rood-bonte Pink Machinist-Stoker I Gummilaarsjes «a Naaimachinehuis 1,Wapen van Amsterdam" - Heusden Bindertwinetoewijzingen NOBLITO echte lederen Horlogebanden N.v.H.'tjes H.H. Veehouders! E. BRINCKMAN De VELO Waschmachine REPAREERT Mededeelingen Plaatselijke Distributiediensten Gevonden en verloren voorwerpen Groene Kruisje Heusden ruim tweejarige Vaars Huishoudster gevraagd een Huishoudster nette Dienstbode flinke Dienstbode Keuken- of Werkmeisje. flink tweede Meisje Kennismaking Te koop: Ca. 1000 Zwarte Bessenstruiken, VOOR DEN HANDEL: H. H. WOLBERS, een Giter-Guitaar Wij betalen de hoogste waarden. UW EIGEN TABAK Flinke Bijverdienste. Wolbers Zaadhandel Belastingzaken P. Kuipers' Zaadhandel Fa. KOOY FIT MAANDAG 22 NOVEMBER Aanvang half 8 N.V.'Lankhorst Touwfabrieken - Sneek DOUWE EGBERTS C. VAN WIJK, Hoogstraat 16, GORINCHEM1 Ververij en Chemisch Reiniging „PERFECTA" een Bieten- drie Stamboek snijmachine. zeugjes Predikbeurten Bekendmaking Voetbalsport Binnenland Stomme Luuk Qed, Pédicure- Voetverzorger pootaardappelen DE VERLOREN ZOON actieve agenten INRICHTEN, BIJHOUDEN en CONTKOLEEREN VAN BOEKHOUDINGEN H. KANT Yan JtvH.'tjes geen bewijsnummers GEMEENTE HEUSDEN. GEMEENTE SPRANG-CAPELLE. SUB-KRINGKANTOOR AVIJK. GEMEENTEN WERKENDAM, DE WEÜiEN EN SLEEUWIJK. CAPELLE. WERKENDAM. Simon Dingeman Lankhuijzen, Simon Dingeman Lankhuijzen, GRAFMONUMENTEN Fa. N. GLAUDEMANS Zn. VERMIST: een VERMIST: Dat gaat er graag in TER-APELKANAAL. Een schitterende Bloemenpracht! G. BEEN, Meerlaanl90, Hillegom „Het Wapen van Amsterdam" Zomdag 21 November 1943 Te koop gevraagd: Gebruikte G. H. WHLEMTNK Handelsonderneming „De Vooruitgang" BATHMEN. AGENTEN U kunt het zelf doen f 1.25. Telef, 8 Ter-Apelkanaal. Voor: Volkstuinders Tuinders Agenten Depóthouders Is HET ZAAIZAADADRES 's-BOSCH Telef. 4869 van de klei, o.a. LUTJEBROEK L 42 „WILLEM GOOSSENS VOLKSTOON EEL" TE KOOP GEVRAAGD: SPREKENDE CIJFERS Paarden- en Veeverzekering, Catharijnesingel 75 UTRECHT Tel. 12138 ruim zes millioengulden aan schaden uitbetaald- Waar nog niet vertegenwoordigd, worden deskundige Agenten gevraagd. Amateur Tabakstelers! SPECIALE SAUZEN. J. VERKERK lm REEUWIJK theesurrogaat ..jy I I ZOOLANG DE VOORRAAD STREKT NOGj HAAST U til IN UURWERKEN, OOUD EN ZILVER „PERFECTA", Markt 28, DEN BOSCH. Behandeling van Belasting Aangelegenheden Administratiekantoor Putterstraat O 63 HEUSDEN ^Lid Ned. Coll. voor Belasting Consulenten LET O PU Grootestr. 140 - Telef. 200 - WAALWIJK 21 November (Wett. tijd). HEUSDEN, 10 u. Ds. Vogel. Geref. Kerk, 10 en 3 u. Candt Mole naar. AALBURG, 9.30 u. de heer Hege man uit Eindhoven. Ger. Gem. 9.30 en 6 u. leesdienst. ALMKERK, 10 u. Ds. v. d. Akker en 2.30 u. Candt. Kwast van Zwijndrecht Geref. Kerk, 10 en 2.30 u. Ds. Hakman. ANDEL, 9.30 u. Ds. Trouwborst en 2 li V H Alftfr AMMERZÖDÉN, geen dienst. BRUCHEM, 9.30 u. Ds. Brasser. B.-BROEK, 9.30 en 2 u. Ds. Eijzenga. vm. Bed.' H.A. DOEVEREN, 10 u. Ds. de Tombe. DUSSEN, v.m. Ds. v. d. Broek. DRONGELEN, 9.30 u. Ds. Boezer. EETHEN, geen dienst wegens kerk restauratie. GENDEREN, 9.30 en 2.30 u. Candt. de Bruin, Hulppr. te Hoogeveen. Geref. Kerk, -9.30 en 2.30 u. Ds. Veltman uit 's-Bosch. Bed. H A. GIESSEN, 9.30 u. Ds. Schoonenboom. 's-GR.