Ad verten tien 1 PRIMA DEKRIET. BONTE AVOND Leraar Eng, Taal vrije zit-slaapkamer Bouwvakarbeiders Opening IJsbaan. Vulpenhouders HET WAPEN VAN AMSTERDAM TT] HLv.H.'tjes w^vm**™ 1 Coöperatieve Boerenleenbank „Rijswijk" te Rijswijk. Toneelgezelschap „0. D. 6." Zaterdag 23 December a.s. Coöperatieve Boerenleenbank „klmkerk" z.g.a.n. RADIO. motorrijwiel ROUWDRUKWERKEN Christelijke Lagere Landbouwschool IJsclub «De Hoop» le KERSTDAG Zondagsdienst 2e KERSTDAG en NIEUWJAARSDAG volgens dienstregeling SIOUX CITY SUE ZONDAG 24 DECEMBER HEUSDEN, 10 u. Ds W. Anker Geref Kerk, 10 u leesdien9t, 6 u, Ds. v. Noort AALBURG, 9.30 u. en 2.30 u. de heer Estrick uit Maurik Geref. Gem., 9.30 u. en 6 u. leesdienst AALST, 9.30 u. en 2 u. Ds Warmoltz Geref. Kerk, 930 u. leesdienst 4 u. Ds. Kok Geref. Gem 930 en 2.30 u leesdienst AMMERZODEN, 10 u Ds. de Graaff ALMKERK, 1030 u en 6 u Ds. Henkel Geref. Kerk, 9 u. en 2 u. Ds. de Graaf B.-BROEK, 9.30 u. Ds. den Besten, 6 u. leesd. BESOIJEN, 2 30 u. Ds. Kolkert BRUCHEM, geen dienst CAPELLE, 930 u. en 2.30 u. dhr. Damen uit Schelluinen DOEVEREN, 10 u. Ds. Steenbeek. DRONGELEN, 9.30 u. Ds. Boezer DUSSEN, 2 u. Ds. Anker DUSSEN (Hank), 2 a. Ds. Boezer EETHEN, geen dienst GENDEREN, 9 it. Ds. Smit 6 u. Ds. Ooms Geref Kerk, 10 45 u. en 2.30 u. Ds van Noort GAMEREN, 9 30 u. en 6.30 u. Ds. van Dijk 's-ORAVENMOER, 10 u. Ds Kolkert HEESBEEN, 930 u. Ds. Ewoldt KERKWIJK, 9.30 u. Ds v d. Bosch MEEUWEN, 9 u. leesdienst en 2 u. Ds. Hoeufft van Velsen Geref. Kerk, 10.30 u. leesdienst, 6 u. dhr. Dalmaijer uit Waardhuizen NEDERHEMERT, N.z. 2 u. Ds. de Graaff uit Well Bed H. Doop POEDEROIJEN, 9.30 u. leesdienst 6.30 u. dhr. Asmus SPRANG, 9 30 u. en 2.30 u Ds. Streefkerk UITWIJK, 9 30 u. dhr. de Rooij uit Rijswijk 2 u. Ds. Woldinga VEEN, 9 30 u. leesdienst en 6 u. Ds. Haverkamp Geref. Qem., 9.30 u. en 3 u. leesdienst. WASPIK, 9.30 u. Ds. v Griethuysen WAARDHUIZEN, Geref. Kerk, 9.30 u. en 2 u. dhr. Dalmaijer Geref. Kerk, (Art 31), 9 30 en 2 u Ds. Algra WELL, 7 u. Ds. de Graaff Bidstond voor de Vrede Geref. Kerk, 10 u. en 230 u. Ds. Datema uit Zeist WIJK, 9.30 u. Ds. Haverkamp, 2 u. dhr. Asmus uit Poederoijen WERKENDAM, 11 en 6 u. Ds. de Bruin Geref. Kerk, 9.30 en 3 u. Dr. Huijser Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 u. leesdienst Geref. Gem., 10 en 6 u. Ds. van Dam Chr. Geref. Gem., 11 u. en 7 u dhr. v. Kooten Herv. Evang. 9 en 5 uur dhr. van Helden uit Veen WOUDRrCHEM, 10 u. Ds. Woldinga uit Uitwijk en 6 u. Ds. Groeneveld ZUILICHEM, 9 30 u. leesdienst, 2 u. Ds. v. d Kooij Geref. Kerk, 10 u. en 2 30 u. Ds. Kok uit Zaltbommel MAANDAG 25 DECEMBER (Eerste Kerstdag) HEUSDEN, 10 u. en 6 u. Ds. W. Anker Evang. Luth. Gem, 2 u Ds. Roodenburg AALBURG, 2.30 u. Ds. Dorsman uit Schelluinen 6.30 u. Ds. den Besten Geref. Gem9 30 u. en 6 u. leesdienst AALST, 9 30 u en 2 u. Ds. Warmoltz Geref. Kerk, 9.30 u. leesdienst 4 u. Ds. Hoek Geref. Gem., 9 30 u. en 2.30 u. leesdienst ALMKERK, 10.30 u. en 6 u. Ds. Henkel Geref. Kerk, 9 u. en 2 u. Ds de Graaf ANDEL, 9 30 u. Cand Roetman uit Gene- muiden, 6 u. Ds. Ooms B.