Jtotsavond „DE SNEEUW6ANS" UITVOERING Gein. Zangver. „EXCELSIOR" CORSETTEN NAAR MAAT FA. H. VINK HEUSDEN BOEREN en TUINDERS! De toekomstige Landbouwpolitiek. Openbare Vergadering „Emigratie mogelijkheden". •uUsckéyé/md/ MAAR DAN... SPAARBANKEN Ned. Chr. Landarbeidersbond PROPAGANDAVERGADERING een bekwaam Loodgieter. een z.g.a.n. Naar de Haarlemmermeer een best lux merrie-veulen MAAUDMABET Donderdag 16 Dec. a.s. een pracht fornuiskachel, Dames A. GREVENSTUK ZN. JAN BASTMEIJER ZONEN TE GORINCHEM nette jongens en meisjes IE UW A VOW D flclento Maatcorscttcn 1 of 2 Hamers voor Kantoorruimte FLINKE MEISJES BEZOEKT DE PUNTEN ZIJN SCHAARS, R. DE WIT Manufacturen en Confectiehandel op Woensdag 15 Dec. a.s., in „Concordia'' te Heusden. Mej. A. TOP Klucht naar het Amerikaans de Toneelvereniging „KUNST EN GENOEGEN" op ZATERDAG 18 DECEMBER 1948 te GIESSEN, Coöperatieve Boerenleenbanken „Genderen" en „Meeuwen" PROV. N.-BRAB. VER. „HET GROENE KRUIS" Toegang vrij. Terstond gevraagd: TE KOOP: Notaris PAAP te Werkendam, publiek verkopen: Koop I. Het huis met erf Koop Z. Het dubbel huis met erf A. P. ELSHOUT Telet. 9, GIESSEN. TE KOOP: TE KOOP: WIJK EN AALBURG te Heusden, op DONDERDAG 16 DECEMBER a.s., in „HET WAPEN VAN AMSTERDAM" Te huur gevraagd in Heusden Brieven onder No. 53 aan het Bureau van dit Blad draagt voor en andere verhalen en gedichten. Aanvang 8 uur. Entrée niet-leden f 1,00 van ROBERT SMILE Y-PEPLE bewerkt door C. van Kerckhoven Jr. op te voeren door in het Verenigingsgebouw te WIJK EN AALBURG Entrée f 1.25 (belasting inbegrepen) Aanvang 7.15 uur Plaatsbespreken, a 10 ct. op de dag der uit voering aan de zaal, voor Donateurs van 22.30 uur, Overigen van 2.30—3 uur. te geven door de op Woensdag 15 en Zaterdag 18 Dec. a.s. Wij habben dit jaar een schitterend pro gramma. Komt allen en ge zult genieten. HET BESTUUR. In verband met het afsluiten der boeken, zullen de Onze Coupeuse is Donderdag 16 December van 10.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.00 uur aanwezig bij: BOTERMARKT O 89 CORSET-CENTRALE P. TILANUS Centrum voor kraamverzorging te Sprang-Capelle zoekt van 20—40 jaar, voor haar met 1 Maart 1949 te beginnen opleiding tot Kraam verzorgster. Inlichtingen hieromtrent en aanvragen voor interne kraamhulp bij de leidster-docente Zr. BOSMAN, D 59, Tel. 129, Sprang- Capelle. Donderdag 16 December a.s., des avonds 7 uur, zal in de Chr. School te W IJ K optreden de WelEd. Heer J. AANTJES, Adjunct-Secretaris Holland—Brabant, met het onderwerp HET BESTUUR. van de Chr. Boeren- en Tuinders- bond, afd. Almkerk, op Woensdag 15 December 1948, 's avonds 7 uur, in café Van Dijk te ALMKERK. LEZING van de Heer T. CNOSSEN, Directeur der Centr. Sticht. Landb. Emigratie, over Ieder is welkom. HET BESTUUR. vanaf 15 December tot en met 31 December a.s. gesloten zijn. De lopende rekeningen kunnen normaal worden gebruikt. In de openstelling der kantoren komen de volgende wijzigingen: Vrijdag 24 December te Genderen, alleen van 2 tot 5 uur. Donderdag 30 en Vrijdag 31 December geheel gesloten. de Kassier: M. G. A. BROUWERS Afdeling Dussen Bovengenoemde afdeling houdt Donderdag 16 December in de Chr. School te Dussen, een Spreker: H. v. d. LINDEN Hoofdbestuurder N.C.L.B. Alle arbeiders in de landbouw en aanverwante bedrijven nodigen wij uit deze vergadering bij te wonen. AANVANG 7 UUR. Het Bestuur der afd. Dussen Aanmelden bij. P. HONINGS, Hoge Maasdijk A 82, WIJK (bij Heusden). CHR. BOUMAN, Molendijk A 90 - WIJK (N.-Br.) zal op VRIJDAGEN 17 en 24 DEC. 1948, 's avonds 7 uur, in café Kooy te Sleeuwijk, a. h. Kerkeinde nr. 13 te Sleeuwijk, verhuurd voor f 2.per week. a. h. Kerkeinde nrs. 16 en 17 te Sleeuwijk, resp. verhuurd voor f 2.25 en f 1.50 per week. Inlichtingen fen kantore van den Notaris. met de autobus van Elshout op Vrijdag 24 Dec. en Maandag 27 Dec. Aanmelden zo spoedig mogelijk bij bij J. VAN KUIJK, B 189, D'Ulven, WIJK zo goed als nieuw, Te bevragen bij ALB. HONCOOP, Veen. Wij permanenten Uw haar MET en ZONDER machine Watergolven, wassen en onduleren Dames- en Herenkappers Bergstraat B 60 a Wilt U verzekerd zijn, met Kerstmis een boom in huis te hebben, bestel dan vóór 20 December a.s. bij A. KWETTERS, Breestraat, HEUSDEN. Kerstbomen tegen vastgestelde prijzen; Beleefd aanbevelend. vragen wegens uitbreiding der export voor de fabricage en het verpakken van levensmiddelen. Reiskosten worden vergoed. Inlichtingen: dagelijks Kantoor Havendijk 18. georganiseerd door Heusden's Dubbel-mannenkwartet onder leiding van de heer LEEN GROEN EEN AVOND VOOR MUZIEK- EN ZANGLIEFHEBBERS MEDEWERKING VAN ZEER BEKWAME SOLISTEN Zang Viool Piano Accordeon Saxophoon Piston DECLAMATIE Entrée f 1.Aanvang 8 uur Zaal open 7,30 uur Plaats bespreken op de dag der uitvoering, vanaf 10 uur aan de zaal Door de volmaakte pasvorm overal bekend De Corsetière Mej. C. VERMEER komt a.s. Donderdag 16 December, van 10—12 uur in de Lunchroom van den Heer G. VAN D1ESSEN te HEUSDEN. Verder: vanaf 23 Dec. Donderdag om de 14 dagen van 10—12 uur, bij de Firma ROZA te Wijk en Aalburg. Daarom deze week NAAR DE 100% WINKEL. Daar hebben ze een partij wollen dames en herenondergoed ontvangen voor de halve puntenwaarde. Prima jongens Ulsters en Herenpantalons en ook weer alle maten Corsetten voorradig. WIJKSCHESTRAAT N 21 - Telefoon 85 - HEUSDEN Heer óf Butler

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1948 | | pagina 3