Ad verten tiën een net Dagmeisje een flinke Dienstbode, een FORNUISKACHEL STEENBIKKER gevraagd Het vlees gaat van de bon! witte Grizanten, Aanbesteding Banwerk HET DRIE-JARIG HOUT HET VIER-JARIG HOUT een nette Leerjongen G. P. VAN DEN HOVEN „HET BLOEMENHUIS" Houtverkoping Winterhoeden Nieuwe schoenen E B B E S Deurne Aanbesteding Gevonden en verloren voorwerpen Bloemenhandel G, C, van Herpt Voor „Allerzielen" A. DE GRAAFF Zn. Muller's Bedrijfskleding Industrie TE HEUSDEN VAN NELLE'S THEE nevmrnm Reisvereniging een POTKACHEL een WINTERJAS een OVERJAS een Damesmantel INZET te VEEN. Accountantskantoor „KANTff Heusden Regen en storm! Firma C. H Sprangers ZONDAG 30 OCTOBER HEUSDEN, 10 u. en 6 u. Ds. Anker. Geref. Kerk, 10 u. en 3 u Ds. Tiemensvan Eindhoven. AALBURG, 9,30 |u. leesdienst en 2,30 u. Ds. Moll. Bed. H. Doop. Ger. Gem 9,30 u. en 6 u. leesdienst. AALST, 9,30 en 6,30 u. Ds Warmoltz Geref. Kerk, 9,30 u leesdienst 4 u. Ds. Hoek. Geref. Gem., 9,30 en 2,30 u. leesdienst. AMMERZODEN, geen dienst. ALMKERK, 10.30 u. Ds. Hintzbergen en 6 u. Ds. Woldinga. Geref. Kerk. 9 u. en 2 u. Ds. Munster van Gorinchem. AN DEL, 9,30 u. leesdienst, 6 u. Ds. Hintzbergen. B.-BROEK, 9,30 u. leesdienst, 6 u. Ds. Haverkamp. BRUCHEM, 2 uur Ds. van Galen. CAPELLE, 9,30 u. leesdienst en 2,30 u. Ds. de Bruin. DOEVEREN, 9,30 u. Ds Steenbeek. DRONGELEN, 9,30 u. Ds Boezer. DUSSEN, 2 u. Ds. Anker. DUSSEN, (Hank), 2 it. Ds Boezer. EETHEN, 6,30 u. Ds. Boezer. GAMEREN, 9,30 en 6,30 u. Ds. van Dijk. GENDEREN, 9.30 en 6 u. Ds. Moll. Geref Kerk, 9,30 en 2,30 u. Ds. v. d. Meulen uit Sleeuwijk. GIESSEN, 6 u. Ds Langhout. 's-GRAVENMOER, 9,30 u. leesdienst en 2,30 u. Ds. v. d. Peut. HEESBEEN, geen dienst. KERKWIJK, 6,30 u. Ds. de Graaff. MEEUWEN, 10,30 en 6 u. Ds. Hoeufft van Velsen. Geref. Kerk, 10,30 u. leesdienst en 6 u. Ds. Hamming. NEDERHEMERT, Nz. 9,30 u. dhr. v. d. Ent 2 u. Ds Douwes van Rossum. NIEUWEND1JK, Geref. Kerk, 9,30 en 2,30 u. Ds Hamming. RIJSWIJK, 9,30 u. Ds. Langhout. SLEEUWIJK, 10 en 6,30 uur Ds. Langhout. Ger. Kerk 10 en 3,30 u. Ds. v. d. Meulen. SPRANG, 9,30 en 6,30 u. Ds de Bruijn. UITWIJK, 9.30 en en 2 u. Ds Woldiriga. VEEN, 9,30 u. Ds. Haverkamp, 6 u leesdienst. Geref. Gem., 9,30 u. en 6 u. leesdienst. WASPIK, 9,30 en 2,30 u. Ds. v. Griethuizen. WAARDHUIZEN, Ger. Kerk, 9,30 u. leesdienst 2,30 uur Dr. Huyser. Geref. Kerk, (Art. 31), 9 30 en 2 u. Ds Algra. WELL, 10 u. Ds. de Graaff. Geref. Kerk, 10 u. leesdienst, 6,30 u. Ds. Hoek. WIJK, 9,30 u en 6,30 u. Ds. Slok uit Dordrecht. WERKENDAM, 11 u. 6 u. Ds. de Bruin. Geref. Kerk, 9,30 en 3 u. Ds. Huijser. Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 u. Ds. Voorthuizen van Sliedrecht. Geref. Gem., 10 en 6 uur Ds. van Dam. Oud Geref. Gem., 9 en 5 u. dhr. van Kooten. Geref. Kerk, (art. 31) geen opgaaf. Herv Evang., 11 en 7 WOUDRICHEM, geen opgaaf. ZUILICHEM, 9,30 u. Ds. v. d. Kooij en 6,30 u leesdienst. Geref. Kerk, 10 u. en 2,30 u. Ds. Hoek. N.O.A.D. Hel eerste elftal Vnoest j.l. Zaterdag aantreden 'voor "die be- kercompetitie tegen Achilles 1 uit Veen. De rust ging 'in met ,10 voor Achilles. Direct na de rust lastte scheidsrechter v. d. Aiooren de wed strijd af wegens de regen, zodat hier geen eindresultaat verkregen werd. A.s. Zaterdag gaat heit eerste elftal naar Vios I te Zuilichem. Vertrek half drie per fiets. Tiet tweede elftal speelt om 4 .uur een thuiswedstrijd tegen