-BROEK, 9 30 u. Ds. den Besten, 6 u leesd BESOIJEN, 10 u. en 2 30 u. dhr. van Teylngen uit Leiden BRUCHEM, 9 30 u. Ds. v. d. Bosch CAPELLE, 930 u. en 2.30 u. dhr. Damen nit Schelluinen DOEVEREN, 10 u Ds. Steenbeek DUSSEN, 2 u. Ds Haverkamp EETHEN, 930 u. Ds. Boezer GENDEREN, 9 u. Ds. Smit, 6 u. Cand. Roetman uit Genemuiden Geref. Kerk, 10 45 u. en 2 30 u. Ds Hamming GAMEREN, 9 30 u. en 6 30 u. Ds. van Dijk 's-GRAVENMOER, 10 u. en 2.30 u. Ds. Kolkert HEESBEEN, 9.30 u. Ds- Ewoldt MEEUWEN, 9 u. leesdienst en 2 u. Ds. Hoeufft van Velsen NEDERHEMERT, Z.z. 2 u. Ds. Hagen van Kerkdriel, N.z. 7 u. de eerw. Heer v. d. Ent uit Aalst POEDEROIJEN, 9.30 u. en 6.30 u. dhr. Asmus SPRANG, 930 u. Ds. Streefkerk en 2.30 u. Ds Vroegindeweij uit Veenendaal UITWIJK, 9 30 u en 2 u. Ds. Woldinga VEEN, 9.30 u. en 6 u. Ds. Haverkamp f WASPIK, 930 u. Ds. van GTiethuysen WAARDHUIZEN, Geref, Kerk, 930 u.en 2 u. dhr. Dalmaijer Geref Kerk, (Art. 31), 9 30 u. Ds. Algra en 2 u Ds. de Graaff uit Giessendam WELL, 10 u. Ds. de Graaff Geref. Kerk, 10 u. en 2.30 u. Ds. Datema uit Zeist WIJK, 2 u Ds. Smit, 6.30 u. Ds. Vroegindeweij uit Veeneniaal WERKENDAM, 9 30 en 3 u. Ds. de Bruin Geref. Kerk, 11 en 6 u. Dr. Huijser Chr. Geref. Kerk, 10 en 6 u leesdienst Oeref. Gem, 10 en 6 u. Ds. van Dam Chr. Geref. Gem9.30 u. en 5 u. dhr. van Kooten Herv Evang, 11 en 7 uur dhr. van Helden uit Veen ZUILICHEM, 9 30 u. Ds. v d. Kooij, 2 u. leesdienst Oeref. Kerk, 10 u. en 2.30 u. Ds. van Hoek DINSDAG 26 DECEMBER (Tweede Kerstdag) HEUSDEN, 4 u. Kerstfeestviering AALST, 7 u Kerstfeestviering Oeref. Gem. 2 u. Kerstfeestviering AMMERZODEN, 10 u. Ds. de Oraaff BESOIJEN, 10 u. dhr. v. Teylingen uit Leiden CAPELLE. 930 u. leesdienst GENDEREN, 6 u. Kerstfeestviering GAMEREN, 9 30 u Ds. van Dijk 's-OR WENMOER. 10 u. Ds. Kolkert KERKWIJK, 9.30 u. Ds. v. d. Bosch POEDEROIJEN, 7 u. Kerstfeest viering. SPRANG, 9 30 n Ds. Streefkerk UITWIJK, 6 u Kerstfeestviering VEEN, 9 30 u. Ds. Haverkamp, 6 u. Kerst feestviering WASPIK, 6 u. Kerstfeestviering NEDERHEMERT De viering van het kerstfeest met de kinderen der Zondagsschool onder leiding van de WelEerw. Heer Asmus van Poederoijen en Mej. Knoop alhier, zal plaats hebben DV. 2e Kerstdag des middags om half drie in de Ned. Herv. Kerk aan de Noordzijde. In de Ned. Herv. Kerk aan de Noordzijde hoopt D.V. Vrijdag 29 December, des avonds 7 uur in de Dienst des Woords voor te gaan Ds. Dorsman van Schelluinen. SLEEUWIJK Op Vrijdag 29 December a.s. zal er te Sleeuwijk in het Dorpshuis een film vertoond worden van het Koninklijk Kweekbedrijf D. J. v. d. Have te Kapelle-Biezelinge. Dit gaat uit van de Plaatselijke afdelingen der Landbouworganisaties. Tevens zal er gelegenheid gegeven worden aan H.H. Landbouwers, die er prijs op stellen, om een monster voederbieten te laten onderzoeken op droge-stof ge halte. Heren landbouwers, tuinders en belangstellenden houdt deze avond vrij om deze hoogst belangrijke film te kunnen gadeslaan. VEEN Het Kerstfeest van de Zon dagsschool zal gehouden worden op 2e Kerstdag, nam. 6 uur, in de Néd., Herv. kerk. Tengevolge van de gladheid kwam de heer Th. van 'Wijk zodanig te vallen, dat hij zijn been brak. De heer C. v. d. Pol kwam te val len met gevolg, dat hij een lichte hersenschudding