-CAPELLE, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. Wingerden. 's-GRAVENMOER, 10 en 2.30 u. Ds. v. d. Roest. Ger. Kerk, 10 en 7 u. Ds. Koene koop. .(Afscheidsrede). Chr. Ger. Kerk 10 en 3 u. Ds. Tolsma. HEESBEEN, 2 u. Ds. Trouwborst. HEDIKHUIZEN, 10 u. Ds. v. d. Berg. KERKWIJK, 2 u. Ds. Brasser. LOONSCHENDIJK, 10 en 2.30 u. Ds Vroeg in de Weij. MEEUWEN, 9.30 en 6 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Ger. Gem. 9.30 en 2.30 u. leesdienst. NEDERHEMERT (N.Z.), 10 en 2.30 u. Ds. Vermaas. Nam. Doopsbed. NIEUWENDIJK-KILLE (Geb. Tavenu) 10 u. Candt. Kwast, Zwijndrecht Geref. Kerk, 10 en 2.30 u. Ds. r Lindeboom van Aduard. POEDEROIJEN, 9.30 en 6.30 u. Ds. v. d. Haar. Chr. Ger. Kerk, 9.30 en 6,30 u. leesdienst. Ger. Gem. 9.30 en 6.30 u. leesdienst. RIJSWIJK, 2 u. Ds. Schoonenboom. SLEEUWIJK, 10 en 2.30 uur Ds. G. de Leeuw. Ger. Kerk, 9.30 en 2.30 u. Ds. Mas- s^link. SPRANG, 9.30 en 2.30 u. Ds. Sirag. Ger. Kerk, 9.30 en 3 u. Ds.*v. Lum mel. UITWIJK, 10 en 3 u. Ds. Snijders. VEEN, 9.30 en 2.30 Dr. Tjalma. Ger. Gem. 9.30, 2.30 en 6.30 u. Ds. J. C. Bel uit Dirksland. Vrijdag 26 Nov. 6.30 u. Ds. Lich tenberg, Vlaardingen. VLIJMEN, geen dienst. WASPIK, 9.30 en 2.30 u. Ds. v. d. Smit WELL, 10 u. Ds. de Groot. .WIJK, 9.30 u. Ds. Harkema en 2.30 u. dhr. Hegeman uit Eindhoven. WOUDRICHEM, 10 en 2.30 u. Ds. Ch. de Bruin. WAARDHUIZEN, 10 en 2.30 u. Ds. Selles. WERKENDAM, 10 en 3 u. Ds. E. v. Wieringen. Dankstond Gewas. Extra coll. Diac. Ger. Kerk, 10 en 3 u. Ds. Jonker. Chr. Geref. Kerk, 10 en 3 uur, Ds. Overduin. Ger. Gem. 10 en 3 u. leesdienst. Herv. Evangel. (Nutsgeb.) 10 en 6 u, dhr. Vroom van Amstelveen. BIESBOSCH, geen dienst. De Burgemeester van Heusden noo- digt de collectanten, van Winterhulp Nederland vriendelijk uit om Zaterdag, 20 November a.s. tusschen 8.30 en, 10.30 uur tén Stadhuize te willen komen ten einde de bescheiden voor de lijsten- collecte in ontvangst te nemen. Ik maak de inwoners van "Heusden, Qudheusderi, Herpt en Hedikhuizen er op attent, dat de collecte gtehouden wordt tot en met 24 November a.s. Ieder taste flink, in de beurs en offere naar vermogen,. De Burgemeester voornoemd, A. THOMAES. Heusden, 19 Nov. 1943. TOESLAG BRANDSTOFFEN VOOR GROOTE GEZINNEN. In het tijdvak van. 15 tot en met 30 November 1943 bestaat weder gelegen heid tot het aanvragen van vaste brand stoffen voor groote gezinnen. Aanvragen, kunnen worden ingediend door: 1hoofden van. groote gezinnen, die nog geen. rantsoenbonnen hebbben ont vangen bij de uitreiking van Brandstof- fenkaarten, T 116; 2. hoofden van groote gezinnen, die reeds 3 bonnen hebben ontvangen, doch wier gezin thans is uitgebreid tot 10 of meer personen en derhalve recht hebben op nogmaals 3 bonnen. Gelegenheid tot aanmelding bestaat op Dinsdag 16 en 23 November 1943 van 1.302.30 uur in het Patronaats gebouw, Putterstraat. De distributiestamkaarten van. alle ge zinsleden dienen daarbij' te worden over gelegd. Op Donderdag 25 Nov. a.s* zal er nogmaals een zitting worden gehouden des namiddags tusschen 1 en 2 uur in het gebouw voor Chr. Belangen, aan het Bruggetje, waarop gelegenheid zal fvorden gegeven tot aanmelding voor het verkrijgen van. extra brandstoffen voor groote gezinnen. Voor nadere bijzonder heden