VAN LOON-SCHRAUWERS HEEFT HET! BAZAR Komt de &lanj Xeknsctioppen Foto VISSER Zn. mm 95 Werkendam j SINT NICOLAAS VERSCHOOR Voor esn gosd bos^ SINT NICOLAAS 1950 een dubbel feest Koopt in Gorinchem, ook St. Nicolaas doet 't en dit is onze St. Nicolaas verrassing! 2000.- aan prijzen Ons Landbouwhoekje. w Uit delete bus MINI Extra Bericht A. TREFFERS ADR. VERWIJS Pootaardappelen Kuikenbon Deed U reeds wat duizenden voor U deden? BALL POINTS FOTO ALBUMS VULPENHOUDERS Kinderspelen Prentenboeken Kleurboeken ROMANS bij Boekhandel F* L. J. VEERMAN Sij Heusden Manufacturen handel Indien U alles weet, Wanneer U niet alles weet, KANTOOR „ALTENA" De zaak voor betere Textiels! BEZOEKT ALLEN DE Dus eerst naar het Oliekledinghuis W. P. v. d. Zalm DINSDAGMIDDAG GROTESTRAAT 282 - WAALWIJK JAPONSTOFFEN! zo'n collectie vindt U nergensGeen CelwolGeen verhoogde prijzen ST. NICOLAAS CADEAUXPullovers, Damesvesten, Hoofddoeken, Shawls, Handschoenen, Wanten, Nylons, Zakdoekjes Attractieve verpakkingDit moet voor de feestdagen wegDaarom extra lage prijzen enWAARDEBONNEN Kom kijken en vergelijktWant bij VAN LOONSCHRAUWERS kopen, is vertrouwd kopen. Let op het adres: GROTESTRAAT 282, WAALWIJK, Telef. 367. Provinciale Noordbrabantse Dambond. In verschillende plaatsen in oinze provincie werden voor die compe titie hoofd- en eerste klasse wedstrij den gespeeld. Zo kneeg TDV Tilburg het Aminerzodense ADA olp bezoek en won met 128. Die Philipsmensen brachten een bezoek g,an het kam- p|oenstiental Excelsior in Den Bosch cn moesten daar een 13—7 nederlaag1 incasseren. DGV uit Raamsdoiiksveer was de gast van de Bossche Damclub en dezie laatste club moest ook nu weer een nederlaag slikken. Zij ver loor namelijk mét 911. Excelsior bracht met een gehavend tiental een bezoek aan Tivoli te Eindhoven en bondien ook deze tegenstanders aan hun zegekar. Tivoli ging met 416 ten onder. De VD-ers uit Heusden kregen ADA uit Ammerzoden op be zoek en deze derdie wedstrijd van VD werd een overwinning met 13—7. Tenslotte ging in de hoofdklassTe DOS uit Breda op reis naar TDV te Tilburg en deze wedstrijd werd met een stand van 810 afgebroken. Waarschijnlijk zal DOS uit Breda de ze wedstrjjd mét 911 winnen. In de eerste klasse werd de W'©d- strijd Philips Damclub II te Eindho ven tegen EVDV Vlok hoven gespeeld en de gasten moesten met een 128 nederlaag' naar huis toe. EHDC Hel mond bracht een bezoek aan MDC '48 te Mierlo en ging met een 155 overwinning hoopvol op de toekomst terug. Het tweede tiental vanEDG Eindhoven moest in EAD Asten zijn meerdere erkennen en kreeg een 6 14 nederlaag. Met diezelfde cijfers wist Philips II te Eindhoven van VDC Veldhoven te winnen. Het programma voor de komende week is: EDG Eindhovem-ADA Ammerzoden. Excelsior Den Bosch-DOS Breda. De Bossche Damclub-Tivoli Eindh. Philips Damclub Eindh.-DGU RVeer VD Heusden-TDV Tilburg. EVDV Vlokhoven-EDG 2 Eindhoven. EAD Asten-MDC '48 Mierlo. EHDC Helmond is vrij. Vergeet U de mineralen niet? Nu ons melkvee steeds meer voer van het eigen bedrijf moet verwer ken en zoals uit dg gegevens van de zuivelindustrie blijkt, dit ook met groot succes doet, is het wel van be lang dat. er op één enkel teer punt in deze moderne voederingwijze wordt gewezen: de mineralen. Voorheen kregen de melkkoeien wat ruwvoer en verder vaak veel krachtvoer. In dit krachtvoer kwa men van nature soms mineralen voor waaraan het ruwvoer te kort had en zo de natuur er niet voor had ge zorgd was dat meestal wel gedaan door de mengvoederindustrie. Nu het accent verlegd is van krachtvoer naar ruwvoer is het gevaar zeer groot dat de dieren een tekort krijgen aan be paalde mineralen. Dit openbaart zich pas na enige tijd en vaak is het dan reeds te laat, d.w.z. is de schade reeds geleden. Op vele bedrijven is men reeds in staat 15 liters melk te winnen op en kel hooi, kuil, gedroogd gras en bie ten of i. d. Ja, er komen zelfs be drijven voor die reeds twintig liters melk op enkel ruwvoer kunnen halen. Dieren met hogere melkgiften krij gen dan krachtvoer, maar