bekwam. Zaterdagavond zal in de Néd. Herv. Kerk een Kerstwijdingsavond gehouden worden. Op het kerkorgel zullen Kerstliederen gespeeld wor den, terwijl Ds. Ooms uit Amdel het openingswoord /en Ds. Haverkamp het slotwoord zal spreken. WERKENDAM De gehouden collecte langs ^'e huizen voor Ambon, heeft in deze gemeente opgebracht ruim f350. De kerkdiensten bij ^ir' Geref. Gemeente alhier, zullen tijdens de wintermaanden niet meer aan vangen om 9 uur, doch om half tien. De heer C. F. van Wendel de Joode was de laagste inschrijver voor het bouwen van een politiepost met 2 woningen achter het gemeen tehuis alhier met een bedrag van f39.396. Ds. Chr. van Dam alhier, komt voor op het tweetal voor een te beroepen predikant hij! die Geref. f- veptïte te Thoien. WOUDRICHEM Tot notabelen der Ned. Herv. Kerk zijn herbenoemd de heren Dr. M. A. Egberts, Bast. v. Straten Hz/n. en C. Vink Wz. en in de plaats van de heer A. B. Holster, die niet meer in aanmerking wenst te komen, de heer H. C. Holster. In het kiescol lege werden herbenoemd de heren J. H. Kant, P. de Joode, W. G. v. d. Hieetcamp en J. P. Sprank. A.s. Zaterdagavond zal in de Kleuterschool de Kerstfeestviering ge houden worden door de Jomgensclub, aanvang 7 uur. WAARDHUIZEN Ds. A. H. Algra, Geref. Pred. alhier, ontving een beroep naar Ca- pelle a. d. IJssel. Maandag 1 Januari a.s, 0 40 jaar bij de P. T. T. HUBERTUS SCHREUDERS. H. SCHREUDERS. H. SCHREUDERS, C. NIEUWKOOP billijke prijs te koop accordeonist MARTINIE Wegens overcompleet, te koop: TE KOOP Gedurende de Kerstdagen is onze Drukkerij alléén geopend voor en zijn dag en nacht onder No. 19 te bereiken ANDEL (N.-Br.) AANGIFTE NIEUWE LEERLINGEN J. H, HARTHOORN Club- n Privé lessen Gevraagd, voor direct, met pension Vacantiebonnen inleveren GENDEREN Firma L. J. VEERMAN HEUSDEN «■«■«■lil N. V. „A.L.A.D." Wijk en Aalburg Ruilmotoren Wenst U iets te kopen of heeft U wat aan te bieden Een „N. v. H.'tje" geeft uitkomst ■■■ma lXX)OOCX)OOOCi hoopt mijn Vader de dag te herdenken, dat hij voor in dienst trad. Gelegenheid tot feliciteren op dienzelfde dag van half drie tot half vijf des namiddags ten zijne huize. Mej. N. KAMERMAN. Heusden, December 1950. X)OCX3CXX3CXXi Heden overleed, tot onze diepe droefheid, in den gezegenden ouder dom van 89 jaar en 7 maanden, onzen geliefden Man, Vader, Be huwd- en Grootvader, Getuigende van de trouw en de onveranderlijkheid Gods, en steu nende op de borggerechttgheid van Christus, ging hij zacht en kalm de eeuwige ruste in. Veen, A. W. Schreuders-Hasselman. Haarlem, J. C. Jansen Verplanke- Schreuders. E. C. Jansen Verplanke. Den Haag, G. M. Schreuders, D. W. Schreuders-Geerlings. Veen, J. G. N. Schreuders. D. Schreuders-van Wijk. Veen, C. Schreuders. H. A. G. A. Schreuders-Brienen. En Kleinkinderen. Veen, 19 December 1950. De teraardebestelling heeft plaats D.V. op heden Vrijdag, 22 De cember, des namiddags drie uur, op de Algemene Begraafplaats te Veen. De Kerkeraad der Ger. Gemeente te Veen, geeft met diepe droef heid kennis van het overlijden van onzen onvergetelijken ambtsbroe der, ouderling Gedurende bijn^ 60 jaren heeft hij met de zeer grote gaven van hoofd en hart, hem door