zie men de algemeene publica tie in ons vorig nummer. Uitreiking kaarsenbonnen voorstal en voertuigenverlichting. In de week van 2227 November a.s. zal op de zittingsuren voor afgifte van formulieren gelegenheid worden ge geven tot het afhalen van aanvraagfor mulieren voor kaarsen.' - De indiening dezer formulieren welke volledig en met inkt ingevuld moeten zijn, zal als volgt plaats hebben, voor: WIJK en AALBURG op Dinsdag 30 Nov. a.s. van 1.304 uur. EETHEN, op Maandag 29 November a.s. van 1.303.30 uur. VEEN op Vrijdag 3 Dec. a.s. van 912 uur. De aandacht wordt er op gevestigd dat na 3 December 1943 geen aanvra gen meer in behandeling worden geno men. Na-uitreiking bonkaarten. De na-uitreiking van bonkaarten voor levensmiddelen 13e periode zal als volgt plaats hebben: Zelfverzorgers. WIJK EN AALBURG, Maandag 22 November a.s. wijk B vata 911 uur, wijk C van 11— 12?*L.en wijk A van 1.303 uur. EETHEN, Vrijdag 26 November a.s. wijk A en E van 910.30 u., wijk F van 10.3012 u., en wijk B van 1.30-2.30 uur. Niet-zelf verzorgers. WIJK EN AALBURG, Maandag 22 November a.s. van 33.30 uur. EETHEN, Vrijdag 26 November a.s. van 2.303 uur. Uitreiking formulieren voor vullen arbeid. In de week van 2227 Nov. a.s. zal op de zittingsuren voor afgifte van formulieren weer gelegenheid worden gegeven tot het afhalen van aanvraag formulieren voor rantsoenen voor een- heidszeep en/of waschpoeder, voor mel kers en hen, die vuilen arbeid verrichten. De inlevering der formulieren zal nog nader worden bekend gemaakt. Uitreiking toeslagkaarten zwaren arbeid, enz. WERKENDAM op Maandag 22 Nov. stamkaartnos. 1-2000 van 9—12 u. en, nos. 2000einde van 24 uur. SLEEUWIJK (geb. Vegos), Dinsdag 23 Nov. alles van 912 uur. DE WERKEN in bestuurskamer Nuts- zaal op' Dinsdag 23 Nov. alles van 24 uur. Werkgevers met meer dan 3 man personeel moeten hun aanvragen collectief indienen. Schoenen. Formulieren hiervoor kun nen de stamkaarthouders van nos. 3001 tot einde afhalen op Dinsdag 23 Novem ber des voorm. te Werkendam en des nam. te Sleeuwijk en inleveren op Vrij dag 26 Nov. des voorm. te Werkendam en des nam. te Sleeuwijk. Brandstoffen. Op Dinsdagen 23 en 30 November kunnen aanvragen voor extra brandstoffen voor groote gezinnen worden ingediend. Aanvraagformulieren zijn dagelijksch op het Distributiekan toor verkrijgbaar. Voor nadere bijzon derheden zie men de betreffende publi catie in ons no. van 12 November j.l. SLEEUWIJK. De zitting*, voor winke liers van Sleeuwijk wordt Maandag a.s. weer gehouden in kantoor de Bok van 911 uur. Indien men niet in staat is toewijzingen af te halen, kan men een persoon boven de 18 jaar schriftelijk hiertoe machtigen. Deze machtiging zal steeds geëischt worden. Natuurlijk mag men niet voor meerdere personen mee brengen. De zitting voor. rantsoenbonnen zal Dinsdag plaats vinden in gebouw Vegos van 911 uur. GEVONDEN: een parapluie. Te rug te bekomen bij Nic. v. d Koppel, Hoekje, Almkerk. VERLORENeen portemonnaie met geld en bonnen. G. Visser, Nieuwe- weg 6, Werkendam'. VERLOREN: een collier-kettingtje, (zilver). J. Kramer, Hoogstraat 17, Werkendam. VERLOREN: bruin wollen kinder handschoentje, vanaf café v. d. Maa- den tot Wed. Schouten te Aalburg. Terug te bezorgen bij T. v. d. As sem, Lange Steeg C 61 g, Aalburg. VERLOREN: in het dorp Genderen, een lederen riem voor een fiets. Terug te bezorgen s.v.p. op het post kantoor te Genderen. VERLORENvanaf Almkerk naar Waardhuizen een portemonnaie met in houd. Tegen goede belooning terug te bezorgen bij A. Straver, Almkerk. VERMIST: een rood-bonte Pink, ge merkt CW 6664. Inlichtingen wor den ingewacht bij den eigenaar H. Lakerveld C 155, Aalburg. VERMISTte Giessen een plm. 21/.