te Alkmaar, bewoond door de familie Y., een ondragelijke geur kwam, waarschuwden buren de politie. Deze stelde Zaterdag een onderzoek! in en deed volgens de Tel. de ontstel lende ontdekking, dat de lijken van de vrouw en haar 8-jarig' zoontje, dat Zij1 in de armen hield, in bed lagen en liet Ljitje van een ander 11-jarig zoon tje in een ander bed. De lijken xer- keerden in een érnstige// staat \"\ft «ontbinding. De doodsoorzaak kon nog niet worden vastgesteld. De heer Van Ledden Hulsebosch verrichte de sec tie op de lijken. Vermo^lelijk heeft het ontzettende gebeuren zijfri oorzaak in huiselijke omstandigheden. De man was dagen in Amsterdam in verkeerd gezel schap. Hij is Zondag, toen hij Zijn woning wilde betreden, gearresteerd. De vrouw en de kinderen werden al een week gemist, maar aangezien de vrouw gezegd had, naar familie in Op perdoes te zullen gaan, had dit geen argwaan gewekt. DRINGENDE WAARSCHUWING TEGEN KETTINGBRIEVEN. Het hoofdbestuur van het Nederl. Roode Kru:s waarschuwt nogmaals uit drukkelijk en dringend tegen elke deel neming aan de actie om door' middel van kettingbrieven broodbonnen in te zamelen voor Nederlandsche krijgsge vangenen, Nederlandsche arbeiders in Duitsehland, enz. Het sta t vast, dat deze act'e, bui ten 'voorkennis van het Nederlandsche Roode Kruis ingezet, géwetenloozen ele menten gelegenheid biedt op groote schaal bonnen te verduisteren. Een ie der weigere dus met beslistheid op eenigerlei wijze daaraan mede te wer ken. REIZEN NAAR VERBODEN PROVINCIES. Aanvragen om ontheffing van het verbod tot betreden van de vijf Noor- delijkè en Oostelijke provinciën dienen uitsluitend te worden gericht tot den politie officier van den Beauftragte van de provincie, waarin de aanvrager woont en niet tot dien van de provllu> waarheen men verzoekt te reizen.' Bij deze aanvrage moet men opgeven naam en voornamen, vplledig adres, geboortedatum en nummer persoons bewijs benevens den duur van het.voor genomen verblijf.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 2