Achilles uit Veen voor 'het ne lerlaagtournooi. WILHELMINA. Het eerste elftal speelde j.l. Zaterdag thuis tegen Woudrichem 1 en behaalde in een prachtig gespeelde wedstrijd een 41 overwinning. Het tweede speelde 'uit tegen Aalst 1 en verloor met 52. A.s. Zaterdag speelt het eerste op eigen terrein een wedstrijd tert bate van de Niwin, tegen een elftal sa mengesteld uit gerepatrieerde mili tairen van de 7 Dec. Div. waar bi ook de eerste èlftalspeler van Wil helm in a, rN. v. BaLlegooyen uit komt. Niemand verzuime deze wed strijd bij te wonen want het is voor. onze jongens in Indië. Leden en donateurs hebben hij tieze wedstrijd geen vrije toegang. Aanvang half 4. Het tweede gaat op bezoegt hij Brakel 1 voor het spelen van een bekerwedstrijd. Vertrek half drie. GEVONDENEen Engelse sleutel. TeTug te bekomen bij D. Spitzers, Eilapd, Nederhemert. JACOB KORSTIAAN X J. C. VAN OMMEREN 6. P. C. HOENSON x P. WESTERLAKEN P. J. WESTERLAKEN-'T HOOFT, Martinus Verbeek, I. Groenenberg en Kinderen Veen, Dankbetuiging. vergadering Terstond gevraagd, GEVRAAGD: Te koop aangeboden: TE KOOP: een Kinderwagen TE KOOP: speciale Pannenverkoop COUWENBERG's IJZERHANDEL TE KOOP is ingezet op f 3500. TE KOOP: „POLDER VAN VEEN" aanbesteding van het Banwerk, Burgemeester en Wethouders van Andel verkopen vraagt voor direct om in het bedrijf te worden opgeleid. Leeftijd 1618 jaar. Met Van Nelle's Thee, fijn 'ran geur en vol van smaak^ heeft U net als Vrouwtje Piggelmee een goed begin van de dag. Want Van Nelle's Thee is dé verkwikkende morgendrank bij uitnemend heid die tevreden gezichten tevoorschijn tovert Boekhoudingen Belastingzaken ACCOUNTANTSKANTOOR HEUSDEN, Tel. 98 Burchtstraat W 55 WAALWIJK, Tel. 354 Grotestraat 59 Notaris PAAP te Werkendam publiek verkopen: Diverse perc, hout-, band- en rietgewas, HERMAN KANT, De Curator in de faillissementen van MACHIEL KANT, KENNISGEVING A. KANT. Hoogstraat O 119, Tel. no. 64 Boekhoudingen, Controle-rapporten, Belastingzaken Behandeling bezwaarschriften ter inspectie pirma BOEREN, Wijksestr. 12, Heusden De Bilt seint Steeds uit voorraad leverbaar Telef. I Meeuwen Volgende week rijden wij weer naar N.V. „A.L.A.D." het bouwen van een middenstands- woning met kantoor en garage, op een terrein gelegen aan de Voorstraat te Almkerk, voor reke ning van de gemeente Almkerk, WIJK EN AALIHJIUi Dankbaar en zeer verheugd geven wij hierbij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje C. A. Vos J. T. Vos- van Rijsbergen Teuni Pietske Meeuwen, 24 October 1949 F 75 X GETROUWD: X X X X X en x Ij De Heer en Mevrouw VAN X OMMEREN-HOENSON zeg- X gen hartelijk dank voor de be- x langstelling bij hun Huwelijk X ondervonden. X X Leersum, 26 October 1949. X X Lomboklaan 121. X XXXX X XX X X Zo de Here wil en zij leven, hopen op Zaterdag 29 October a.s., onze geliefde Ouders, Behuwd- en Groot ouders. en hunne 35-jarige Echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mo gen blijven, is de wens van hun dankbare Kinderen en Kleinkinderen. D Woudrichem, 26 October 1949. (Oudendijk). ECC=X«CCCC=DCCCZDCCCCC<=XQ Heden behaagde het de Heere van ons weg te nemen, onze innig ge liefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, Echtgen. van Wilhelmina Verbeek in de ouderdom van ruim 81 jaren Veen, W. Verbeek-Verbeek Giessen, H. van Tilborg-Verbeek C. van Tilborg en Kinderen Veen, G. Verbeek Giessen, W. Groenenberg-Verbeek