- jarige rood-bonte vaars, werptijd plm. 15 Dec. 1943. Ctormerk N 2942. - Inl. worden ingewacht bij G. Pruis- sën, Duil 111, Giessen. De v.v. „Wit Zwart F' speelde voor de le klasse Brab. Voetbalbond te Oos terhout tegen „T.S.C. 2" en won de zen wedstrijd met 61. De uitslag van de Zaterdag j.l. ge speelde wedstrijd door Koz. Boys voor de Zaterdagmiddag-competitie was Koz.- Boys IKoz. Boys II 81. VERPAKKINGSVOORSCHRIFTEN VOOR PAPIER EN CARTON. Slechts bepaalde artikelen rtiogen voort aan nog worden verpaktt. In de Staatscourant van 10 November 1943 is onder den naam Verpakkings voorschriften voor papier en carbon 43 No. 1 een beschikking verschenen van den Secretaris-Generaal van het Depar tement v. Handel, Nijverheid en Scheep vaart, waarbij het in den vervolge is verboden artike'en in neuw papier of carbon in te prakken of te verpakken bij levering aan verbruikers. Het verbod is van toepassing op ieder, die aan ver bruikers levert, dus niet alleen op win keliers, doch ook op marskramers, apo theken of b.v. op een wasscherij. Als verbruiker wordt beschouwd degene, die artikelen gebruikt oL verbruikt anders dan in of ten behoeve van zijn bedrijf of instelling. Hotels, ziekenhuizen e.d. die in het groot hun waren voor hun bedrijf of instelling krijgen toegezonden, vallen hier b.v. buiten. Uitzonderingen. Van het bovengenoemde verbod zijn bepaalde artikelen uitgezonderd, n.l. le vensmiddelen, voorzoover verpakking noodzakelijk is ter voorkoming vaiuver- lies of om hygiënische redenenbaby- goed, lichte manufacturen, zijden en kunstzijden dameskousen, nieuw linnen- nengoeddrogerijen, geneesmiddelen, vergiften, verven, chemicaliën, desinfec- teerende middelen, insectenverdelgings- middelen, orthopaedische hulpmiddelen en bandages, sanitaire artikelen e.d., voorzoover verpakking om hygiënische redenen noodzakelijk isvoortsgoede ren, die verzonden worden naar verbrui kers, wonende buiben de woonplaats van den leverancier'; Verpakking in gebruikt papier en carton is toegestaan met uitzondering van artikelen, die door den leverancier reeds in enkelvoudige (origineele) ver pakking betrokken zijn. Deze mogen .op geen enkele wijze nog eens worden ver pakt. Tot de levensmiddelen, waarvan ver pakking in nieuw papier en carton als noodzakelijk moet worden beschouwd, behooren, suiker, zout, meel en dergelij ke fijnkorrelige levensmiddelen, vetten, kaas, vleesch- en worstsoorten, visch, fijn gebak en los suikergoed, versche steen- en besvruchten. Voor het inpaic- ken van brood en broodjes, groenten eieren, aardappelen, zuidvruchten, no ten en dgl. mag nieuw papier en car ton echter niet worden gebruikt. Dubbele verpakking verboden. Ten aanzien van geneesmiddelen, dro gerijen, chemicaliën e.d. is vooral het voorschrift van belang, dat artikelen, die