God geschon ken, onze Gemeente gediend en gebouwd. Getuigende van de trouw en de onverandelijkheid Gods en steu nende op de borggeregtigheid van Christus, ging hij zacht en kalm de eeuwige rust in. Psalm 76 vers 2 (berijmd). Namens de Kerkeraad A. VAN T1LBORG, Praeses. A. KRAAIJ, Scriba. Veen, 19 December 1950. Heden behaagde het den Heere van ons weg te nemen, onze zeer ge liefde en gewaardeerde leermeester in den gezegenden ouderdom van 89 jaar en 7 maanden, om in te gaan in de ruste die er overblijft voor het volk van God. Zijn werk en wijze lessen aan ons ten koste gelegd, mogen geheiligd worden aan onze harten. Psalm 1197 (berijmd). DE CATECHISANTEN. Veen, 19 December 1950. c/o Clarence J. Gould Foresters Falls R R I Canada (Ontario) wenst Familie, Vrienden en Kennissen een Gezegend Kerstfeest en een Ge lukkig Nieuwjaar. EEN PARTIJ Te bevragen: Fa. Gebr. Hakkers, Telef. 14 Werkendam. K 72. In verband met het afsluiten der boe ken, zal de Bank gesloten zQi van 15 December 1950 tot en met 3 Ja nuari 1951. HET BESTUUR. te geven door het met medewerking van de THE RIGO BOY'S en de op in café J. KOREVAAR te Meeuwen Aanvang 7 uur Prijs der plaatsen fl.00 (bel. inbegrepen) Kaarten verkrijgbaar aan de zaal Laagstraat B 50 Herpt. in goede staat zijnd PUCH, 125 c.c. Te bevragen bij H. B O U M A N, Buitenkade 49, Nieuwendijk. Drukkerij VEERMAN, Heusden Telef. 19 voor dè cursus, die, D. V., April 1951 aanvangt. Alle jongens, die zeven klassen der Lagere School doorlopen hebben, kunnen toegelaten worden. Aanmelding schriftelijk of mondeling vóór of op Zaterdag 30 December a.S., 's middags of 's avonds bij het Hoofd der School, de heer B. VAN HOVEN, die dan voor deze aangelegenheid te spreken is en alle gewenste inlich tingen geeft, erstfeest 1950 Prettige Feestdagen onder 't genot van 'n geurige Sigaar, 'n fijne Cigarét, 'n lekkere pijp Tabak, Spec taalzaak uit de C? HA( HEUSOCM eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee» Kerstgeschenken voor de Man In verband met de jaarafsluiting der boeken, zal de Bank van 1-18 Ja nuari 1951 gesloten zijn. In dien tijd worden geen zittingen gehouden. HET BESTUUR. Putterstraat O 34 HEUSDEN Aanbiedingen schriftelijk of mondeling aan Mej. L. VERVOORT, Verlos kundige, p. a. St. Antonius-Gasthuis, Heusden. op Donderdag 28 December a.s., 's avonds van 7—8 uur, bij W. F. HOMBORG, Berenhoeksestraat B 184, Wijk. VRIJDAG 22 DECEMBER 1950 HET BESTUUR. GROTE KEUZE in de Boekhandel HEUSDEN - Tel. 23 ZATERDAG 23 en ZONDAG 24 DECEMBER a.s. Aanvang 8 uur. ROY ROGERS in SONG OF TEXAS Een spannende Wild-West film. Toegang alle leeftijden Beide Kerstdagent Een leuke Cowboy film met populaire Songs van de Kilima Hawaiians. In onze beide voor-programma's een speciale reportage van het Statiebezoek van onze Koningin aan Engeland. Plaatsbespreking op de dag der voorstelling Prijs per advertentie van hoogstens 20 m.m., enkele kolom, f 1,— p. pl. voor Opel, alle type's Dodge, De Soto, Plymouth, Fargo. DE GRAAFF Co., Telef. 194, Waalwijk,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nieuwsblad het land van Heusden en Altena de Langstraat en de Bommelerwaard | 1950 | | pagina 3