zijn deze enkele kg krachtvoer ook wat be treft mineralen berekend op de bui tengewone omstandigheden? Hoe zul len de dieren er voor komen te staan die in het geheel geen krachtvoer krijgen? De ruwvoedermiddelen kun nen meestal niet in de behoeften voor zien voor wat de mineralen betreft. Er zijn momenteel zeer goede meng sels verkrijgbaar, dé prijs kan geen bezwaar zijn. Elke boer die geen mi- neralenmengsel geeft aan zijn melk vee doet de dieren te kort. Het ge volg kan zijn: minder productie,, zwakkere dieren, zwakkere kalveren, melkziekte en zo meer. Boeren, verstrekt Uw dieren de no dige stoffen en dat beperkt zich niet tot eiwit en zetmeelwaarde, maar om vat ook de grote groep mineralen,, en vanzelfsprekend ook de vitaminen. Met mineralen voorkomt U zeer veel moeilijkheden Andel. B. v. HOVEN. te WIJK EN AALBURG, op Vrijdag 1 en Zaterdag 2 December a.s. in het Verenigingsgebouw aldaar. Sint Nicolaas Sint Nicolaas De Kinderen zingen uit repareren van Paardentuigen. Schoen* en Zadelmakerij Is. Overweel Babiloniënbroek G 34 13 +-> u nd u N Telef. 42, Genderen, Speelgoederen en St. Nicolaasgeschenken ANDEL (N.Br.), enz. 1 Alles op fotografle's gebied - Vergrotingen naar eik portret KERKSTRAAT 16a - 's-HERTOGENBOSCH - TEL. 8217 Zij kochten hun zeer geschikte Sint Nicolaas Cadeaux, 'zoals 5 December, van 3 tot 6 uur, is in de zaak bij 'S WOUDRICHEM Voor ieder, die tenminste f 2.50 besteed, heeft Sint een aardige verrassing. KOMT A L L E N Firma L. J. VEERMAN Grote Reclame-actie in Gorinchem. Bij besteding van iedere gulden een nummer met kans op fraaie prijzen, o. a.: Rijwiel- Solex, Dames- of Herenrijwiel, Gero-cassette, Deken, enz. enz. Zaterdagmiddag maakt de Sint weer een grote rijtoer door de stad en Maandagmiddag zal hij in Gorcums winkels zijn cadeautjes gaan kopen. dan wordt U bij ons niet wijzer wat U toch nodig hebt te weten, wendt U dan tot „ALTEN A" Onze relatie met eerste klas Advocaten kantoor waarborgt, dat Uw zaken met kennis van zaken worden behandeld. Ook voor boekhoudingen (speciaal systeem), belastingen, schaderegelingen, huurkwestie's, opstellen van akten, brie ven, verzekeringen, enz., is „ALTENA" HET ADRES. WERKENDAM LOZE STOEP 17 ten bate van de Fanfare „Oefening en Uitspanning" Op Vrijdag 1 Dec. zal St. Nicolaas met Zwarte Piet de VelB attracties Bazar tussen 6 en 7 uur met een bezoek vereren. Vrolijke Muziek OpenVrijdag 6 uur en Zaterdagmiddag 3 uur. In ruime sortering alle soorten oliegoederen verkrijgbaar als: lange gecamoufleerde Oliejassen (zonder bult) extra aanbieding. Lange zwarte - Oliejekker - Oliepijpen alles dubbel gevoerd. Heren-, Dames- en Kinderlaarzen in ruime sortering. Uw geschenk voor warme voeten, Heren en Dames kameelhaar pantoffels met leren zool en pompoen. Gebreide Heren-, Dames- en Kinder-vingerhandschoenen verkrijgbaar spotprijs. Verders beveel ik mij beleefd aan voor het Steeds onderdelen en riemen uit voorraad leverbaar. Oliën en Vetten. Vergeet niet de RAPPO-LEDERWAS voor het onderhoud van rubberlaarzen. Van ouds bekend adres: 05 „SUSTERENHOF" bericht, dat hij U een uitgebreide sortering van kan aanbieden Één blik op onze Etalage overtuigt U van de juist heid van dit bericht. Speelgoederen, zoalsServiesjes groot en klein, Gezelschapspelen, Kleur- en Pren tenboeken, enz. enz. Luxe artikelen in Glas-, Porcelein- en Aardewerk, zoalsEet-, Ontbijt-, Thee- en Drinkserviezen, Siervazen, Fruit schalen, enz. enz. Giro 260943 Tel. 23 d./n. Handel in GOEDGEKEURDE Denkt eraan, tijdig Uw aan te vragen en aan ons op te zenden. 50 CENT Voorradig bij Bergstraat Wijk •eteeeeeeeeee Op aanvraag ook foto's bij U aan huis Zuiver wollen jumper, speciaal ter gelegenheid van 3 December geïmporteerd. Het model is even chic als S'part. Echt TwktmcküVm vanaf f 0.90 (Dames- en Heren modellen) Schoolétuis Vulpotloden Verfdozen Kleurpotloden Puntenslijpers Briefopeners Toverlantaarns St. Nicolaas papier St. Nicolaas etiketten étuis ecoline Poëzie-albums naar

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 4