reeds door den fabrikant verpakt zijn, in flesschen, doozen, cartons, enz., op geen enkele wijze nog eens mogen worden verpakt. - In alle gevallen, waarin verpakking in papier en carton is toegestaan, dient 'deze verpakking zoo zuinig mogelijk te zijn. Het is zeker niet geoorloofd, zooals thans nog geschiedt, verschillen de reeds verpakte artikelen bij elkaar te verpakken om het vervoer te verge makkelijken. KRAAMGELD VOÖ$ ECHTGENOO- TEN VAN KRIJGSGEVANGENEN. De centrale persdienst van het NAF, deelt mede: Op voorstel van het Nederlandsche Arbeidsfront heeft de commissaris voor de belangen van de voormalige Neder landsche weermacht besloten, aan de echtgenooten van een in krijgsgevangen schap gevoerd militair, zoomede aan zijn inwonende dochters, stief- en pleeg dochters, een onverplichte uitkeering (kraamgeld) toe te kennen van f 55 overeenkomstig de desbetreffende be palingen der ziektewet. Belanghebbenden kunnen daartoe bij voorkomend geval een schriftelijk ver zoek tot den commissaris richten. Het adres van den commissaris voor de belangen van de voormalige Neder landsche weermacht is: Lange Voorhout 7, Den Haag. Tot ons leedwezen geven wij kennis van het over lijden van den oprichter en regent onzer Slichting den Heer in den ouderdom van bijna 86 jaar. Regenten der „Antonetta-Stichting" te Raamsdonk en Raamsdonksveer. Raamsdonksveer, 15 November 1943. Tot ons leedwezen geven wij kennis van het over lijden van den oprichter en commissaris onzer Instelling den Heer in den ouderdom van bijna 86 jaar. Commissarissen en Directie der N.v. S. D. Lankhuijzen Co's Bank te Raamsdonksveer. Raamsdonksveer, 15 November 1943. leveren wij ook in dezen tijd van het beste materiaal Den Bosch Tel. 4526 Mede namens onze Ouders, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank voor de buitengewone belangstelling vóór en bij ons Huwelijk on dervonden. N. van Rijswijk A. W. van Rijswijk- Schouten. P. Schouten A. W. Schouten- Vink. Andel, Nov. 1943. De eerstvolgende zittingen van het Consultatiebureau voor Zui gelingen- zullen plaats hebben op de volgende Dinsdagen: 30 NOV., 14 DEC. en 28 DEC. 1943. Het Bestuur. gemerkt C W 6664. Inlichtingen worden ingewacht bij den eigenaar H. Lakerveld Polsestraat C 155, Aalburg. uit een weide te Dussen bij het Capelsche Veer, een (drachtig), donkerrood met witte vlekken en grove horens. Oormerk C X 9506. Inlichtingen Wed. B. P. Timmermans, Nieuwevaart te 's Grevelduin-Capelle. in burgergezin, P.G. of G.G., bij man alleen', leeftijd 35 - 40 j- Brieven onder No. 93 aan het Bur. van dit Blad. GEVRAAGD, bij alleen wonend persoon, in de om geving van Heusden, op leeftijd. P. G. Brieven no. 94 aan het Bureau van dit Blad. Mevr. Ds. MONSTER te Amersfoort, v. Oldenbarne- veltlaan 19, vraagt, wegens ziekte der tegenwoordige, zoo spoedig mogelijk, een voor dag en nacht. Gaarne brieven aan bovenstaand adres met opgave van loon enz. GEVRAAGD voor dag en nacht, tegen 1 Dec. Werkster aanwezig. Hoog loon. Bakkerij VAN ES, Arkelstraat 72 Gorinchem. Prot. Tehuis voor Ouden van Dagen „Rustoord" te 's-Her- togenbosch, vraagt voor direct Br. of aanmeldingen bij Mevr. NAP, Koedijkstr. 