M. Verbeek Jr. D. Verbeek S. Verbeek-Exalto en Kinderen Veen, 24 October 1949 Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank aan Familie, Vrienden en Bekenden, voor de zeer vele blij ken van belangstelling bij ons 25-jarig huwelijksfeest. In het bijzonder de muziekverenigin gen „Kunst en Vriendschap" te Rijs wijk en „Kunst na Strijd" te Ouden dijk. AD. VAN VUGT. C. VAN VUGT- VERHOEVEN. Rijswijk, (Blaasbalg), October 1949. Voor de zeer vele blijken van belang stelling, ons betoond bij ons 50-jarig Huwelijksfeest, betuigen wij onze wel gemeende dank. H. KERKWIJK A. KERKWIJK- MILLENAAR. Wijk en Aalburg, 27 Oct. 1949. Heistraat A 197. Zij, die lid wensen te worden van een op te richten Reisvereniging, wor den uitgenodigd tot bijwoning der die voor dit doel zal worden gehouden op Maandag 31 October a s., des na middags 7.30 uur, in café „De Zwaan" te Genderen. wegens ziekte, ook voor winkel. Bakkerij SCHIMMEL - Almkerk. liefst zo spoedig mogelijk, voor dag of voor dag en nacht. Hoog loon, bij C. Schreuders Hzn. 63, Veen Te bevr.Hank, C 291b, (Buitenka). in zeer goede staat. Adres bevragen a. h. Bureau v. d. Blad. Te koop: zo goed als nieuw. N. W. Vos, C 138, Well-Ammerzoden Adres: Putterstraat 81Heusden zo goed als nieuw, vtior leeftijd ongeveer 13 a 14 jaar. Adres bevragen a. h. Bureau v. d. Blad. HUISMOEDERS Thans hebt U natuurlijk een grotere BRAAD- en SOEPPAN nodig Om U de aankoop hier van mogelijk te maken, houden wij een Een goede pan, voor weinig geld. Doe U voordeel bij: HEUSDEN. flinke maat, donkergrijs en zwart, met bontkraag, maat 44. Zonder punten. Te bevragen Maasdijk A 40, Wijk en Aalburg. Het dubbel woonhuis met erf en schuurtje ad. Maasdijk 4 en 5 te Veen, van dhr. G. Duister te Veen, TOESLAG ten overstaan van Notaris Jhr. Pompe van Meerdervoort te Andel, op Maandag 7 November a.s., des avonds 7 uur, in café Vos te Veen. een prachtpartij voor zeer lage prijzen vanaf f0.75 Putterstraat O 70 HEUSDEN De Voorzitter van gemeld Water schap is voornemens om op ZATER DAG 5 NOVEMBER a.s., n.m. 2 uur, over te gaan tot en wel in zeven percelen. Nadere inlichtingen en omschrijving der per celen verkrijgbaar bij de Secretaris van het Waterschap te Veen. De Voorzitter voornoemd, (JAC. v. d. POL. zullen, bij enkele inschrijving, om contant geld, van le. de Negenhont aan de Boezem kade groot 1.19 H.A. 2e. de Negenhont aan de Pootkade groot 0.95.20 H.A. van 13 hont op De Hoogt groot 1.37.80 H.A. Inschrijvingsbiljetten inleveren bij de Burgemeester van Andel, uiterlijk op 4 November 1949 laatste post. Het hout moet gehakt en uit de grien den ontruimd zijn vóór 15 Decem ber 1949. Nadere inlichtingen verstrekt de ge meente-opzichter M. VERSTEEG. Burgemeester en Wethouders van Andel voornoemd, De Burgemeester, G. A. BAX. De Secretaris, MART. VAN RIJSWIJK. Andel, 27 October 1949. Aanmelden: Dagelijks van 9—12 en 2—5 uur, behalve des Zaterdags. Vóórdat de haan kraait elke n <rgen, Is Piggelmee reeds uit zijn be/. Zijn vrouwtje, vlijtig aan het rorgen, Heejt juist het water opgezet Wal ruikt die hee toch héérlijk, oudje". Zegt Piggelmee tan het ontbijt. „Geen wonder!' vindt het dwergenvrouwtje, „Dat doet VAt* NELLE'S THEE altijd!" GEBROKEN THEE DUBBEL VOORDELIG Prachtige witte Cyclamen Witte Potchrijsanten Grafkruizen en grafbouquetten M.V1SSENBERG-LOMMERS Wittebroodstraat 48 HEUSDEN zal aldaar op