83, 's-Bosch. Mevr. Burgem. BLOk te Almkerk, vraagt, wegens ziekte der tegenwoordige, (Dagmeisje) leeftijd bij voorkeur vanaf 16 j Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. biedt zich aan voor fabriek of binnenvaart. Brieven No. 96 aan het Bur. van dit Blad. Met de twee Dames, die op de advertentie No. 92 van Vrijdag j.l. geschreven hebben onder No. 1 en 2, zouden wij dolgraag nadere kennis willen maken. Brieven onder No. 92 aan het Bur. van dit Blad. Het bestuur van de IJsclub „DE HOOP" te Genderen, maakt bekend, dat zij, die thans lid wenschen te worden, zich vóór 1 DECEMBER 1943 op moeten geven, bij den Penningmeester J. VAN GORKUM te Genderen. Na dezen 8atum wordt de contributie met 1 gulden ver hoogd. Het Bestuur. Goliath en Roodknop Goliath Te bevragen bij J. SMITS, F 51, Meeuwen. Aardappelmanden, grauwe teen, inh. 30 K.g.: Aardappelschil mandjes BroodmandjesSla gersmandjes Bezorgmandjes Siermandjes en Bloempotten (gekleurd)Hondenmanden Waschmanden, wit keenhouf; Aardappelmand, model met 2 .ooren, inh. 25 K g. en 30 K.g. Postzegel voor antw. insluiten. 36 Hyacinten, rood, wit, blauw; 25 vr. dubb. Tulpen25 Dar- wintulpen25 dubb. Anemonen; 25 enkele Anemonen 25 Nar cissen; 25ChronodoxLucilles; 25 Erauthis Hymealis25 Scilla Siberica25 Crocussen en 25 Sneeuwklokjes. 280 stuks voor slechts f 6,00. Halve collectie f 3,50. 100 pCt. garantie Ver der alle boomsoorten en vaste planten op aanvraag. Postgiro 496293. HEUSDEN. Aanvang 7.30 uur. Een enkele voorstelling te geven door HET HAAGSCH TOONEEL van Tragedie van een verlorene in vier bedrijven naar de roman van FRANC BERKHOUT- Voor het tooneel bewerkt door TONNY STEVENS. Medewerkenden Cor Cremer, Maria Wenselaar,Tonny Stevens A. D. Verzijl, Frits Bakker en Jac. Prent. Prijzen f 1.- en f 1.25. Te koop aangeboden z. g. a. n., is'nog maar weinig bespeeld, met stukken, f 35. - Te bevragen bij Drukkerij HEIJSTEK, Kille, Nieuwendijk. Aanbiedingen onder No. 95 aan het Bur. v. d. Blad. Gebruik steeds het beroemde Bevruchtingsmiddel voor koeien en paardén, dat overal met groot succes gebruikt wordt. Voor inlichtingen en/of be stellingen zich te wenden tot Hoofdvertegenwoordiger voor geheel Nederland. Wederverkoopers belangrijke reductie. Langendijk 12 - Tel. 2509 GORINCHEM Reparatie-inrichting van alle merken Naai- en Industrie machines onder garantie. Inkoop v. gebruikte machines ook inruilen. Aanbevelend, R. Th. LE CAVELIER. Voor boeken van de N0BEL- REEKS en anderen romans enz., ook kinderboeken, Brieven met titel(s) en schrij ver^) aan De BOEKENMOLEN, Hinthamerstraat 82, 's-BOSCH. FLINKE BIJVERDIENSTE. 1 Een eerste klas firma in Land en Tuinbouwzaden, vraagt voor den verkoop hare^Zaden tegen f 1 i n ke provisie. Brieven aan H. NIEUWENHOVEN, v. Bylandtstraat 144, Den Haag met CHEBA POEDER be handeld, is na 24 uur geu rig en. smakelijk. Poeder met gebruiksaanwijzing voldoende voor 1 Kg. gedr. tabak Verkoopkantoor CHEBA Dierenschelaan 89 DEN HAAG. Depot: L. v. d. Sant - B. v. d. Schansstraat 158a, Andel. Voor den verkoop Winke liers gevraagd. Wenscht U dezèn winter een flinke Bijverdienste Vraagt dan onmiddellijk een Agent schap voor den verkoop van onze prima Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden. Wij vragen door geheel Neder land solide Agenten tegen zeer hooge provisie. Vraagt inlich tingen bij C. P. DE HOOG, Belastingconsulent N.I.v.B., Visschersd. 68 Gorkum Telefoon 2978 ENKHUIZEN Des Donderdags in Waalwijk Hotel oKorenbeurs" Grootestraat 198 - Telef. 285. Spreekuur 2-6 uur nam. Wij kunnen leveren: Donkerroode Eersteling gek. met A Gele Eersteling gek, met A Gele Eigenheimers gek. met A en B. Blauwe Eigenheimers gek. met A en B. Bevelander gek. met AA, A en B. Bintje gek. met A en B. Tegen vastgestelde regeerings- prijs. Teelt en Handel in Zaden, Pootaardappelen en Bloembollen. Telef. 1141 en 1079. -rsï» Presenteert het Hollandsche Succes-stuk RIKA HOPPER als „Vrouw Dekkers" WILLEM GOOSSENS als „De Zeeman" Verder: Greta Goossens. Theo van Duyn. Bram Boelé. Ada Dillewaard. Anton Muus. Jacq. Grevink e.a. HET SUCCES-STUK UIT HET ZEEMANS-LEVEN Spannend en Boeiend van begin tot eind HET WEERGALOOZE SUCCES VAN DIT SEIZOEN Prijzen f 1.25 en f 1.75 Overal uitverkochte zalen. Dus bespreekt vooral vanaf heden aan de zaal. WM Beslist eenigste voorstelling hier ter stede. HEB Oude en sterke Maatschappij zoekt op gunstige provisiebasis voor Ongevallen-, Ziekte-, en Ziekenhuis- en Operatiekosten verzekering. Brieven onder No. 97 bureau van dit blad. oude en antieke Kasten, Kisten, Porcelein en-Schilderstukken in eiken staat. H. LOMANS, Odulphusstraat 39, Eindhoven. Gedurende haar 40-jarig bestaan heeft de Maatschappij „GRONINGEN", Directie: Leopold, U brengt Uw amateur-tabak op het hoogste peil met onze x Type Virginia, Havanna, Camel en Pruimtabaksauz. 2 gr. per 1 Kg. tabak - Gebruiksaanwijzing gratis. Vele dankbetuigingen ter inzage. f 6 50 per 100 gram. Rembours of storting op giro 436117. Bestel nog, voor dat de voorraad op is!! Vertegenwoordigers gevraagd. voor den oogst 1944 worden te zijner tijd uitgereikt aan die landbouwers, welke een ontvangstbewijs van de inge leverde Bindertwine-einden aan den Plaatselijke Bureauhouder kunnen voorleggen. Het is dus van groot belang deze einden zoo spoedig mo gelijk bij Uw handelaar of bij ons in te leveren. TELEFOON 3041 i Overal verkrijg" 186 Wij kunnen weer volop stoom- en verfgoederen aannemen, ook dames hoeden modeleeren en verven. Binnen 14 dagen Uw kleeding uit en thuis. Depót voor Heusden Manufacturenhandel WECK. Depot voor Geldermalsen FIRMA WED. G. M. HOL Herman Kuijkstraat - B 206 CHEMISCH REINIQEft VtRVEN. STOPPAO» RBPARATIÉ* alle soorten en merken Waschmachines en Wringers Vakkundig - Billijk - Vlug. Prijs per adv. van 24 m.M., enkele kolom, 1 x pl. f 0,70, 2 x pl. f 1,32, 3 x pl. f 1,76. - Voor werkzoekenden en. aangeboden betrekkingen1 x pl. f 0,61, 2 x pl. f 1,12, 3 x pl. f 1,53. (Alles bij vooruitbetaling). Te koop gevraagd :j TE KOOP Adres :L.Hoeflaken, Polsestraat C 76, Wijk en Aalburg. bij Wed. N. VAN BERGEIJK, Kerk straat C 86, Aalburg. WIE RUILT 10 sig „Panter", 1 d. siga retten „Trium(h", 1 d sigaretten „Tap toe", tegen leder of rubberlaarzen of werkkleeding. Bevr. Kantoorboekh, Veen Stel Uw kinderen Ta riijlnn niet te leur. Ook I o I UI lull dit jaar een mooie sorteering SINT NIC0LAAS GESCHENKEN M in .de Kleine Bazar"lengte u x 1 M Harmonicagaas, af rasteringen met hek en ijzeren palen, te Veen. ViVEEN, Genderen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1943 | | pagina 3