Donderdag 3 Novem ber 1949, des namiddags 2 uur, in café De Waal a. d, Sasdijk, omschreven bij boekje, ten kantore van den Notaris verkrijgbaar. Bij vonnis van de Arrondissements- Rechtbank te 's-Hertogenbosch, d.d. 19 October 1949, is verklaard in staat van faillissement accountant, wonende te Heusden, aan de Hoogstraat O 119, met benoeming van den E.A. Heer Mr. A. Baron van Hövell tot Westerflier tot Rechter commissaris en van ondergetekende tot Curator. Mr. C. VERHOEVEN, Pensmarkt No. 14, 's-Hertogenbosch, 1. HERMAN KANT, accountant, wo nende te Heusden, aan de Hoog straat no. O 119; 2. MACHIEL KANT, boekhouder en belastingconsulent, wonende te Heusden, aan de Hoogstraat no. O 119; maakt bekend, dat bij beschikking van den E.A. Heer Rechter-Commissaris is bepaald 1. dat de schuldvorderingen bij hem, curator, moeten worden ingediend vóór 27 November 1949; 2, dat de verificatie-vergaderingen respectievelijk zullen plaats vinden op 5 Januari 1950 des namiddags om 2.30 en 2.45 uur. Mr. C. VERHOEVEN Pensmarkt no. 14 's-Hertogenbosch. Bij vonnis van de Arrondissements- Rechtbank te 's-Hertogenbosch, d.d. 19 October 1949, is verklaard in staat van faillissement van beroep boekhouder en belasting consulent, wonende te Heusden, aan de Hoogstraat O 119, met benoeming van den E.A. Heer Mr. A. Baron van Hövell tot Westerflier tot Rechter- Commissaris en van ondergetekende tot Curator. Mr. C. VERHOEVEN, Pensmarkt No. 14, 's-Hertogenbosch, De ondergetekende, Accountantskantoor KANT te Heusden, brengt ter kennis van de Cliêntèle, dat hangende het faillissement van H. en M. KANT, die met A. KANT dit kantoor dreven met toestemming van de Rechter- Commissaris en de Curator, de zaken voor Cliënten normaal worden be handeld en dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. Accountantskantoor KANT Spreekuren iedere werkdag n.m. 6—7 uur, behalve des Zaterdags HEDEN ONTVANGEN de nieuwste modellen Ook weer gelegenheid voor het OPMAKEN VAN OUDE HOEDEN Aanbevelend, Voorziet U daarom tijdig van 'n paar Wij zijn ruim gesorteerd in 1ste klas merken Dames, heeft U last van pijnlijke voeten, vraagt dan onze speciaal ont worpen orthopaedische schoenen, een genot voor de voet Voor het aanstaande koude seizoen hebben wij een pracht- sortering PANTOFFELS, verder HANDWERK WERK SCHOENEN. RUBBER LAARZEN, KAPLAARZEN, enz, Alles tegen oude prijzen Prov.weg Zuid 22 Tel. 39, Almkerk le klas Maat- en' Reparatie-inrichting 11 uur «a alwaar Vroeger w&s hof aan getob at< het wasdag wat. De gehete dag was )e in de weer en dikwijls was het was goed nog niet je dit Nu met mijn Erres wasmachine zie ik niet meer tegen het wassen op, ik ben vroeg klaar en kan dan nog gaan winkelen. WW* Met onverwoestbare I houten kuip en draak bare wringertteun j WIJK EN AALBURG. Ondergetekenden zullen in het open baar trachten aan te besteden, over eenkomstig het Aanbestedingsregle ment W. B. Bestek en voorwaarden met tekening zijn verkrijgbaar op het kantoor van de Architecten, A 29 te Wijk en Aalburg, tegen betaling van f 7.50 per stel, of worden toegezonden na ontvangst van een postwissel groot f 7.75. Restitutie bij ongeschonden inlevering direct na de aanbesteding f5.—. De aanbesteding vindt plaats op 9 No vember 1949, v.m. 10 uur, in het ge meentehuis te Almkerk. De Architecten, BEZEMER DE SN00.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1949 | | pagina 3